Zamówienia - jak generować?

W zakładce MAGAZYN » ZAMÓWIENIA istnieje możliwość generowania zamówień oraz przyjęć towarów, jeśli występują ich braki, stany zerowe lub stany poniżej minimalnego w magazynie.

Funkcja ZAMÓWIENIA dostępna jest tylko w pakietach z rozbudowanym magazynem. Możliwość dodania zamówienia jest możliwa tylko w okresie OTWARTYM lub W TRAKCIE KSIĘGOWANIA.

Dodawanie zamówienia

W celu dodania zamówienia należy przejść do zakładki MAGAZYN » ZAMÓWIENIA » DODAJ » DODAJ ZAMÓWIENIE.

zamówienia

W oknie dodawania nowego dokumentu ZD (Zlecenie Dostawy) należy uzupełnić dane dostawcy, informacje o towarze oraz dodatkowo istnieje możliwość zmiany waluty.

zamówieniaPo zapisaniu zamówienie będzie miało status NIEZREALIZOWANE.

Istnieje możliwość wystawienia wielu dokumentów PZ, aż do osiągnięcia limitu zamówienia.
Jeśli dokument PZ zostanie wystawiony na nie pełną ilość zamówionego towaru, zamówienie zmieni status na W REALIZACJI oraz zwiększą się stany magazynowe zgodnie z ilością ujętą w danym dokumencie PZ.
Status ulegnie zmianie na ZREALIZOWANE dopiero w momencie dodania dokumentu PZ w pełnej ilości zamówienia, a w stanach magazynowych zwiększy się ilość produktu adekwatnie do ilości ujętej w dokumencie PZ.

Automatyczne dodawanie zamówienia

Wygenerowanie zamówienia automatycznego jest możliwe do produktów, których ilość obecnie jest zerowa, ze stanem minimalnym lub poniżej bezpiecznego. Wówczas przy jego wystawianiu system podpowiada ilość produktów do wysokości stanu bezpiecznego. Pozwala ono na wystawienie zamówień, które będą zawierać wszystkie produkty, które należałoby uzupełnić. W celu wygenerowania zamówienia automatycznego należy przejść do zakładki MAGAZYN » ZAMÓWIENIA » DODAJ » WYGENERUJ AUTOMATYCZNIE ZAMÓWIENIA.

Zamówienia - jak zrealizować?

Po zapisaniu zamówienie będzie miało status NIEZREALIZOWANE. Status zmienia się w zależności od wystawienia dokumentu PZ lub wydatku, jeśli dokument nie obejmuje pełnego zamówienia status ulegnie zmianie na W TRAKCIE REALIZACJI, natomiast jeśli wystawienie PZ lub wydatku na pełną wartość zamówienia zmienia status na ZREALIZOWANE. Można wystawiać kilka dokumentów aż do limitu wartości zamówienia.

Jeśli w magazynie wszystkie produkty mają stan maksymalny to przy próbie wygenerowania automatycznego zamówienia wyświetli się komunikat informujący o tym, że nie występują produkty, które powinny zostać uzupełnione.

Zamówienia - dodatkowe funkcje

Wygenerowane zamówienie można wydrukować, usunąć, wysłać, dodać do niego wydatek, wystawić dokument PZ, a także zmodyfikować. Dokonuje się tego poprzez zaznaczenie danego zamówienia oraz wybranie z górnego menu właściwej opcji.
Za pomocą funkcji POWIEL dokonuje się powielenia zamówień, jest to wyjątkowo przydatne przy częstym zamawianiu tego samego towaru od stałego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć dokument oraz z górnego menu wybrać opcję POWIEL.
Dodatkowo istnieje również możliwość zakończenia zamówienia poprzez zaznaczenie danego zamówienia i wybranie z górnego paska menu ZAKOŃCZ, wówczas zamówienie zmieni status na ZREALIZOWANE.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska