Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie ma obowiązku opłacania składek społecznych oraz Fundusz Pracy. Poniżej instrukcja jak łatwo wprowadzić oraz rozliczać zasiłek macierzyński przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej.

Sporządzenie deklaracji wyrejestrowujące i zgłoszeniowej 

Po otrzymaniu zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca, który dotychczas podlegał ubezpieczeniom społecznym powinien się z nich wyrejestrować się na druku ZWUA. Deklarację tą można sporządzić w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - ZUS ZWUA

Datą ustania ubezpieczeń będzie dzień urodzenia lub przysposobienia dziecka/ci. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - wypełnienie ZWUA

Następny krok to utworzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA. Można je wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZZA. Data powstania objęcia tym ubezpieczeniem to również dzień, w którym przyznano zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy ZUS ZZA

Deklaracje ZWUA i ZZA należy przekazać do ZUS jak najszybciej. Można to zrobić bezpośrednio z systemu wFirma dla biur rachunkowych, o czym poniżej.

Sporządzenie deklaracji rozliczeniowych

Co do zasady pomniejszenie składek powinno nastąpić dopiero, gdy przedsiębiorca ma pewność co do przyznania mu świadczenia. Dlatego do momentu otrzymania decyzji powinien on opłacać składki w pełnej miesięcznej wysokości. Co ważne, obniżenie składek możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorca opłaca składki od minimalnej podstawy wyznaczonej przez ZUS (preferencyjnej lub standardowej).

Jeżeli przedsiębiorca za miesiąc, w którym wystąpił poród sporządził i wysłał do ZUS deklarację DRA z wykazaniem pełnych składek, wówczas po otrzymaniu decyzji powinien złożyć korektę z naliczeniem częściowych składek. Można ją wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po pojawieniu się okna należy przejść do zakładka ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję “częściowe składki“, po czym w polu, które się pojawi, wprowadzić liczbę dni podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - częściowe składki

Zarówno deklaracje rozliczeniowe jak i deklaracje zgłoszeniowe można wysłać do ZUS bezpośrednio z systemu wFirma dla biur rachunkowych. Wystarczy posiadać własny podpis kwalifikowany. Utworzoną deklarację należy zaznaczyć i z górnego paska wybrać WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO ZUS » WYŚLIJ W ZESTAWIE. Wtedy pojawi się okno z możliwości podpisania deklaracji i wysłania do systemu EWD ZUS.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy a zmiana schematu opłacania składek

Po wysłaniu do ZUS deklaracji (lub korekty deklaracji) za miesiąc, w którym przyznano zasiłek macierzyński przedsiębiorcy, powinien on zmienić schemat opłacania składek w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE. Tam w polu SCHEMAT należy wybrać “Tylko zdrowotne” lub ”Tylko zdrowotne - 2-letni preferencyjne ZUS" lub "Tylko zdrowotne - MAŁY zus". Dzięki temu na deklaracjach DRA sporządzanych w kolejnych miesiącach będzie widniała wyłącznie składka zdrowotna.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - schemat ZUS

Obowiązek przekazywania deklaracji a zasiłek macierzyński przedsiębiorcy

W sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność nie zatrudnia pracowników (składki opłaca wyłącznie za siebie) i co miesiąc informacje na DRA są takie same nie wystąpią żadne zdarzenia, które mają wpływ na deklaracje (nic nie ulega zmianie), po przekazaniu pierwszej deklaracji z wykazaniem wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne, może skorzystać ze zwolnienia z przekazywania kolejnych deklaracji rozliczeniowych do ZUS do momentu wystąpienia zmiany.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy w okresie preferencyjnych składek

Jeżeli zasiłek macierzyński przedsiębiorcy podlega wyrównaniu do kwoty świadczenia rodzicielskiego (1000 zł), wówczas osoba prowadząca działalność jest zwolniona z opłacania składki nie tylko na ubezpieczenie społeczne, ale również zdrowotne. Tu sytuacja jest bardziej złożona ze względu na to, że zwolnienie ze składki zdrowotnej przysługuje od pierwszego pełnego miesiąca. W związku z tym należy wykonać odpowiednie kroki:

  • sporządzić wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego sporządzając ZWUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ z kodem przyczyny wyrejestrowania 600. Jako datę ustania obowiązku ubezpieczeń należy podać datę porodu.
  • wygenerować deklarację ZUS ZZA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia (jeżeli przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki, wówczas co do zasady jest to 05 70 xx).
  • dodać DRA za miesiąc, w którym nastąpił poród poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ korzystając z funkcji “częściowe składki”. W polu które się pojawi podaje się ilość dni kalendarzowych podlegania ubezpieczeniom społecznym, dzięki czemu zostaną naliczone proporcjonalnie składki.

Przy wyrównaniu zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego, osoba taka może korzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej. Jednakże ważne jest, że przysługuje ono od pełnego miesiąca kalendarzowego. Dlatego w miesiącu następnym po urodzeniu dziecka należy zmienić kod ubezpieczenia z obecnego na 05 80 xx.

  • ponownie sporządzić deklarację ZUS ZWUA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Wyrejestrowania z ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu porodu.
  • utworzyć zgłoszenie na ZUS ZZA z datą taką samą jak na ZWUA, czyli pierwszy dzień miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił poród, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80 xx.

Wszystkie wygenerowane deklaracje przekazuje się do ZUS jak najszybciej.

Po wygenerowaniu deklaracji za miesiąc, w którym nastąpił poród należy zmienić schemat składek. W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE można wybrać odpowiedni schemat składek - "Tylko zdrowotne", dodatkowo zaznacza się opcję "zwolnienie ze składki zdrowotnej". W części zaawansowane ustawia się kod tytułu ubezpieczenia 05 80 xx i zapisać zmiany.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - zwolnienie ze składki zdrowotnej

Po tych krokach na deklaracji DRA będzie wykazana podstawa składki zdrowotnej, ale sama składka zdrowotna będzie wynosiła 0 zł.

System wFirma dla biur rachunkowych pozwala na dopełnienie wszystkich formalności związanych z przejściem klienta na zasiłek macierzyński. Szybkie i intuicyjne generowanie deklaracji, a następnie bezpośrednia wysyłka wszystkich dokumentów do ZUS znacznie zaoszczędzi Twój czas.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz