Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika - PIT-4R i PIT-8AR

Kadrowa rozliczająca pracowników klienta biura rachunkowego zobligowana jest aby złożyć w imieniu klienta dodatkowe zeznania roczne: PIT-4R lub PIT-8AR.

Roczna zbiorcza deklaracja dochodów pracowników (PIT-4R)

MojeBiuro24 umożliwia wygenerowanie rocznej deklaracji za pracowników (PIT 4R), w celu dostarczenia informacji do US o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz urzędu przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W tym celu należy przejść do zakładki  START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT-4R)

Zeznania roczne

W kolejnym oknie należy wybrać rok za który składana jest deklaracja oraz zaznaczyć cel jej złożenia:

  • złożenie deklaracji,
  • korekta deklaracji.

Zeznania roczne

Deklarację tę należy sporządzić i złożyć w US do 31 stycznia za rok poprzedni.

Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)

W celu wygenerowania rocznej deklaracji PIT-8AR należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT-8AR).

Zeznania roczne

W kolejnym oknie należy wybrać rok za który składana jest deklaracja oraz zaznaczyć cel jej złożenia:

  • złożenie deklaracji,
  • korekta deklaracji.

Zeznania roczne

Deklarację tę należy sporządzić i złożyć w US do 31 stycznia za rok poprzedni.

Zeznania roczne - modyfikacja deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

W systemie możliwe jest dokonywanie ręcznych zmian w deklaracjach PIT-4R/PIT-8AR. Aby móc edytować poszczególne wartości wystarczy w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE zaznaczyć deklarację i z górnego paska opcji wybrać MODYFIKUJ. Po pojawieniu się okna z podglądem deklaracji, by dokonać zmian w części C deklaracji wystarczy na pierwszej stronie odznaczyć okno AUTOMATYCZNE WYLICZENIE. Wtedy włączy się w deklaracji tryb edycji.

Zeznania roczne

Wysyłka zeznania rocznego do urzędu skarbowego

Wysyłki zeznania rocznego można dokonać tylko bezpośrednio z konta klienta z zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć deklarację na liście i z paska menu wybrać funkcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Zeznania roczne

Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy zeznaniu rocznym pojawi się symbol zielonej koperta.

Do wysłanej poprawnie deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, którą należy podpiąć pod wydrukowaną deklarację.

Zeznania roczne

Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Publikacja deklaracji

Wygenerowane w systemie deklaracje można udostępnić klientom biura rachunkowego poprzez zaznaczenie deklaracji i kliknięcie OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI.

Zeznania roczne

Funkcja OPUBLIKUJ daje możliwość przedsiębiorcy jedynie podglądu dokumentów i ich wydruku. Opublikowanie dokumentów nie pozwala na modyfikację i wprowadzanie zmian!

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn