Ewidencja pojazdów - wszystko co warto wiedzieć

Ewidencja Pojazdów zawiera listę wszystkich pojazdów wykorzystywanych w firmie bez względu na formę własności. W systemie wFirma dla Biur Rachunkowych każdy wykorzystywany pojazd w działalności gospodarczej powinien znaleźć się w Ewidencji Pojazdów. Pojazdy, które wprowadzone zostały do Ewidencji Środków Trwałych automatycznie zostaną ujęte na liście w Ewidencji Pojazdów.

Lista pojazdów

Pojazdy które nie są wpisane do środków trwałych firmy należy wprowadzić bezpośrednio do ewidencji pojazdów zakładce: EWIDENCJE » POJAZDY. Natomiast pojazdy które są środkami trwałymi będą widoczne w dwóch zakładkach w systemie: EWIDENCJE » POJAZDY oraz EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.

W tej zakładce można dodawać nowe pojazdy, modyfikować je, ukrywać oraz usuwać. W tabeli zawierającej listę pojazdów wykorzystywanych w firmie widoczna jest również informacja o limitach przypisanych do danego pojazdu w kolumnie:

 • Odliczenie VAT - 50% lub 100%,

 • Koszt w KPiR - 20%, 75% lub 100% - przy czym limity te dotyczą wyłącznie wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem pojazdu a nie odpisów amortyzacyjnych czy rat leasingowych.

Jak dodać pojazd?

W celu dodania pojazdu wykorzystywanego w firmie który nie jest środkiem trwałym należy przejść do zakładki EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD

Ewidencja pojazdów - jak dodać pojazd do ewidencji?

W oknie dodawania nowego pojazdu należy uzupełnić dane takie jak:

 • Nazwa - jest to nazwa pojazdu widoczna na liście w ewidencji pojazdów,

 • Numer rejestracyjny - jest to numer rejestracyjny pojazdu,

 • Typ - jest to określenie rodzaju pojazdu czyli czy jest to samochód ciężarowy, samochód osobowy, motocykl lub motorower,

 • Definicja - pole pojawia się po wybraniu jako typ pojazdu samochód ciężarowy. Definicja pojazdu wpływa na sposób rozliczania wydatków związanych z samochodem. Do wyboru są dwie definicje:

  • Powyżej 3,5t i poniżej z VAT-1/VAT-2 - brak obowiązku prowadzenia kilometrówki VAT aby odliczać 100% VAT,

  • Poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2 - konieczność prowadzenia kilometrówki VAT w celu odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem 

 • Sposób używania - do wyboru są dwie opcje takie jak: Tylko w działalności lub Prywatnie i w działalności, 

 • Forma własności - do wyboru są trzy opcje takie jak: Leasing operacyjny i najem, Prywatny, Inny (np. na podstawie umowy użyczenia) - określenie formy własności wpływa na sposób rozliczenia wydatków na gruncie podatku dochodowego (limit 20%, 75% lub 100%).

Zakupiony pojazd będący środkiem trwałym firmy można wprowadzić w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE. Więcej informacji o tym, jak dodać pojazd w artykule: Zakup samochodu osobowego oraz Zakup samochodu ciężarowego
W zakładce POJAZDY znajdują się również prywatne pojazdy wniesione do środków trwałych firmy. Więcej o tym w artykule: Wniesienie prywatnego samochodu do firmy.

Ewidencja pojazdów - jak ukryć pojazd?

Z funkcji UKRYJ znajdującej się w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy np. nie korzystają z danego pojazdu i nie potrzebują by był widoczny na liście.

Ewidencja pojazdów - ukrywanie pojazdu

Ukrycie pojazdu powoduje nie wyświetlanie się pojazdu na liście pojazdów podczas księgowania wydatków związanych z użytkowaniem samochodów w firmie np. w zalecane jest ukrycie pojazdu wykorzystywanego na podstawie leasingu operacyjnego po jego wykupie.
Chcąc wyświetlić ukryte pojazdy należy wyfiltrować z listy UKRYTE znajdującej się w prawym dolnym rogu (pod zestawieniem).

Ewidencja pojazdów - gdzie znajdują się ukryte pojazdy?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn