Zaliczka na podatek dochodowy - jak obliczyć w systemie?

Aby mogła zostać wygenerowana zaliczka na podatek dochodowy w systemie w pierwszej kolejności należy uzupełnić (jeśli nie były uzupełniane w momencie zakładania konta) podstawowe informacje dotyczące rozliczania podatku dochodowego w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY

Zaliczka na podatek dochodowy - ustawienia

Zaliczka na podatek dochodowy PIT - jak ją wyliczyć?

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Zaliczka na podatek dochodowy - generowanie

Kolejny krokiem jest wybór okresu, za który generowana jest zaliczka.

Zaliczka na podatek dochodowy - okno generowania

Ważne! 
W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej lub w okresie w którym nie miała miejsca sprzedaż, należy mimo to wygenerować w systemie zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ zaliczki na podatek dochodowy wyliczane są narastająco na podstawie wprowadzonych danych. Dzięki temu zostanie w prawidłowy sposób wygenerowane zeznanie roczne.

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy PIT

Aby w systemie zaliczka na podatek dochodowy została prawidłowo wyliczona, należy w pierwszej kolejności rozliczyć opłacone w danym okresie składki ZUS. W przypadku deklaracji ZUS DRA, które są generowane w systemie możliwe jest rozliczenie ich w dwojaki sposób. Można dokonać tego bezpośrednio w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczyć opłaconą deklarację i w górnym menu wybrać funkcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ a następnie wprowadzić faktyczna datę zapłaty składek.

Zaliczka na podatek dochodowy a składki ZUS

W przypadku gdy deklaracje ZUS DRA nie są tworzone w systemie wówczas odliczenia składek można dokonać bezpośrednio przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Więcej informacji na ten temat w artykule: Wprowadzanie składek ZUS wyliczonych poza systemem

Uwaga! 
Aby wyliczone zaliczki na podatek dochodowy zostały prawidłowo uwzględnione w deklaracji rocznej, należy rozliczyć je w systemie po ich faktycznym opłaceniu. Służy do tego funkcja ROZLICZ. W przeciwnym wypadku będą one widniały jako nieopłacone w zeznaniu rocznym.

Zaliczka na podatek dochodowy PIT a inny przychód

W celu uzupełnienia kwoty dochodu osiąganego z innej działalności gospodarczej, podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy w systemie należy zaznaczyć okienko PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Wówczas uaktywni się okno, w którym należy wpisać dochód narastająco z innej działalności.

Uwaga! 
Jeśli wprowadzimy dochód z innej działalności gospodarczej, będziemy zobowiązani wprowadzać go także w kolejnych miesiącach, aż do końca danego roku podatkowego. Istotne jest to ze względu na to, że zaliczki na podatek dochodowy wyliczane są narastająco na podstawie wprowadzonych danych.

Zaliczka na podatek dochodowy CIT w pełnych księgach rachunkowych

W celu wyliczenia zaliczki na podatek CIT przy pełnych księgach rachunkowych należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Po wybraniu okresu za jaki ma być wyliczona zaliczka pojawi się okno z wyborem stawki CIT - domyślnie ustawione jest 9%.

Zaliczka na podatek dochodowy - księgi rachunkowe

Dodawanie dodatkowych informacji do zaliczki

Podczas generowania zaliczki możliwe jest dodanie dodatkowych doliczeń i odliczeń.

Definiowanie schematu zaliczki na CIT

Definiowanie schematu zaliczki na CIT możliwe jest w zakładce USTAWIENIA »PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » SCHEMAT ZALICZKI CIT.

Zaliczka na podatek dochodowy - definiowanie schematu zaliczki na CIT

Automatyczna dekretacja zaliczki na CIT przy pełnych księgach rachunkowych

Podczas generowania wyliczenia pojawi się okno z automatyczną dekretacją deklaracji gdzie w razie potrzeby można odznaczyć automatyczne wyliczenie w celu naniesienia ręcznego księgowania. 

Zaliczka na podatek dochodowy- automatyczne dekretowanie zaliczki na CIT

 

W przypadku gdy użytkownik nie chce aby dodało się polecenie księgowania odznacza opcję UTWÓRZ POLECENIE KSIĘGOWANIA.

Schemat dekretacji zaliczki zdefiniowany jest w zakładce USTAWIENIA » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE.

Po zapisaniu wyliczenia zaliczki na szczegółach po kliknięciu na miesiąc pojawi się dodatkowa podzakładka DEKRETACJA z widoczną treścią PK wygenerowanego dla celów księgowania wyliczonej zaliczki na podatek.

Zaliczka na podatek dochodowy - dekretacja PK

Podgląd wyliczenia zaliczki na CIT i PIT z uwzględnieniem kont

W przypadku kont prowadzonych na pełnej księgowości możliwe jest podglądnięcie jakie konta oraz kwoty zostały wzięte pod uwagę przy wyliczaniu danego parametru zaliczki CIT. W tym celu należy w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY przy zaliczce kliknąć na opcję ZOBACZ SZCZEGÓŁY WYLICZENIA i następnie kliknąć na wyrażenie "przychód narastająco" bądź "koszty narastająco". Wówczas pojawi się okno ze szczegółami wyliczenia.

Nieaktualność wyliczonej zaliczki

W przypadku gdy dokonamy zmian w zapisach w okresie w którym zaliczka na podatek dochodowy została już wygenerowana wówczas przy zaliczce w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY pojawi się ikona informująca o nieaktualnej zaliczce na podatek.

Wówczas w takim wypadku należałoby sporządzić korektę o czym więcej w artykule: Korekta zaliczki na podatek dochodowy w systemie

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz