Zakup środka trwałego

Składniki majątku firmy, które spełniają warunki uznania za środki trwałe firmy ujmujemy w systemie mojebiuro24.pl rodzajem wydatku ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

Więcej na temat środków trwałych znajduje się w artykule: Środki trwałe - wszystko co warto wiedzieć

W systemie fakturę za zakup środka trwałego należy zaksięgować w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (bez VAT), gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

Zakup środka trwałego - księgowanie w mojebiuro24.pl

Po wybraniu rodzaju wydatku poniżej pojawią się pozycje związane z dodawaniem środka trwałego. Wprowadzamy nazwę środka trwałego i odpowiednią kategorię czyli numer KŚT.

Ważne!
Od 2018 roku obowiązuje nowa klasyfikacja środków trwałych (KŚT 2016). Środki trwałe przyjęte do firmy do końca 2017 roku będą wprowadzane pod kategorią wynikającą z KŚT 2010, która jest aktualna do końca roku 2017. Natomiast te wprowadzone od 2018 roku środki trwałe będą objęte symbolami nowej KŚT 2016 .

Po wybraniu odpowiedniej kategorii środka trwałego, system automatycznie dopasuje metodę i stawkę amortyzacji (możliwa jest ich modyfikacja). W polu wartość początkowa pojawi się wpisana kwota z faktury, a w polu obok "+" można uzupełnić ewentualne pozostałe koszty, zwiększające wartość początkową środka trwałego.

Ważne!
Od 1 stycznia 2018 r. niskocenne środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł będzie można wprowadzić bezpośrednio w koszty lub zamortyzować jednorazowo. Wzrost limitu jednorazowej amortyzacji niskocennych składników majątku dotyczy środków trwałych przyjętych do firmy od 2018 roku.

Po zapisaniu system automatycznie wygeneruje dokument OT, który drukujemy z zakładki EWIDENCJA » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę środka trwałego, a następnie w pojawiającym się oknie przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Tak ujęty wydatek trafi do rejestru zakupu VAT (u czynnego podatnika VAT) oraz co miesiąc do kolumny 13 - pozostałe wydatki w KPiR będą trafiały odpisy amortyzacyjne, zgodnie z przyjętym planem amortyzacji.

Plan amortyzacji można zobaczyć w zakładce EWIDENCJA » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie po kliknięciu kursorem myszki w nazwę środka trwałego w pojawiającym się oknie widoczny będzie PLAN AMORTYZACJI.

Zakup środka trwałego a system mb24.pl

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka