Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego

Aby prawidłowo zaksięgować wydatki związane z eksploatacją pojazdu w systemie MojeBiuro24.pl w pierwszej kolejności należy upewnić się, że omawiany pojazd został wprowadzony do systemu.

Jak wprowadzić do systemu pojazd z leasingu?

Aby wprowadzić do systemu pojazd finansowany leasingiem należy skorzystać z zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. Następnie w pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola oraz zdefiniować Sposób używania. Ponadto, koniecznym jest uzupełnienie pola Forma własności wybierając z listy opcję Leasing operacyjny i najem oraz w zależności od wartości pojazdu zaznaczyć lub odznaczyć opcję Wartość poniżej 150 tys. zł.

Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego w systemie

Szczegółowe omówienie wprowadzania pojazdu do systemu zostało wyjaśnione w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

Dzierżawa lub leasing samochodu - czyli jak zaksięgować fakturę za ratę? 

Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego jest coraz częściej stosowana wśród podatników, a co za tym idzie jest jednym z najczęściej księgowanych kosztów.

Wydatki poniesione z tytułu rat leasingowych lub najmu/dzierżawy, należy wprowadzić poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU.

Dzierżawa lub leasing samochodu osobowego w systemie MojeBiuro24.pl

W oknie wprowadzania wydatku należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą i wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek.

Tak zaksięgowany wydatek, w przypadku czynnych podatników VAT trafi do rejestru zakupów VAT w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT).
W KPiR natomiast zostanie ujęty w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki (w wartości netto w przypadku 100% odliczenia VAT lub w wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT, która nie podlega odliczeniu, w przypadku prawa do 50% odliczenia VAT).

W przypadku pojazdów w leasingu, których wartość początkowa przekracza 150 tys. zł i zostało to zdefiniowane przy dodawaniu pojazdu, raty za leasing będą ujmowane automatycznie w kwocie, w której przypada równowartość 150 tys. zł.
Natomiast w przypadku podatników zwolnionych z VAT wydatek trafi do KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki w kwocie brutto.
Schemat księgowania w systemie MojeBiuro24.pl wydatku: LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU stosuje się wyłącznie dla samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych zdefiniowanych poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2, do których została wskazana forma własności: LEASING OPERACYJNY I NAJEM. Dla grupy pojazdów, których wartość przekracza kwotę 150 tys. zł system automatycznie wyliczy limit wydatków uwzględnionych w KPiR. Natomiast faktury za opłaty leasingowe dotyczące samochodu ciężarowego powyżej 3,5t i poniżej z VAT-1/VAT-2 należy księgować jako rodzaj wydatku LEASING LUB DZIERŻAWA, o czym więcej w artykule: Wydatki na leasing lub dzierżawę - sposób księgowania.
Więcej na temat leasingu samochodów osobowych w artykule: Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie od 2019 roku

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka