Zakup pojazdu ciężarowego

Zakup pojazdu ciężarowego w systemie MojeBiuro24.pl można wprowadzić na dwa sposoby w zależności od rodzaju otrzymanego dokumentu.

  • Zakup udokumentowany fakturą VAT należy wprowadzić korzystając z zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.

  • Natomiast jeżeli klient biura posiada umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT marżę, fakturę bez VAT bądź rachunek należy wprowadzić za pomocą zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO.

W pojawiającym się oknie uzupełniamy dane zgodnie z dokumentem. Następnie u dołu uzupełniamy pola dotyczące zakupionego samochodu ciężarowego. Pola KATEGORIA (KŚT), METODA AMORTYZACJI i STAWKA, zostaną uzupełnione przez system automatycznie, przy czym można je zmodyfikować.

Zakup pojazdu ciężarowego a ewidencjonowanie wydatku

Po zapisaniu danych system poprosi o wybór DEFINICJI pojazdu czyli czy jest to pojazd:

  • POWYŻEJ 3,5 TONY I PONIŻEJ Z VAT-1/VAT-2;
  • PONIŻEJ 3,5 TONY BEZ VAT-1/VAT-2.

Zakup pojazdu ciężarowego - księgowanie

 W przypadku wyboru definicji:

  • POWYŻEJ 3,5 TONY I PONIŻEJ Z VAT-1/VAT-2 - do pojazdu zostanie przypisane prawo do odliczenia 100% podatku VAT bez dodatkowych formalności,

  • PONIŻEJ 3,5 TONY BEZ VAT-1/VAT-2 - pojawi się dodatkowa pozycja SPOSÓB UŻYWANIA, w której należy wskazać jakie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT (50% lub 100%).

Zakup pojazdu ciężarowego wykorzystywanego do działalności - wybór odliczenia VAT

W przypadku wyboru definicji jako PONIŻEJ 3,5 TONY BEZ VAT-1/VAT-2 do wyboru są dwie opcje sposobu użytkowania:

  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - do pojazdu zostanie przypisane prawo do odliczenia 50% podatku VAT a w kolumnie 13 KPiR będzie ujmowane 75% wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu,

  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - do pojazdu zostanie przypisane prawo do odliczenia 100% podatku VAT oraz wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika i datę pomiaru (jeśli stan licznika nie zostanie podany to nie będzie można przypisać wydatku do danego pojazdu) a w kolumnie 13 KPiR będzie ujmowane 100% wartości netto.

Zakup pojazdu ciężarowego - dodawanie stanu licznika

W przypadku wyboru definicji PONIŻEJ 3,5 TONY BEZ VAT-1/VAT-2 » TYLKO W DZIAŁALNOŚCI konieczne jest zgłoszenie pojazdu na druku VAT-26, stworzenie regulaminu wykorzystywania pojazdu oraz prowadzenie kilometrówki dla celów VAT.
Po zapisaniu, samochód zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych i w ewidencji pojazdów, znajdującej się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY. Dodatkowo zostanie automatycznie wygenerowany dokument OT, który można wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę środka trwałego i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Tak zaksięgowany wydatek w przypadku czynnych podatników VAT trafi do Rejestru zakupu VAT w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT) oraz w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki będą ujmowane odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji. Natomiast w przypadku podatników zwolnionych z VAT wydatek trafi do KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki w kwocie brutto w postaci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji. Plan amortyzacji można zobaczyć w zakładce EWIDENCJA » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę pojazdu i w pojawiającym się oknie zostanie wyświetlony PLAN AMORTYZACJI.

Zakup pojazdu ciężarowego - amortyzacja

W przypadku, gdy zostanie wybrana definicja PONIŻEJ 3,5 TONY BEZ VAT-1/VAT-2 odpisy amortyzacyjne zostaną ujęte do KUP do limitu 150 tys. zł. Więcej informacji związanych z rozliczaniem wydatków związanych z samochodem w firmie znajduje się w artykule: 5 najważniejszych zmian – jak rozliczyć samochód w firmie 2019?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka