Automatyczne księgowanie faktury

W systemie możliwe jest automatyczne księgowanie faktury kosztowej, która została otrzymana drogą mailową od innego użytkownika wFirma dla Biur Rachunkowych lub wFirmy.pl.

Jak wygląda automatyczne księgowanie faktury kosztowej?

W przypadku gdy użytkownik platformy wFirma dla Biur Rachunkowych lub wFirma.pl wystawia i wysyła e-mailem z systemu fakturę do kontrahenta to po jej otrzymaniu ma on możliwość jej automatycznego zaksięgowania (jeżeli sam także korzysta z wymienionych platform). W celu automatycznego zaksięgowania faktury należy w otrzymanym mailu kliknąć opcję ZAKSIĘGUJ.

Automatyczne księgowanie faktury a e-mail

Wówczas na włączonym koncie, pojawi się okno DODAWANIE NOWEGO WYDATKU, w którym system automatycznie uzupełni dane na podstawie otrzymanej faktury (możliwa jest ich modyfikacja).

Automatyczne księgowanie faktury - wydatek

Jeśli zakupy od danego kontrahenta były już wcześniej księgowane, system podpowie rodzaj wydatku, według którego poprzednio wprowadzono wpis u tego kontrahenta.

Przy wyborze rodzaju wydatku określonego jako Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych istnieje możliwość wyboru sposobu księgowania za pomocą zakładki Stawki lub Pozycje (produkty wprowadzone w zakładce Pozycje zostaną uwzględnione w Magazynie lub w zakładce Produkty w przypadku pakietów nieobejmujących modułu Magazyn).

Drukowanie automatycznie zaksięgowanej faktury

Podczas automatycznego księgowania faktury system dodatkowo podpina do danego wydatku przesłaną w e-mailu fakturę w formacie PDF, którą można wydrukować. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI, gdzie należy kliknąć w numer danej faktury i w oknie podglądu przejść do zakładki DOKUMENTY. Tam należy zaznaczyć załączoną fakturę i wybrać opcję DRUKUJ.

Automatyczne księgowanie faktury

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn