Zakup pojazdu osobowego

Zakup pojazdu osobowego w systemie MojeBiuro24.pl można wprowadzić na dwa sposoby w zależności od rodzaju otrzymanego dokumentu.

  • Zakup udokumentowany fakturą VAT należy wprowadzić korzystając z zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO - KŚT 741

  • Natomiast jeżeli podatnik posiada umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT marżę, fakturę bez VAT bądź rachunek należy wprowadzić za pomocą zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO - KŚT 741.

W pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola dotyczące faktury oraz dane dotyczące zakupionego samochodu osobowego. Pola KATEGORIA (KŚT), METODA AMORTYZACJI i STAWKA zostaną uzupełnione przez system automatycznie, przy czym użytkownik ma możliwość ich modyfikacji.

Po zapisaniu danych pojawi się dodatkowe okno, w którym należy zdefiniować sposób użytkowania pojazdu. Tu dostępne są dwie możliwości:

  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - do pojazdu zostanie przypisane prawo do odliczenia 100% podatku VAT oraz prawo do ujmowania w całości w kosztach wydatków związanych z pojazdem,

  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - do pojazdu zostanie przypisane prawo do odliczenia 50% podatku VAT oraz prawo do ujmowania wydatków związanych z pojazdem w kosztach uzyskania przychodów w wartości 75%.

Zakup pojazdu osobowego w systemie wFirma.pl

W sytuacji gdy wybierzemy 100% odliczenia podatku VAT wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić w kolejnym oknie aktualny stan licznika i datę pomiaru.

W przypadku wyboru definicji TYLKO W DZIAŁALNOŚCI konieczne jest zgłoszenie pojazdu na druku VAT-26, stworzenie regulaminu wykorzystywania pojazdu oraz prowadzenie kilometrówki dla celów VAT.

Tak zaksięgowany wydatek w przypadku czynnych podatników VAT trafi do rejestru zakupu VAT w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT) oraz w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki będą ujmowane odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji (w wartości netto w przypadku 100% odliczenia VAT lub w wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu, w przypadku prawa do 50% odliczenia VAT).

Natomiast w przypadku podatników zwolnionych z VAT wydatek trafi do KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki w kwocie brutto w postaci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji.

Od stycznia 2019 roku limit odpisów amortyzacyjnych wynosi 150 tys. zł, o czym szczegółowo w artykule: Zasady rozliczania samochodów od 2019 roku

Dodatkowo po zapisaniu samochód zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych i w ewidencji pojazdów, znajdującej się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY i zostanie automatycznie wygenerowany dokument OT, który można wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy odszukać środek trwały, kliknąć w jego nazwę i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Natomiast plan amortyzacji znajduje się w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w jego nazwę i w pojawiającym się oknie wyświetlony zostanie PLAN AMORTYZACJI.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka