Wydarzenia w biurze rachunkowym

Wprowadzone w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych planowanie wydarzeń ma na celu usprawnienie pracy pracownikom biura rachunkowego, jak również poprawić jej organizację. Dodatkowo dzięki planowaniu wydarzeń pracownicy biura mogą odpowiednio przygotować się do umówionego spotkania lub uprzednio przypomnieć sobie z kim i w jakim celu ma się odbyć.

Wydarzenia

Wydarzenie możemy dodać w systemie przechodząc do zakładki CRM » WYDARZENIA » DODAJ WPIS. W oknie dodawania wydarzeń ustala się szczegółowe dane spotkania tj:

  • Data - w tym miejscu, należy ustalić datę, w której ma się odbyć spotkanie,
  • Czas (min.) - przewidywany czas spotkania,
  • Odpłatne (zł) - należy zaznaczyć tę opcję w sytuacji gdy wydarzenie ma być odpłatne. Wówczas pojawi się okno, w którym należy podać kwotę przeznaczoną na spotkanie w złotówkach,
  • Kontrahent - w tym miejscu można określić z kim odbędzie się spotkanie,
  • Osoba - w tej pozycji można podać dane osoby reprezentującej firmę kontrahenta,
  • Typ - wybór formy spotkania,
  • Opis - pozycja ta jest przeznaczona do podania np. celu spotkania.

Po zapisaniu wpis trafi na listę wydarzeń.

Planowanie wydarzeń - dodawanie wpisu

Modyfikowanie wydarzeń

W celu modyfikacji wydarzeń, należy przejść do zakładki CRM » WYDARZENIA - z listy należy wybrać dane wydarzenie i kliknąć opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie modyfikacji użytkownik może wykonać poprawki w celu aktualizacji danych spotkania.

 

Usuwanie wydarzeń

Jeśli wydarzenie już się odbyło lub zostało odwołane użytkownik ma możliwość usunięcia danego wydarzenia. W tym celu należy przejść do zakładki CRM » WYDARZENIA z listy należy wybrać dane wydarzenie i kliknąć opcję MODYFIKUJ » USUŃ.

Planowanie wydarzeń - sposby

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn