Wysyłanie wiadomości za pomocą funkcji Zapytaj Eksperta

Wsparcie techniczne użytkowników korzystających z systemu wFirma dla Biur Rachunkowych jest bezpłatne i dostępne zarówno przy aktywnym pakiecie jak przy pakiecie, którego data ważności upłynęła. Szef biura ma możliwość zadania pytania, które tematycznie odnosić będzie się do technicznych kwestii działania systemu. Pytanie może zostać wysłane z konta biura rachunkowego i z konta klienta. Odpowiedzi na wysłane pytania udzielają eksperci z działu księgowego, kadrowego i technicznego. Zwracając uwagę na łatwy dostęp do funkcji Zapytaj Eksperta jest ona dostępna z 3 poziomów w systemie.

Pytanie do ekspertów serwisu może wysłać wyłącznie szef biura.

Funkcja Zapytaj Eksperta na koncie z aktywnym pakietem

Wysłanie wiadomości do eksperta możliwe jest poprzez:

  • wybranie opcji Pomoc, która znajduje się pod ikoną ze znakiem zapytania "?". Opcja dostępna jest w menu w prawym górnym rogu ekranu obok ikony użytkownika. W nowym oknie należy wybrać opcję POMOC TECHNICZNA BOK » ZADAJ PYTANIE;

Funkcja Zapytaj Eksperta- opcja pomoc

  • kliknięcie ikony użytkownika, która znajduje się w prawym, górnym rogu » MOJE PYTANIA » UTWÓRZ SPRAWĘ;

Funkcja Zapytaj Eksperta- zakładka Moje pytania

  • przejście do zakładki START » WIADOMOŚCI » UTWÓRZ SPRAWĘ.

Funkcja Zapytaj Eksperta- zakładka Wiadomości

Funkcja Zapytaj Eksperta na koncie bez ważnego pakietu

Możliwość skorzystania z funkcji Zapytaj Eksperta nie zostaje zablokowana w chwili wygaśnięcia ważności pakietu. Szef biura ma możliwość stałego wysyłania wiadomości do eksperta. W celu utworzenia sprawy z konta bez ważnego pakietu należy po zalogowaniu się na nie, przejść do zakładki START » WIADOMOŚCI, a następnie wybrać opcję UTWÓRZ SPRAWĘ.

Funkcja Zapytaj Eksperta- wygasły pakiet

Tworzenie sprawy przy wykorzystaniu funkcji Zapytaj Eksperta

Okno z możliwością wpisania treści wiadomości zostanie wyświetlone, gdy wybrana zostanie opcja UTWÓRZ SPRAWĘ.

Tworzenie nowej sprawy w systemie mojebiuro24.pl

  • W polu Imię i Nazwisko należy wprowadzić dane osoby, która kieruje pytanie.
  • Pole Wybierz temat pytania lub wpisz własny umożliwia wybranie propozycji tematu sprawy z listy, ale także jest polem, w które Użytkownik może samodzielnie uzupełnić.Temat sprawy ważny jest zarówno dla ekspertów, którzy otrzymują daną sprawę, a także dla Użytkownika, ponieważ odpowiednio sformułowany temat pozwoli w łatwy sposób odszukać sprawę w archiwum wiadomości.
  • W "Treść pytania" należy wpisać w pole Twoje pytanie. Jeśli w analizie sprawy pomocne okazać się mogą pliki lub zrzuty ekranu można je załączyć poprzez wybranie opcji Załącz pliki.

Okno tworzenia sprawy

W celu załączenia pliku z komputera należy go zaznaczyć i przeciągnąć na wyznaczone pole.

 Funkcja zapytaj eksperta - załączanie pliku do sprawy

Drugim rozwiązaniem jest kliknięcie opcji WYBIERZ i wybranie pliku z dysku komputera.

Funkcja zapytaj eksperta - załączanie pliku do sprawy

Wysyłanie utworzonej sprawy do eksperta

W celu wysłania przygotowanej sprawy do eksperta należy kliknąć opcję WYŚLIJ.

Wysyłanie utworzonej sprawy 

Zamknięcie okna zgłoszenia możliwe jest poprzez wybranie ikony x, która znajduje się w prawym, górnym rogu okna lub poprzez kliknięcie opcji ANULUJ.

W systemie możliwe jest zapisanie roboczej wersji sprawy poprzez kliknięcie opcji ZAPISZ WERSJĘ ROBOCZĄ. W ten sposób treść wiadomości zostanie zapisana nawet po zamknięciu okna. Treść wersji roboczej będzie widoczna przy ponownym wybraniu opcji UTWÓRZ SPRAWĘ.

Wysłana sprawa będzie widoczna w zakładce START » WIADOMOŚCI i w zakładce MOJE PYTANIA.

Wysłana sprawa do eksperta

Każda sprawa posiada indywidualny numer, który widoczny jest w kolumnie Numer sprawy. W kolumnie Ostatnia aktywność wyświetlona jest godzina i data ostatniej dokonywanej zmiany w sprawie.

Odpowiedź eksperta na sprawę

Po otrzymaniu odpowiedzi od eksperta będzie widoczna czerwona ikona przy avatarze Użytkownika, gdzie po kliknięciu na nią należy przejść do Moje pytania.

zapytaj eksperta

Podgląd wiadomości będzie możliwy z poziomu zakładki START » WIADOMOŚCI i z zakładki MOJE PYTANIA. Nowa wiadomość będzie miała pogrubiony tytuł i będzie przy niej widoczna ikona dymka.

Nowa wiadomość od eksperta

Po kliknięciu w tytuł sprawy zostaną wyświetlone treści korespondencji. Z poziomu podglądu sprawy możliwe jest wysłanie kolejnej wiadomości, poprzez wpisanie treści w pole TWOJA WIADOMOŚĆ » WYŚLIJ.

Podgląd korespondencji pomiędzy ekspertem a szefem biura 

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanej

Wiadomość otrzymana od eksperta będzie oznaczona jako nowa do momentu, gdy nie zostanie udzielona na nią odpowiedź lub, gdy nie zostanie oznaczona jako przeczytana. W celu oznaczenia sprawy jako przeczytanej należy zaznaczyć pole przy danej sprawie i wybrać opcje OZNACZ JAKO PRZECZYTANE.

 Oznaczanie sprawy jako odczytanej

Archiwizacja sprawy

Sprawy, które zostały już zakończone można zarchiwizować. W tym celu należy zaznaczyć sprawę i wybrać opcję ARCHIWIZUJ.

W jaki sposób zarchiwizować sprawę?

Po wykonaniu tej czynności sprawa będzie widoczna, gdy w filtrze Status archiwizacji zostanie ustawiona wartość "archiwizowane". Po wybraniu we wspomnianym filtrze pustej wartości wyświetlone zostaną wszystkie sprawy. Sprawa zarchiwizowana oznaczona będzie ikoną księgi.

Statusy spraw w systemie

Wybranie w filtrze wartości niearchiwizowane umożliwi wyświetlenie wszystkich aktualnych spraw.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn