Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

W przypadku pojazdu osobowego z leasingu należy pamiętać o pilnowaniu limitu. Korzystając z systemu wFirma dla biur rachunkowych można zdefiniować ustawienia pojazdu tak aby system pilnował limitu rozliczenia w leasingu.

Jak wprowadzić do systemu pojazd z leasingu?

Aby wprowadzić do systemu pojazd finansowany leasingiem należy skorzystać z zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. Następnie w pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola oraz zdefiniować Sposób używania. Ponadto, koniecznym jest uzupełnienie pola Forma własności wybierając z listy opcję Leasing operacyjny i najem oraz w zależności od wartości pojazdu zaznaczyć lub odznaczyć opcję Wartość poniżej 150 tys. zł.

dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

Po odznaczeniu opcji Wartość poniżej 150 tys. zł. pojawi się dodatkowe okno, w którym należy wskazać wartość pojazdu leasingowanego na podstawie którego określony zostanie limit ujęcia kosztu leasingu.

Szczegółowe omówienie wprowadzania pojazdu do systemu zostało wyjaśnione w artykule: Samochód w firmie - dodawanie pojazdu osobowego do systemu.

Schemat księgowania w systemie wydatku: LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU stosuje się wyłącznie dla samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych zdefiniowanych poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2, do których została wskazana forma własności: LEASING OPERACYJNY I NAJEM.

Dzierżawa lub leasing samochodu - czyli jak zaksięgować fakturę za ratę? 

Wydatki poniesione z tytułu rat leasingowych lub najmu/dzierżawy samochodu, należy wprowadzić poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU. W oknie wprowadzania wydatku należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą. Następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek.

dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

Tak zaksięgowany wydatek, w przypadku czynnych podatników VAT trafi do rejestru zakupów VAT w wartości 100% lub 50% (w zależności od wprowadzonej definicji pojazdu). Natomiast w KPiR wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki w kwocie, która zostanie określona automatycznie przez system na podstawie wprowadzonych przy pojeździe parametrów.

Faktury za opłaty leasingowe dotyczące samochodu ciężarowego powyżej 3,5t i poniżej z VAT-1/VAT-2 należy księgować jako rodzaj wydatku LEASING LUB DZIERŻAWA, o czym więcej w artykule: Wydatki na leasing lub dzierżawę - sposób księgowania.

Dzierżawa lub leasing samochodu - podział na część odsetkową i kapitałową

W przypadku, gdy wartość leasingowanego samochodu osobowego przekracza 150 000 zł to wówczas raty leasingowe należy ujmować w kosztach proporcjonalnie do limitu 150 000 zł. Limitem tym natomiast nie jest ograniczona część odsetkowa raty. Ją bowiem ujmuje się w całości.

Księgowanie faktury za raty leasingowe (w części dotyczącej raty kapitałowej) należy wprowadzić korzystając z zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU i w pojawiającym się oknie uzupełnić wymagane pola i wybrać POJAZD i w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadzić wartość netto dotyczącą raty kapitałowej. Następnie należy dodać nowy rodzaj wydatku - INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

Przy rodzaju wydatku INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ należy w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadzić 50% wartości netto części odsetkowej raty i wybrać stawkę 23%. Następnie należy dodać NOWY WIERSZ.

dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

W kolejnym oknie należy wprowadzić stawkę NIE PODL. i w polu WARTOŚĆ NETTO wpisać pozostałą wartość netto powiększoną o nieodliczony podatek VAT (50% z podatku VAT na fakturze).

dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

Wówczas dokument zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki w kwocie raty kapitałowej z ograniczeniem proporcjonalnym oraz w pełnej kwocie odsetek oraz w rejestrze VAT zakupów zgodnie z prawem do odliczenia VAT.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska