Wysyłka JPK na żądanie organów podatkowych

O 1 lipca 2018 roku, wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania dodatkowych struktur jednolitego pliku kontrolnego na wezwanie organu kontrolnego. Aby usprawnić proces dostarczania plików do US została wprowadzona możliwość ich wysyłki z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-Go e-PUPAP. Wysyłka JPK na żądanie US możliwa jest bezpośrednio z systemu księgowego jakim jest wfirma dla biur rachunkowych.

Generowanie JPK na żądanie

JPK wysyłane wyłącznie na żądanie organu kontroli można wygenerować z systemu z kilku poziomów:

  1. Z poszczególnych zakładek których pliki dotyczą:

  • JPK_PKPiR - generowany z zakładki: EWIDENCJE » KPiR gdzie w górnym menu należy wybrać opcję Pobierz JPK PKPiR,

  • JPK_EWP - generowany z zakładki: EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW gdzie w górnym menu należy wybrać opcję Pobierz JPK EWP,

  • JPK_FA - generowany z zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ gdzie w górnym menu należy wybrać opcję Pobierz JPK_FA,

  • JPK_MAG - generowany z zakładki: MAGAZYN » DOKUMENTY gdzie w górnym menu należy wybrać opcję Pobierz JPK_MAG.

  1. Bezpośrednio z jednej zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_FA/ DODAJ JPK_PKPiR/ DODAJ_JPK EWP/ DODAJ_JPK MAG.

W oknie dodawania struktury JPK_FA należy wybrać okres od - do (zgodnie z żądaniem organu) oraz walutę. Po kliknięciu ZAPISZ zostanie wygenerowany plik JPK FA zawierający faktury wystawione w wybranej walucie i w określonym okresie.

Wysyłka JPK na żądanie - JPK FA

Dla każdej waluty w jakich podatnik wystawia faktury sprzedaży należy wygenerować osobny plik JPK_FA.
W oknie dodawania struktury JPK_PKPiR należy wybrać okres od - do (zgodnie z żądaniem organu).

Wysyłka JPK na żądanie - JPK PKPiR

W oknie dodawania struktury JPK_EWP należy wybrać okres od - do (zgodnie z żądaniem organu).

Wysyłka JPK na żądanie - JPK EWP

W oknie dodawania struktury JPK_MAG należy wybrać okres od - do (zgodnie z żądaniem organu), magazyn którego plik dotyczy oraz walutę w jakiej są wystawione dokumenty magazynowe

Wysyłka JPK na żądanie - JPK MAG

Obecnie, w systemie nie ma możliwości dodawania wielu magazynów jednak funkcja ta dostępna będzie dla użytkowników w przyszłości.

Wysyłka JPK na żądanie - jak tego dokonać?

W celu wysyłki plików JPK należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć wygenerowane pliki i z górnego menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ, a następnie WYŚLIJ DO MF.

Wysyłka JPK na żądanie do organu kontroli

W oknie wysyłki JPK należy dokonać uwierzytelnienia. Wysyłka generowanych JPK na żądanie możliwa jest przy wykorzystaniu:

  • własnego podpisu biura rachunkowego - możliwa jest zbiorcza wysyłka wszystkich wygenerowanych plików JPK,

  • profilu zaufanego eGo - ePUAP - decydując się na tą opcję, należy wysyłać każdy plik JPK osobno.

Wysyłka JPK na żądanie z własnym podpisem kwalifikowanym

Wysyłka JPK na żądanie możliwa jest wyłącznie po wygenerowaniu plików z poziomu START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY. Pliki wygenerowane z innych poziomów w systemie nie pojawiają się w tej zakładce dlatego nie podlegają wysyłce - możliwe jest jedynie pobranie takich plików na dysk komputera w celu przekazania ich do organu kontroli na zewnętrznym nośniku danych.
 

Jak pobrać urzędowe poświadczenie odbioru - UPO?

W chwili gdy wysyłka JPK na żądanie przebiegnie pomyślnie, przy wygenerowanym pliku JPK w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, pojawi się ikona zielonej koperty. Oznacza to, że plik został poprawnie wysłany i możliwe jest pobranie UPO. W tym celu należy zaznaczyć plik na liście i z górnego menu wybrać opcję Pobierz UPO.

Wysyłka JPK na żądanie - pobranie UPO

Możliwe jest również masowe pobranie UPO dla wysyłanych plików JPK na żądanie dla wszystkich klientów. Schemat masowego generowania UPO został opisany w artykule: Masowe generowanie UPO dla e-deklaracji w biurze rachunkowym

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn