Wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS a kontakt z klientem

System wFirma dla Biur Rachunkowych posiada wiele narzędzi usprawniających pracę biura rachunkowego oraz umożliwiających kontakt z klientem. Jednym z nich jest wysyłka informacji o podatkach i ZUS. Szef biura rachunkowego może wysłać m.in. w formie SMS informacje o wysokości zobowiązania podatkowego lub składkach ZUS za dany okres do wszystkich lub wybranych klientów.

Integracja z SmsApi

Aby wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS była możliwa, to w pierwszej kolejności należy założyć konto na smsapi.pl.
Po założeniu konta na stronie smsapi.pl, w celu dokonania konfiguracji po stronie systemu wFirma dla Biur Rachunkowych należy po zalogowaniu się na konto biura rachunkowego przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » WYSYŁKA SMS » KONFIGURACJA SMSAPI i zaznaczyć opcję WŁĄCZ MODUŁ SMSAPI. Po tym należy podać dane do logowania z platformy smsapi.pl, w pozycji POLE NADAWCY należy wybrać opcję jaką nazwę ma mieć nadawca SMS oraz zaznaczyć lub odznaczyć opcję USUWAJ ZNAKI SPECJALNE Z WIADOMOŚCI (odznaczenie tej opcji spowoduje, że w wysłanym SMS polskie znaki zostaną zamienione na zwykłe litery). Po wprowadzeniu danych należy kliknąć ZAPISZ.

Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS - integracja z SmsApi

W pozycji HASŁO należy podać wygenerowane lub stworzone przez siebie hasło w platformie smsapi.pl. W celu wygenerowania danego hasła należy w pierwszej kolejności wylogować się z wFirma dla Biur Rachunkowych i na stronie smsapi.pl przejść do zakładki USTAWIENIA API » HASŁO DO API [MD5], gdzie należy kliknąć opcję GENERUJ HASŁO MD5 lub STWÓRZ NOWE HASŁO MD5. Po stworzeniu hasła MD5 należy zalogować się na konto szefa biura i dokończyć integrację.

Dodanie numeru telefonu klienta

Po dokonaniu integracji z SMSAPI należy wprowadzić w systemie numer telefonu klienta, na który ma zostać dokonana wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS. W tym celu należy przejść na konto klienta, gdzie w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY należy zaznaczyć na liście użytkownika mającego uprawnienia przedsiębiorcy i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ. W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE w pozycji TELEFON należy wprowadzić numer telefonu klienta, na który zostaną wysłane wiadomości SMS z informacją o wysokości podatków lub ZUS i kliknąć ZAPISZ.

Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS

Wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS

W celu wysyłki SMS informacji o podatkach i ZUS, po wygenerowaniu deklaracji VAT, PIT przedsiębiorcy, PIT pracowników lub składek ZUS należy przejść na listę firm i w zakładce FIRMY, na liście zaznaczyć klientów, którzy mają otrzymać powiadomienie SMS, a następnie z górnego paska menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH/ZUS.

Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS

W oknie wysyłki należy wybrać okres oraz rodzaj informacji, która ma zostać wysłana do klienta. W celu wysyłki powiadomień za pomocą SMS należy zaznaczyć w sekcji FORMA WYSYŁKI opcję SMS. Dodatkowo zaznaczając opcję OPUBLIKUJ KLIENTOWI wyliczenia ZUS lub podatków zostaną automatycznie opublikowane także na koncie klienta. Po zaznaczeniu wybranych opcji należy kliknąć WYŚLIJ.

Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS - wybór formy wysyłki

Przykładowa wersja otrzymanego SMS przez klienta:

 Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn