Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Zakupione wartości niematerialne i prawne ujmujemy w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych specjalnie utworzonym rodzajem wydatku ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Więcej na temat wartości niematerialnych i prawnych znajduje się w artykule Wartości niematerialne i prawne - warto wiedzieć.

Zakup WNiP księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (bez VAT) / WYDATEK, gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - wybór rodzaju wydatku

Dane uzupełniamy zgodnie z otrzymaną fakturą. Uzupełniamy informacje dotyczące WNIP oraz jako, że WNiP nie posiada KŚT należy ręcznie wpisać odpowiednią stawkę amortyzacji dla danego WNiP. Zapisujemy.

Zakup WNiP trafi do rejestru zakupu VAT (u czynnych podatników VAT) oraz co miesiąc do kolumny 13 KPiR - pozostałe wydatki będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji.

Po zapisaniu wydatku system automatycznie wygeneruje dokument OT, który drukujemy z zakładki EWIDENCJA » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę środka trwałego i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - jak zaksięgować?

Plan amortyzacji można zobaczyć w zakładce EWIDENCJA » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie klikamy w nazwę WNIP i w pojawiającym się oknie zostanie wyświetlony PLAN AMORTYZACJI.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - jak zaksięgować?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn