Zgłoszenie VIU-R - jak wygenerować w systemie?

Świadcząc niektóre usługi na rzecz osób prywatnych z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, podatnicy mogą skorzystać ze szczególnej procedury rozliczania podatku VAT tzw. procedury MOSS. Aby było to możliwe należy dokonać rejestracji do MOSS wypełniając w tym celu zgłoszenie VIU-R.

Rejestracja do VAT MOSS

W celu wygenerowania zgłoszenia VIU-R należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VIU R.

Zgłoszenie VIU-R - rejestracja do moss

W oknie dodawania zgłoszenia VIU-R należy uzupełnić wymagane dane w poszczególnych zakładkach:

  • PODSTAWOWE INFORMACJE - należy wybrać cel złożenia (rejestracja, aktualizacja, wyrejestrowanie) oraz uzupełnić datę wypełnienia formularza oraz rozpoczęcia korzystania z procedury MOSS. 

Jako dodatkowe informacje można dodać inną nazwę handlową przedsiębiorstwa oraz adres strony internetowej.

  • OSOBA KONTAKTOWA - należy podać podstawowe dane podatnika (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail).
  • RACHUNEK BANKOWY - należy podać dane posiadacza rachunku oraz numer IBAN i BIC. 

W przypadku numeru IBAN musi zostać poprzedzony dwuliterowym kodem kraju - dla Polski jest to prefiks PL.
 

  • SIEDZIBY I NUMERY VAT W INNYCH KRAJACH - zakładkę wypełniają wyłącznie podatnicy posiadający numer VAT nadany w innym kraju oraz siedzibę firmy poza terytorium Polski.
  • OŚWIADCZENIA - system automatycznie (bez możliwości zmiany) zaznacza oświadczenie o zgodności adresu działalności z danymi rejestrowymi VAT-R oraz zgodę na otrzymywanie pism drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail ponieważ są one obligatoryjne przy rejestracji do procedury MOSS.

Po kliknięciu opcji Zapisz, zostanie wygenerowane zgłoszenie VIU-R które będzie widoczne w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT gdzie można je edytować lub wysłać pod warunkiem posiadania podpisu kwalifikowanego.

Po dokonaniu rejestracji do MOSS należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT a następnie zaznaczyć opcję Podatnik VAT zarejestrowany w MOSS.

Zgłoszenie VIU-R - ustawienia w systemie

Wyrejestrowanie z VAT MOSS

Aby dokonać wyrejestrowania z procedury MOSS należy ponownie wygenerować i złożyć w urzędzie formularz VIU-R. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VIU R a następnie uzupełnić wymagane pola w zakładkach: 

Zgłoszenie VIU-R - modyfikowanie zgłoszenia VIU-R

  • DANE PODSTAWOWE - jako cel złożenia należy wybrać opcję Wyrejestrowanie. Dzięki temu pojawi się dodatkowe pole gdzie podatnik musi podać przyczynę wyrejestrowania.
  • SIEDZIBA W INNYM KRAJU - zakładkę wypełniają wyłącznie podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium UE.
  • OŚWIADCZENIA - system automatycznie (bez możliwości zmiany) zaznacza oświadczenie o zgodności adresu działalności z danymi rejestrowymi VAT-R oraz zgodę na otrzymywanie pism drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail

Wygenerowany formularz będzie widoczny w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn