Księgowanie składek ZUS właściciela firmy - w kosztach czy w zaliczce?

Przed wygenerowaniem pierwszych deklaracji ZUS DRA w systemie, opiekun ma możliwość wyboru i oznaczenia na koncie klienta sposobu w jaki odbywa się księgowanie składek ZUS - czy opłacone za przedsiębiorcę składki społeczne będą rozliczone bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy (pomniejszenie dochodu) czy będą ujmowane bezpośrednio w KPiR jako koszt podatkowy. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym należy również wybrać, czy składka zdrowotna ma być księgowana bezpośrednio jako koszt w KPiR czy jako odliczenie w zaliczce na podatek.

Składki ZUS - ustawienia w systemie

Aby wybrać metodę księgowania składek ZUS właściciela należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, gdzie w pozycji SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA oznaczamy opcję:

  • KOSZT W KPiR - opłacone składki społeczne będą trafiały bezpośrednio w koszty lub
  • ODLICZENIE W ZALICZCE - opłacone składki będą rozliczone w zaliczce na podatek dochodowy - pomniejszenie dochodu.

Składki na FP (o ile jest odprowadzana przez przedsiębiorcę) bezwzględnie podlega wykazaniu w kosztach uzyskania przychodów na podstawie DW.

Natomiast w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym w pozycji SKŁADKA ZDROWOTNA WŁAŚCICIELA należy zaznaczyć opcję:

  • KOSZT W KPiR - opłacone składki będą ujęte jako dowód wewnętrzny do wysokości limitu odliczenia w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Dowód wewnętrzny wygeneruje się automatycznie po dodaniu płatności do ZUS DRA. 
  • ODLICZENIE W ZALICZCE - opłacone składki będą rozliczone w zaliczce na podatek dochodowy - pomniejszenie dochodu do wysokości limitu odliczenia. Więcej o limicie odliczenia w artykule: Składka zdrowotna w kosztach a dodatkowe korzyści dla podatnika!

Księgowanie składek ZUS w KPIR

W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odliczenie składek społecznych i zdrowotnych możliwe jest wyłącznie w zaliczce na podatek dochodowy.

Księgowanie składek ZUS właściciela - odliczenie w zaliczce

Aby składki ZUS przedsiębiorcy wynikające z deklaracji ZUS DRA (wskazówki dotyczące generowania deklaracji w systemie opisuje artykuł: Deklaracje rozliczeniowe ZUS) zostały ujęte w zaliczce, niezbędne jest ich rozliczenie w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE oznaczyć odpowiednią deklarację i skorzystać z funkcji ROZLICZ. Następnie w oknie, które się pojawi należy uzupełnić datę w której zostały faktycznie opłacone oraz kwotę opłaconych składek.

Księgowanie składek ZUS w KPIR

Dzięki temu system automatycznie:

  • składki społeczne i składkę zdrowotną (do wysokości limitu odliczenia) - rozliczy bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy,
  • składki na FP i FGŚS - zaksięguje bezpośrednio w kolumnie 13 (pozostałe wydatki) KPiR w formie dowodu wewnętrznego.

Księgowanie składek ZUS w KPIR

Księgowanie składek ZUS właściciela jako koszt w KPiR

Aby składki ZUS przedsiębiorcy wynikające z deklaracji ZUS DRA (wskazówki dotyczące generowania deklaracji w systemie opisuje artykuł: Deklaracje rozliczeniowe ZUS) zostały ujęte w KPiR, niezbędne jest ich rozliczenie w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki: START » » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE oznaczyć odpowiednią deklarację i skorzystać z funkcji ROZLICZ. Następnie w oknie, które się pojawi należy uzupełnić datę w której zostały faktycznie opłacone oraz kwotę opłaconych składek.

Księgowanie składek ZUS w KPIR

Po rozliczeniu system automatycznie ujmie składkę zdrowotną (do wysokości limitu odliczenia), składki społeczne i na FP i FGŚS - bezpośrednio w kolumnie 13 (pozostałe wydatki) KPiR w formie dowodu wewnętrznego.

Księgowanie składek ZUS w KPIR

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka