Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej

Przedsiębiorca (lub osoba współpracująca), którzy zgłosili się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i terminowo opłacają składki na to ubezpieczenie nieprzerwanie od 90 dni, to w przypadku choroby mają prawo do otrzymania zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS. Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej wraz z zaświadczeniem ZUS Z-3b przekazuje się de ZUSu i na ich podstawie to podstawie otrzymuje się zasiłek chorobowy.

W systemie wFirma dla biur rachunkowych wszystkie czynności od wygenerowania wniosku ZUS Z-3b az do korekty deklaracji ZUS DRA są bardzo łatwe i intuicyjne, a w dodatku większość danych wypełniana jest automatycznie. To pozwala na dużą oszczędność czasu.

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy lub osoby współpracującej - zgłoszenie w ZUS

W celu otrzymania zasiłku do ZUS należy przekazać Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej wraz z zaświadczeniem ZUS Z-3b w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Zaświadczenie ZUS Z-3b można wygenerować w zakładce START » ZUS » DRUKI Z-3B I Z-15A/B » DODAJ.
Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - ZUS Z-3B

Zaświadczenie Z-3b można importować do pliku, a następnie wysłać je do ZUS poprzez portal PUE. Instrukcja wysyłki dostępna jest w artykule: Eksport zaświadczeń Z-3, Z-3a i Z-3b i ich wysyłka z PUE.

Zmniejszenie składek ZUS - dopiero po wydaniu decyzji z ZUS

Za przedsiębiorcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim, można pomniejszyć składki społeczne oraz FP. Co do zasady dokonuje się tego po otrzymaniu wypłaty zasiłku na konto. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze, bowiem często obniżenie składek przed otrzymaniem zasiłku skutkuje niedopłatą ubezpieczeń, a zatem wyrejestrowaniem z ubezpieczenia chorobowego.

Do chwili wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej prawo do zasiłku chorobowego i wypłaty tego zasiłku, przedsiębiorcy opłacają składki ZUS tak, jakby nie posiadali prawa do zasiłku, czyli opłacając składki w pełnej wysokości od pełnej podstawy wymiaru.

Jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne w miesiącu w jakim powstała choroba są opłacane od najniższej podstawy wymiaru (standardowa podstawa wymiaru w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE), wówczas system pomniejszy je proporcjonalnie po wprowadzeniu zasiłku. W przypadku podstawy indywidualnej nie będzie możliwości pomniejszenia składek. Podstawa nie zostanie pomniejszona jeśli przedsiębiorca opłaca składki od indywidualnej kwoty.

Wprowadzenie zwolnienia chorobowego oraz korekta deklaracji ZUS DRA za okres choroby przedsiębiorcy po wydaniu decyzji ZUS

Po wypłacie zasiłku chorobowego, należy wygenerować korektę deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić do systemu zwolnienie lekarskie. Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy i osoby współpracującej można wprowadzić w zakładce START » ZUS » ZASIŁKI PRZEDSIĘBIORCY należy wybrać opcję DODAJ ZASIŁEK.

Pojawi się okno dodawania zasiłku, w którym należy wybrać osobę, która przebywała na zwolnieniu chorobowym oraz rodzaj zasiłku. W rubrykach Początek i Koniec należy wprowadzić okres zwolnienia chorobowego przedsiębiorcy lub osoby współpracującej.

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - zasiłek

Po wprowadzeniu do systemu wFirma dla biur rachunkowych zasiłku, należy wygenerować deklarację lub korektę deklaracji rozliczeniowej DRA (jeśli deklaracja pierwotna została już wysłana za dany miesiąc do ZUS) poprzez DODAJ DEKLARACJĘ za okres, w którym wystąpiła choroba.

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - korekta ZUS DRA

W ten sposób powstanie deklaracje lub korekta deklaracji ZUS DRA z pomniejszonymi proporcjonalnie składkami na ubezpieczenie społeczne oraz FP za okres choroby.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna i zawsze należy ją opłacić w pełnej wysokości.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozlicza składki za innych ubezpieczonych (pracowników, osoby współpracujące) system wygeneruje dodatkowy raport ZUS RSA, na którym zostanie wykazany okres niezdolności do pracy oraz rodzaj zasiłku.

Proporcjonalne pomniejszenie składek jest możliwe przy standardowych składkach społecznych. Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki od indywidualne podstawy wówczas w deklaracji DRA składki nie zostaną pomniejszone po wprowadzeniu informacji o zwolnieniu.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS i zasiłku chorobowego przedsiębiorcy

Nadpłatę składek (społecznych i Fundusz Pracy) można rozliczyć na poczet przyszłych deklaracji. Istnieją dwie metody rozliczenia nadpłaty:

  • zwrot na rachunek bankowy przedsiębiorcy - wówczas jeżeli składki ZUS:
    • odliczane są od dochodu ich zwrot można ująć podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc zwrotu (w polu POZOSTAŁE SKŁADKI, dotycząca składek społecznych odliczonych od dochodu podaje się kwotę zwrotu poprzedzając ją znakiem minus) lub ująć dopiero przy sporządzaniu zeznania rocznego (jako inne źródła) za rok, w którym otrzymano zwrot,
    • zaliczone do kosztów uzyskania przychodu to ich zwrot należy wyksięgować poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, poprzedzając kwotę znakiem minusa.
  • zaliczenie na poczet przyszłych składek - wówczas należy postępować zgodnie z instrukcją rozliczania nadpłaty składek ZUS.

Nadpłata - jest to nadwyżka zapłaconych składek społecznych (składki zdrowotne są niepodzielne i nie podlegają zwrotowi) za okres choroby przedsiębiorcy a przed wydaniem decyzji ZUS.

Zasiłek otrzymany z ZUS natomiast rozlicza się w zeznaniu rocznym na podstawie otrzymanego z ZUS PIT-11A/PIT-40A.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz