Księgowanie składek ZUS właściciela firmy

Przed wygenerowaniem pierwszych deklaracji ZUS DRA w systemie, opiekun ma możliwość wyboru i oznaczenia na koncie klienta czy opłacone za przedsiębiorcę składki społeczne będą rozliczone bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy (pomniejszenie dochodu) czy będą ujmowane bezpośrednio w KPIR jako koszt podatkowy.

Składki ZUS - ustawienia w systemie

Aby wybrać metodę księgowania składek społecznych ZUS właściciela należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, gdzie w pozycji SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA oznaczamy funkcję:

  • KOSZT W KPIR (opłacone składki społeczne będą trafiały bezpośrednio w koszty) lub
  • ODLICZENIE W ZALICZCE (opłacone składki będą rozliczone w zaliczce na podatek dochodowy - pomniejszenie dochodu).

Ważne!
Składka zdrowotna w wysokości 7,75% podstawy wymiaru (opłaca się 9% podstawy) zawsze podlega odliczeniu w zaliczce na podatek dochodowy - pomniejsza podatek do zapłaty.
Składki na FP (o ile jest odprowadzana przez przedsiębiorcę) bezwzględnie podlega wykazaniu w kosztach uzyskania przychodów na podstawie DW.

Księgowanie składek ZUS a system

Księgowanie składek ZUS właściciela - odliczenie w zaliczce

Aby składki społeczne przedsiębiorcy wynikające z deklaracji ZUS DRA (wskazówki dotyczące generowania deklaracji w systemie opisuje artykuł: Deklaracje rozliczeniowe ZUS) zostały ujęte w zaliczce, niezbędne jest ich rozliczenie w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE oznaczyć odpowiednią deklarację i skorzystać z funkcji ROZLICZ. Następnie w oknie, które się pojawi należy uzupełnić datę w której zostały faktycznie opłacone oraz kwotę opłaconych składek.

Księgowanie składek ZUS - rozliczenie

Dzięki temu system automatycznie:

  • składki społeczne i składkę zdrowotną (7,75%) - rozliczy bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy,
  • składki na FP i FGŚS - zaksięguje bezpośrednio w kolumnie 13 (pozostałe wydatki) KPIR w formie dowodu wewnętrznego.

Księgowanie składek ZUS w zaliczce na podatek

Księgowanie składek ZUS właściciela jako koszt w KPIR

Aby składki społeczne przedsiębiorcy wynikające z deklaracji ZUS DRA (wskazówki dotyczące generowania deklaracji w systemie opisuje artykuł: Deklaracje rozliczeniowe ZUS) zostały ujęte w KPiR, niezbędne jest ich rozliczenie w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki: START » » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE oznaczyć odpowiednią deklarację i skorzystać z funkcji ROZLICZ. Następnie w oknie, które się pojawi należy uzupełnić datę w której zostały faktycznie opłacone oraz kwotę opłaconych składek.

Księgowanie składek ZUS - rozliczenie

Po rozliczeniu system automatycznie ujmie:

  • składkę zdrowotną (7,75%) - bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy,
  • składki społeczne i na FP i FGŚS - bezpośrednio w kolumnie 13 (pozostałe wydatki) KPIR w formie dowodu wewnętrznego.

Księgowanie składek ZUS w kosztach

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska