Zaliczka na podatek dochodowy - jak obliczyć w systemie?

Aby mogła zostać wygenerowana zaliczka na podatek dochodowy w systemie w pierwszej kolejności należy uzupełnić (jeśli nie były uzupełniane w momencie zakładania konta) podstawowe informacje dotyczące rozliczania podatku dochodowego w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY

Zaliczka na podatek dochodowy - ustawienia

Zaliczka na podatek dochodowy - jak ją wyliczyć?

Od 1 października zmianie uległa wysokość kwoty zmniejszającej podatek oraz została obniżona stawka podatku z 18% na 17%. Ustawodawca wprowadził jednak przepisy przejściowe zgodnie, z którymi zaliczki od września 2019 roku lub za III kwartał 2019 roku obliczane są z uwzględnieniem stawki podatku 17,75% a nowa stawka 17% obowiązuje w wyliczeniach zaliczek od stycznia 2020 roku lub za I kwartał 2020 roku.
W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Zaliczka na podatek dochodowy - dodaj zaliczkę

Kolejny krokiem jest wybór okresu, za który generowana jest zaliczka.

Zaliczka na podatek dochodowy - okno z wyborem okresu

Ważne!
W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej lub w okresie w którym nie miała miejsca sprzedaż, należy mimo to wygenerować w systemie zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ zaliczki na podatek dochodowy wyliczane są narastająco na podstawie wprowadzonych danych. Dzięki temu zostanie w prawidłowy sposób wygenerowane zeznanie roczne.

Składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Aby w systemie zaliczka na podatek dochodowy została prawidłowo wyliczona, należy w pierwszej kolejności rozliczyć opłacone w danym okresie składki ZUS. W przypadku deklaracji ZUS DRA, które są generowane w systemie możliwe jest rozliczenie ich w dwojaki sposób. Można dokonać tego bezpośrednio w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczyć opłaconą deklarację i w górnym menu wybrać funkcję ROZLICZ a następnie wprowadzić faktyczna datę zapłaty składek.

Zaliczka na podatek dochodowy - rozliczenie składek w systemie

W przypadku gdy deklaracje ZUS DRA nie są tworzone w systemie wówczas odliczenia składek można dokonać bezpośrednio przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Więcej informacji na ten temat w artykule: Wprowadzanie składek ZUS wyliczonych poza systemem

Uwaga!
Aby wyliczone zaliczki na podatek dochodowy zostały prawidłowo uwzględnione w deklaracji rocznej, należy rozliczyć je w systemie po ich faktycznym opłaceniu. Służy do tego funkcja ROZLICZ. W przeciwnym wypadku będą one widniały jako nieopłacone w zeznaniu rocznym.

Zaliczka na podatek dochodowy a inny przychód

W celu uzupełnienia kwoty dochodu osiąganego z innej działalności gospodarczej, podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy w systemie należy zaznaczyć okienko PROWADZĘ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Zaliczka na podatek dochodowy - dodawanie dochodu z innej działalności

Wówczas uaktywni się okno, w którym należy wpisać dochód narastająco z innej działalności.

Uwaga!
Jeśli wprowadzimy dochód z innej działalności gospodarczej, będziemy zobowiązani wprowadzać go także w kolejnych miesiącach, aż do końca danego roku podatkowego. Istotne jest to ze względu na to, że zaliczki na podatek dochodowy wyliczane są narastająco na podstawie wprowadzonych danych.

Nieaktualność wyliczonej zaliczki

W przypadku gdy dokonamy zmian w zapisach w okresie w którym zaliczka na podatek dochodowy została już wygenerowana wówczas przy zaliczce w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY pojawi się ikona informująca o nieaktualnej zaliczce na podatek.

Zaliczka na podatek dochodowy - nieaktualna zaliczka

Wówczas w takim wypadku należałoby sporządzić korektę o czym więcej w artykule: Korekta zaliczki na podatek dochodowy w systemie

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska