Jak sporządzić bilans w systemie wFirma.pl dla biur rachunkowych?

Bilans to jedno z podstawowych zestawień księgowych przy prowadzeniu pełnej księgowości. Dodawanie bilansu w systemie odbywa się na podstawie zdefiniowanego schematu. Z jednej strony schemat definiują przepisy i ustawa o rachunkowości a z drugiej osoba prowadząca księgowość przypisując poszczególnym pozycjom wynikającym z przepisów konta z księgi rachunkowej skąd mają być zaciągane informacje o kwotach mających wpływ na wynik bilansu. 

Definiowanie schematu bilansu

Schemat bilansu definiuje się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » SPRAWOZDANIE FINANSOWE » BILANS.

bilans

W przypadku korzystania z wzorcowego planu kont bilans zdefiniowany jest automatycznie. Pamiętać jednak należy, że w przypadku modyfikowania we własnym zakresie wzorcowego planu kont każdorazowo we własnym zakresie trzeba również nanieść zmiany w schemacie bilansu bądź w innych miejscach w systemie gdzie wykorzystywane są w schematach konta księgowe.

bilans

Dzięki funkcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ istnieje możliwość naniesienia zmian w zakresie przypisania kont księgowych jakie mają wejść do określonej pozycji bilansu. Czyli konieczne jest po lewej stronie określenie miejsca w bilansie a później po prawej stronie konto, stronę oraz wskazanie jaka wartość ma się zaciągnąć (saldo, obrót czy persaldo ze wskazaniem na minus czy na plus).

bilans

Aby dodać bilans dla jednostki OPP konieczne jest samodzielne dodanie schematu poprzez opcję DODAJ SCHEMAT, gdzie w oknie które się pojawi wybieramy ROK i rodzaj "Bilans - OPP (zał. 6 UoR)".

Jak dodać bilans w systemie wFirma dla biur rachunkowych?

W celu sporządzenia bilansu należy przejść do zakładki STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » BILANS » DODAJ wybierając typ:

  • dla jednostki mikro,

  • dla jednostki małej,

  • dla jednostki innej - dużej,

  • dla jednostki OPP.

bilans

W otwartym oknie należy zdefiniować:

  • nazwę dokumentu,
  • rodzaj - roczne bądź śródroczne,
  • datę sporządzenia,
  • rok obrotowy.

bilans

Do tworzenia e-sprawozdania brane będą wyłącznie zatwierdzone raporty roczne. Nie ma możliwości stworzenia e-sprawozdania na podstawie raportów śródrocznych.

Ostateczny bilans na podstawie którego ma być sporządzone e-sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić używając funkcji MODYFIKUJ »  ZATWIERDŹ. Nie jest możliwe poprawienie bilansu, który został zatwierdzony. W takiej sytuacji konieczne jest cofnięcie zatwierdzenia - klikając na bilans pojawi się okno szczegółów z funkcją COFNIJ ZATWIERDZENIE.

Przeniesienie wyniku finansowego do bilansu śródrocznego

Aby dodać wartość wyniku finansowego do bilansu śródrocznego należy w trakcie jego generowania należy oznaczyć opcję DODAJ ZYSK/STRATĘ RĘCZNIE i następnie w polu obok dodać wartość straty/zysku. Wówczas kwota przeniesie się do właściwego pola w bilansie.

bilans

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz