Lista firm - łatwe zarządzanie biurem rachunkowym

Biuro rachunkowe posiadające konto na platformie wFirma dla Biur Rachunkowych ma do dyspozycji zakładkę z listą firm, która ma rolę informacyjno-zarządczą. Między innymi pozwala w szybki sposób kontrolować postęp pracy wyświetlając stan rozliczeń podatków i ZUS klientów.

Lista firm

Po zalogowaniu się na konto biura rachunkowego widok listy klientów wyświetlany jest automatycznie. 

Lista firm

Użytkownik ma możliwość ustawienia domyślnej zakładki startowej (czyli zakładki, która zawsze będzie się otwierać po wejściu na listę firm). Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną zakładkę oraz wybrać opcję USTAW JAKO STARTOWĄ.

Lista firm

W celu przejścia na konto klienta należy kliknąć w nazwę firmy lub oznaczyć ją na liście i kliknąć w akcję WEJDŹ DO FIRMY.

Użytkownik ma również możliwość przypięcia maksymalnie pięciu firm na górę listy klientów. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną firmę, a następnie kliknąć przycisk PRZYPNIJ FIRMĘ.  

Lista firm

 

Przypięte firmy będą znajdować się na na górze listy firm. Przypięcie firmy w jednej z zakładek, skutkuje przypięciem jej również w pozostałych zakładkach. 

Aby odpiąć firmę należy ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną firmę, a następnie kliknąć USUŃ Z ULUBIONYCH.

Lista firm

 

 

Tworzenie konta dla nowego klienta 

Utworzenie nowego konta dla klienta możliwe jest poprzez wybranie z górnego paska menu opcji DODAJ. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Tworzenie kont dla klientów przez biuro rachunkowe.

Podpięcie konta klienta pod konto biura rachunkowego

W przypadku, gdy klient posiadający konto w serwisie wFirma dokona podpięcia konta pod konto biura rachunkowego, w prawym górnym rogu pojawi się ikona która informuje o oczekujących na podpięcie klientach. Z tego poziomu szef biura może zdecydować czy nawiąże współpracę z klientem poprzez kliknięcie opcji ZAAKCEPTUJ PODŁĄCZENIE POD BIURO. Jeżeli szef biura zdecyduje, że nie chce prowadzić księgowości danej firmy, powinien wybrać opcję ODRZUĆ PODŁĄCZENIE POD BIURO.

Lista firm

Przełączenie konta

W celu przejścia między kontami klientów, należy kliknąć w strzałkę przy nazwie firmy po lewej stronie, a następnie wybrać lub wyszukać konto klienta z listy firm bądź przejść ponownie na listę za pomocą przycisku PEŁNA LISTA FIRM. 

Lista firm

Zakładka Firmy

Zakładka Firmy zawiera niezbędne dane kontaktowe klientów takie, jak: 

 • numer telefonu,
 • e-mail,
 • osoba kontaktowa,
 • miasto,
 • kod pocztowy,
 • wygaśnięcie pakietu.

Dodatkowo za pomocą ikony kół zębatych lista klientów istnieje możliwość dodania dodatkowych kolumn poprzez opcję USTAWIENIA KOLUMN takich jak:

 • forma prawna,
 • adres,
 • ulica.

Dane kontaktowe firm pobierane są z modułu CRM » KONTRAHENCI prowadzonego na koncie biura rachunkowego, jeśli zostały one w tym miejscu uzupełnione. Natomiast w przypadku uzupełniania danych klienta po raz pierwszy to dane do tej zakładki (FIRMY) zaciągane są z zakładki START » STRONA GŁÓWNA » okno z danym firmy, pola ADRES E-MAIL oraz TELEFON, w których po kliknięciu na ikonę Lista firm można uzupełnić te informacje.

Z pozycji tej zakładki możliwe jest przedłużenie pakietu, wysyłka powiadomień do klientów, podpięcie użytkowników bądź zmiana firmy na nieaktywną.

Powiadomienia do klientów 

W celu usprawnienia współpracy pomiędzy klientem, a biurem, system wFirma dla Biur Rachunkowych posiada funkcję wysyłania powiadomień do wszystkich lub wybranych klientów. W tym celu należy zaznaczyć wybrane firmy klientów na liście, a następnie z górnego paska menu wybrać opcję POWIADOMIENIE. Więcej na ten temat w artykule pomocy: Zbiorcze powiadomienia klientów biura rachunkowego.

Zarządzanie użytkownikami

Za pomocą tej akcji możliwe jest zarządzanie przypiętymi do danej firmy użytkownikami. Po zaznaczeniu na liście wybranych kont klientów możliwe jest wprowadzenie lub usunięcie użytkowników z różnymi uprawnieniami poprzez opcję UŻYTKOWNICY:

Przeniesienie firmy do archiwum

Z poziomu widoku listy firm możliwa jest zmiana statusu prowadzonej firmy na nieaktywną (np. w przypadku zerwania zakończenia z nią umowy) poprzez oznaczenie jej i skorzystanie z opcji ZMIEŃ NA NIEAKTYWNE, która dostępna jest w górnym pasku menu.

Wówczas taka firma pojawi się w zakładce ARCHIWUM, dostępnej pod ikoną Lista firm

Jeśli współpraca z klientem zostanie wznowiona ponownie możemy ją aktywować z ARCHIWUM poprzez opcję ZMIEŃ NA AKTYWNE.

Dodatkowo w zakładce Firmy możliwe jest zablokowanie lub odblokowanie firmy klienta poprzez użycie funkcji ZABLOKUJ FIRMĘ lub ODBLOKUJ FIRMĘ, która dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy po najechaniu kursorem na nazwę klienta. Funkcja ta powoduje ograniczenie dostępu do konta po stronie przedsiębiorcy.

Zakładka Księgowość

W zakładce Księgowość znajdują się podstawowe informacje dotyczące parametrów księgowych dla poszczególnych klientów, m.in:

 • status księgowy miesiąca,
 • opiekun,
 • księgowy,
 • rodzaj ewidencji.

Dodatkowo za pomocą ikony kół zębatych Lista firmistnieje możliwość dodania dodatkowych kolumn poprzez opcję USTAWIENIA KOLUMN takich jak:

 • forma prawna,

 • okres VAT,

 • VAT-UE.

 

Za pomocą akcji masowych dostępnych w górnym menu istnieje możliwość dodawania zadań bądź generowania zbiorczych wydruków.

Zakładka Kadry

W zakładce kadry znajdują się informacje dotyczące pracowników oraz dane związane z naliczaniem zobowiązań ZUS. Kolumny jakie się tam znajdują:

 • ZUS DRA,
 • Pracownicy, 
 • Kadrowy,
 • Opiekun.
 • Kod ZUS, którą można włączyć z ustawień kolumn.

Z poziomu kolumny ZUS DRA, można kontrolować informacje o naliczonych składkach ZUS, wysłanych deklaracjach i rozliczonych płatnościach. Informują o tym ikony:

- ikona koperty symbolizuje status wysłania deklaracji do ZUS. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Informacje o statusie wysyłki deklaracji e-deklaracji 

- symbol dolara pojawia się jeśli deklaracja została oznaczona jako opłacona

Lista firm-  ikona wykrzyknika pojawia się jeśli u danego klienta kończy się ulga ZUS - jest to nowa funkcjonalność która pozwala na sprawny podgląd kończących się ulg w ZUS wywołujących konieczność przerejestrowania.

Kolumna pracownicy natomiast pozwala na podgląd ilości pracowników w danej firmie, najechanie kursorem myszy na liczbę powoduje rozwinięcie szczegółów gdzie znaleźć można informacje na temat ilości umów z podziałem na ich rodzaj:

 • umowę o pracę,
 • umowę zlecenie,
 • umowę o dzieło.

Akcje masowe dostępne w górnym menu umożliwiają dodawanie zadań bądź zbiorcze generowanie wydruków

Zakładka Podatki 

Zakładka Podatki to zakładka, która wskazuje bieżący stan rozliczeń podatków i ZUS klientów za dany miesiąc i zawiera takie dane, jak:

Dodatkowo akcja WYLICZENIA dostępna w górnym menu pozwala na wygenerowanie bezpośrednio z listy firm wyliczeń i deklaracji takich, jak: 

 • PIT,
 • PIT-4,
 • PT-8A,
 • JPK V7,
 • VAT-8 lub VAT-9M,
 • VAT-UE,
 • ZUS.

Jeśli dana deklaracja bądź wyliczenie podświetlone jest na:

 • czerwono - oznacza to, że nie wygenerowano deklaracji/ zaliczki, pomimo tego, że jest taka konieczność,
 • zielono - oznacza to, że deklaracja/ zaliczka na podatek została wygenerowana,
 • szaro - oznacza to, że nie wygenerowano deklaracji, ale nie ma takiej konieczności.

Z pozycji tej zakładki możliwe jest również kontrolowanie statusu wysyłki deklaracji. 

Jeżeli obok wysłanej deklaracji widnieje ikona koperty o kolorze:

 • szarym - oznacza to, że została zlecona wysyłka deklaracji, 
 • zielonym - wysyłka zakończona powodzeniem (możliwe pobranie UPO),
 • czerwonym - deklaracja nie została wysłana (wysyłka została odrzucona np. wystąpił błąd 414 lub 402).

Po skierowaniu kursora myszki na ikonę koperty znajdującą się przy deklaracji pojawi się komunikat z informacją, co dana ikona oznacza. 

W zakładce Podatki filtr wskazuje miesiąc bieżący, natomiast dane wyświetlane w kolumnach dotyczą miesiąca ubiegłego, który jest obecnie rozliczany.

Akcje masowe dostępne w górnym menu umożliwiają dodawanie zadań bądź zbiorcze generowanie wydruków. Dodatkowo dostępna jest akcja pozwalającą na szybką wysyłkę informacji o podatkach i ZUS do klientów.

Zakładka Rozliczenia 

Zakładka Rozliczenia służy do monitorowania należności za usług biura rachunkowego. Informacje, które dostępne są w zakładce płatności to: 

 • cena za usługę netto mówiąca o zastosowanej stawce ryczałtowej usługi cyklicznej,
 • dodatkowe usługi informujące o zdarzeniach płatnych, czyli dodatkowo świadczonych usługach,
 • stan należności za dany miesiąc,
 • stan należności narastająco.

W zakładce tej dostępna jest opcja wystawienia faktury za usługi cykliczne. Dodatkowo możliwe jest masowe dodawanie płatnych wydarzeń (funkcja ta ułatwi naliczenie klientom dodatkowych usług jeśli te mają ten sam zakres oraz kwotę).

Lista firm

Do zakładki ROZLICZENIA dostęp ma jedynie szef biura.

Pozostałe funkcje i udogodnienia

Ustawienia kolumn

W każdej zakładce za pomocą ikony kół zębatych istnieje możliwość modyfikacji ustawienia kolumn, wydrukowania tabeli, eksportu do Excela, czy przełączenia trybu widoku na wygodny (szersze wiersze) lub kompaktowy (węższe wiersze).

Zakładka raporty

W zakładce RAPORTY dostępnej po kliknięciu w ikonę Lista firmszef biura może wygenerować raport (miesięczny lub kwartalny) dotyczący dokumentów wystawionych dla oznaczonych firm poprzez funkcję DRUKUJ RAPORT. Więcej na ten temat w artykule: Raport pracochłonności firmy.

Dodawanie etykiet w liście firm

W systemie po prawej stronie nad tabelą, w każdej zakładce znajduje się opcja ETYKIETY. Po kliknięciu w daną opcję otwiera się okno do zarządzania etykietami. W celu dodania nowej etykiety należy kliknąć opcję DODAJ ETYKIETĘ.

Lista firm

W oknie dodawania etykiety użytkownik ma możliwość w pozycji:

 • NAZWA ETYKIETY - nadać własną nazwę etykiety,

 • KOLOR - wybrać kolor etykiety,

Lista firm

 

Aby efektywnie posługiwać się etykietami, należy do tabeli dodać kolumnę ETYKIETY. W tym celu należy najechać kursorem na ikonę kół zębatych i wybrać opcję USTAWIENIA KOLUMN. W oknie, które się otworzy, należy przenieść kolumnę ETYKIETY na pole AKTYWNE KOLUMNY i zapisać zmiany.

Lista firm

Po tej operacji można oznaczać dane wiersze tabeli etykietami. Po dodaniu etykiet pod tabelą pojawi się filtr, za pośrednictwem którego można pogrupować dane wiersze tabeli według wybranej etykiety.

W celu przypięcia etykiety pod konkretnego klienta należy go zaznaczyć na liście i po najechaniu kursorem na opcję ETYKIETY należy zaznaczyć etykietę jaka ma zostać przypięta do wpisu i wybrać opcję ZASTOSUJ.

Lista firm

Po tym dana etykieta będzie widoczna na liście w kolumnie ETYKIETY.

Lista firm

Ukrywanie etykiet

W celu ukrycia etykiet należy kliknąć w ikonę ETYKIETY, następnie w oknie zarządzania etykietami należy zaznaczyć etykietę, która ma zostać ukryta i wybrać opcję UKRYJ.

Lista firm

Użytkownik ma także możliwość przywrócenia ukrytej etykiety. W tym celu należy kliknąć w ikonę ETYKIETY i w oknie zarządzania etykietami należy w filtrze WIDOCZNOŚĆ zmienić opcję z WIDOCZNE na UKRYTE. Dzięki temu pojawi się lista ukrytych etykiet.

Lista firm

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz