Zestawienie obrotów i sald

Jednym z elementów obowiązkowych podczas prowadzenia rozliczeń zgodnych z ustawą o rachunkowości jest zestawienie obrotów i sald.

Po co jest zestawienie obrotów i sald?

Zestawienie obrotów i sald pełni głównie funkcję kontrolną oraz informacyjną. Wykorzystywane jest do sprawdzenia poprawności zapisów ze względu na równowagę bilansową stąd zestawienie to potocznie nazywane jest  „obrotówką”.

Czym jest zestawienie obrotów i sald?

Zestawienie obrotów i sald to zbiór odpowiednio zagregowanych zapisów księgowych na kontach. Obroty to wykaz wszystkich zdarzeń gospodarczych zaksięgowanych na danym koncie.Natomiast saldo jest zestawieniem obrotów wykazanych na koncie w wybranym okresie obrachunkowym podzielone na strony Winien i Ma.

Jak sprawdzić zestawienie obrotów i sald

W systemie wfirma sprawdzić zestawienie obrotów i sald można w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD.

Okres za jaki generujemy ZOiS

W polu OKRES możliwe jest wybranie:

  • okresu - czyli konkretnego miesiąca

  • zakresu - czyli okresu wskazanego konkretnym zakresem od - do

Wybór rodzaju kont jakie mają być pokazane w zestawieniu obrotów i sald

W polu RODZAJ KONT wybrać możemy kryteria wg których pojawią się nam wyniki:

  • zespoły i wszystkie konta

  • zespoły i wszystkie konta bilansowe

  • konta syntetyczne

  • konta syntetyczne bilansowe

  • konta syntetyczne i analityczne

  • konta syntetyczne i analityczne bilansowe.

Filtrowanie wg rodzaju wyniku

W polu RODZAJ WYNIKU wybrać możemy:

  • z BO lub operacjami rożnymi od 0 - wówczas na zestawieniu system pokaże wyłącznie te konta księgowe które mają zapisy w bilansie otwarcia lub w księgowaniu z danego roku

  • sam BO - w tym przypadku pojawią się nam wyłącznie wyniki z samego BO.

 

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz