Wydatki na leasing lub dzierżawę - sposób księgowania

Leasing lub dzierżawa składników majątku nie zawsze musi dotyczyć samochodów osobowych. Wykorzystując jako rodzaj wydatku “LEASING LUB DZIERŻAWA” księguje się wydatki na leasing lub dzierżawę związane z maszynami lub niektórymi samochodami ciężarowymi. Schemat księgowania wydatków związanych z leasingiem lub dzierżawą samochodu osobowego został omówiony w artykule: Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

Wydatki na leasing lub dzierżawę

Aby wprowadzić do systemu faktury za raty leasingowe maszyn lub pojazdów (innych niż samochody osobowe) należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » LEASING LUB DZIERŻAWA.

Wydatki na leasing lub dzierżawę - jak zaksięgować?

Powyższym rodzajem wydatku do systemu wFirma dla Biur Rachunkowych wprowadza się faktury dotyczące rat leasingowych, od których klient może odliczyć 100% podatku VAT. Między innymi ten rodzaj wydatku jest stosowany do pojazdów, u których możliwe jest zdefiniowanie 100% odliczenia podatku VAT bez spełniania dodatkowych warunków:

  • powyżej 3,5 tony,
  • poniżej 3,5 tony z homologacją uprawniającą do pełnego odliczenia VAT, których umowy leasingu zostały zgłoszone do urzędu,
  • poniżej 3,5 tony konstrukcyjnie przeznaczonych dla celów związanych z działalnością.

Tak zaksięgowane wydatki zostaną ujęte w Rejestrze zakupu VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz w KPiR w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn