Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu

System mojebiuro24.pl na podstawie wprowadzanych danych o kontrahentach tworzy informacje o kontrahencie, czyli katalog kontrahentów (CRM). Dzięki czemu wszystkie niezbędne informacje o kliencie znajdują się w jednym miejscu. W celu sprawdzenia, wprowadzenia czy zmodyfikowania informacji o danym kontrahencie należy wejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI i kliknąć na nazwę kontrahenta. Wówczas otworzy się okno w którym znajdują się zakładki:

Ogólne

Zakładka OGÓLNE przedstawia podstawowe dane kontrahenta, tj.:

  • pełna nazwa firmy,

  • nazwa skrócona,

  • NIP,

  • adres,

  • przysługujący rabat,

  • należności przeterminowane (w okresach do 3 m-cy, do 2 lat, powyżej 2 lat),

  • odsetki,

  • ilość przeterminowanych faktur,

  • średnie przeterminowanie. 

Informacje o kontrahencie- ogólne informacje.

Przychody

W zakładce PRZYCHODY znajdują się wszystkie wystawione dla kontrahenta :

W tej zakładce można również m.in. modyfikować, powielać, korygować, drukować, rozliczać i wysyłać wprowadzone dokumenty (nie wszystkich dokumentów to dotyczy, jak również niektóre dokumenty posiadają bardziej rozbudowane funkcje).

Informacje o kontrahencie i jego przychodach

Wydatki

W zakładce tej znajdują się wszystkie zaksięgowane faktury kosztowe wystawione przez danego kontrahenta. Dodatkowo można je w tej zakładce między innymi modyfikować, rozliczać, eksportować płatność do banku, wystawiać na ich postawie inne dokumenty jak również dodawać bezpośrednio same wydatki. Jak księgować wydatki obrazuje artykuł pomocy: Księgowanie wydatków.

Informacje o kontrahencie, kwestia wydatków

MAGAZYN - dane o przepływach magazynowych

Zakładka MAGAZYN (dostępna tylko dla użytkowników z rozbudowanym magazynem) służy do dodawania, usuwania, modyfikowania, drukowania, wysyłania czy podglądania wystawionych dokumentów magazynowych - PZ i WZ.

Informacje o kontrahencie - dane

Dodatkowo z poziomu tej zakładki możliwe jest wystawienie do oznaczonego dokumentu WZ lub PZ: faktury, wydatku, paragonu fiskalnego i niefiskalnego poprzez funkcję DODAJ DOKUMENT.

Płatności

W zakładce PŁATNOŚCI znajduje się spis wszystkich uregulowanych zobowiązań lub należności związanych z kontrahentem.

Informacje o kontrahencie - jak wpisać dane?

Zakładka CRM

W zakładce tej znajdują się funkcje dotyczące bezpośrednio współpracy z danym kontrahentem. W celu ulepszenia współpracy, jak również polepszenia kontaktów z klientem zostały utworzone podzakładki:

Terminy

Podzakładka TERMINY zawiera kalendarz z informacjami o ważnych terminach przypisanych do tego kontrahenta, np. termin, w którym należy uregulować fakturę. Więcej w tym temacie w artykule: Terminarz.

Informacje o kontrahencie - terminarz?

Ważne terminy można dodać przez sekcję ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY i wybór opcji DODAJ TERMIN.

Informacje o kontrahencie - dodaj spotkanie w terminarzu

Wydarzenia

W podzakładce WYDARZENIA zawarte są informacje o zdarzeniach dotyczących danego kontrahenta, np. rozmowie telefonicznej, mailu lub spotkaniu. Poprzez kliknięcie na DODAJ WPIS można utworzyć nowe wydarzenie.

Informacje o kontrahencie - wprowadzanie

Informacje o kontrahencie- dodawanie wydarzenia w systemie MojeBiuro24

Zadania

Podzakładka ZADANIA umożliwia tworzenie zadań odnoszących się do danego kontrahenta. Nowe zadanie dodaje się poprzez kliknięcie na DODAJ ZADANIE lub DODAJ ZADANIE CYKLICZNE (funkcja ta jest wykorzystywana do planowania zadań powtarzalnych).

Informacje o kontrahencie - CRM

Informacje o kontrahencie-tworzenie nowych zadań przyporządkowanych do List

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka