Faktura VAT - jak prawidło wystawić w systemie?

Faktura VAT - wystawianie w systemie 

Czynni podatnicy VAT z zasady dokumentują swoją sprzedaż fakturami VAT. Aby ją wystawić należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

Faktura VAT - wystawienie

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane pola zaczynając od informacji o NABYWCY.

Nabywcę można uzupełnić na trzy sposoby:

 • Pobierz z GUS, 

Faktura VAT - pobierz z GUS

 • Szukaj w katalogu - wybrać nabywcę z katalogu kontrahentów

Faktura VAT - szukaj w katalogu

 • Dodaj nowego - po uzupełnieniu system automatycznie zapisze nabywcę w katalogu kontrahentów (więcej informacji: Dodawanie nowego kontrahenta);

Faktura VAT - dodaj nowego

Można zrezygnować z funkcji dopisania kontrahenta do katalogu odznaczając kratkę ZAPISZ ZMIANY DO KATALOGU KONTRAHENTÓW

Faktura VAT- zapisz zmiany

Ważne!
Wystawiając fakturę sprzedaży istnieje możliwość dodania innego odbiorcy na fakturze. W tym celu należy skorzystać z okna strzałki w polu NABYWCA. Po kliknięciu na nią, z wyświetlonej listy należy wybrać opcję DODAJ INNEGO ODBIORCĘ.

W kolejnym kroku należy uzupełnić podstawowe informacje dotyczące faktury:

 • Metodę płatności - opcje do wyboru: przelew, gotówka, kompensata, za pobraniem oraz karta płatnicza,

 • Serię - ustawiona jest domyślna. Jej wzór można zobaczyć w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » SERIE NUMERACJI. Istnieje również możliwość dodania nowej serii (więcej w artykule: Wybór serii dokumentów),

 • Zapłacono - w sytuacji, gdy wraz z wystawieniem faktury otrzymujemy zapłatę należności, można tę informację wprowadzić bezpośrednio w tym polu (więcej w artykule: Wprowadzanie informacji o otrzymanej płatności),

 • Data wystawienia - po jej wprowadzeniu system automatycznie uzupełni DATĘ SPRZEDAŻY oraz TERMIN PŁATNOŚCI. Daty można modyfikować ręcznie.

Faktura VAT w obcym języku i walucie

W zakładce KSIĘGOWE są dostępne następujące funkcje: 

 • Schemat księgowy - dostępne są następujące schematy:

 • zwykły - jest to schemat podstawowy

 • pozostałe przychody - schemat księguje do kolumny 8 KPiR, jako pozostałe przychody,
 • usługi budowlane - odwrotne obciążenie,

 • VAT w dacie wystawienia faktury,

 • faktura za opinię biegłego sądowego,

 • Format daty sprzedaży - dzienny oraz miesięczny (możliwy w przypadku świadczenia usług ciągłych)

 • Skutek księgowy - po kliknięciu w tą funkcję możliwy jest wybór w jakich ewidencjach ma zostać ujęty wystawiany dokument (wyróżnione zostały następujące opcje: księguj do KPIR/Ewidencji przychodów i VAT, księguj do KPIR/Ewidencji przychodów, księguj do VAT oraz nie księguj).
 • Opis w rejestrach,

 • Faktura do paragonu

Natomiast w zakładce ZAAWANSOWANE można skorzystać z takich opcji jak:

 • Waluta - system umożliwia wystawienie faktury w obcej walucie, którą można wybrać z listy,

 • Język - po wybraniu języka obcego zostanie wystawiona dwujęzyczna faktura (po polsku i w wybranym języku obcym). Dostępne są następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, norweski, włoski,

 • Rachunek- można je przypisywać do wystawianych faktur (jeżeli podatnik posiada kilka rachunków),

 • Szablon wydruku, 

 • Automatyczna wysyłka na maila - w przypadku zaznaczenia tej opcji, faktura dla kontrahenta zostanie dodana do kolejki wysyłki (pod warunkiem, że uzupełniony zostanie adres mailowy kontrahenta)

Faktura VAT - język i waluta

Dodawanie towaru lub usługi do faktury

Towar lub usługę można wprowadzić ręcznie lub pobrać z katalogu produktów (więcej informacji: Dodawanie produktu oraz Magazyn)

Wybierając produkt z katalogu, system automatycznie uzupełni dane, natomiast w momencie ręcznego wpisywania towaru/usługi należy dodatkowo uzupełnić następujące dane:

 • PKWiU,

 • Jednostka miary,

 • Ilość,

W tym miejscu można również przyznać RABAT (%) oraz dokonać ewentualnej zmiany STAWKIPODATKU VAT, WARTOŚĆ NETTO lub BRUTTO zostaną uzupełnione automatycznie.

Faktura VAT - rabat

Kolejną pozycję na fakturze można dodać klikając na przycisk DODAJ WIERSZ. Dodane wiersze można również usunąć klikając na znak “x”.

W przypadku gdy przedsiębiorca rozlicza się w formie ryczałtu należy dodatkowo przy danym wierszu wybrać odpowiednią dla sprzedawanego produktu lub usługi stawkę zryczałtowanego podatku w polu RYCZAŁT.

Faktura VAT - ryczałt

W polu OPIS można wpisać dodatkowe informacje widoczne na fakturze.

Faktura VAT - opis

Uwaga!
Istnieje również możliwość dodania stałego tekstu, który będzie się pojawiał na fakturach o czym więcej artykule Serie i wygląd dokumentów.

Zapamiętywanie wybranych pozycji na fakturze

W prawym górnym rogu okna znajduje się opcja USTAWIENIA OKNA. Dzięki temu istnieje możliwość zdecydowania czy dla danego pola ma działać funkcja zapamiętywania wyboru.

Faktura VAT - ustawienia

Po wybraniu opcji USTAWIENIA OKNA pojawi się komunikat WYBIERZ ZACHOWANIE POLA W PRZYSZŁOŚCI. Znajdują się tu 3 możliwości do wyboru. Po dokonaniu wyboru należy zapisać informacje.

Faktura VAT - komunikat

Wystawiona faktura będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Zapis trafi również do Rejestru sprzedaży VAT oraz do KPiR lub Ewidencji przychodów.

Szczegóły wystawionego dokumentu można sprawdzić przez kliknięcie w numer dokumentu.

W przypadku użytkowników korzystających z pakietu z magazynem (Księgowość Online + Magazyn) w szczegółach faktury w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE znajduje się informacja o zysku z danej transakcji sprzedaży towaru. System automatycznie porównuje cenę zakupu z kwotą sprzedaży i podaje zysk wartościowo oraz procentowo.

Automatyczne księgowanie faktury

System MojeBiuro24 oferuje dodatkową funkcję DOŁĄCZ ODNOŚNIK DO FAKTURY. Aby z niej skorzystać należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » POWIADOMIENIA » E-MAIL.

Faktura VAT - wysyłka

Kontrahent, korzystający z serwisu, po kliknięciu w ten link będzie miał możliwość automatycznego zaksięgowania otrzymanej faktury w swoich wydatkach. Więcej w tym temacie: Bezpieczna e-faktura.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska