E-deklaracje - wysyłka elektroniczna deklaracji

W systemie wfirma dla biur rachunkowych możliwa jest bezpośrednia wysyłka elektroniczna deklaracji ZUS, jak również podatkowych. Możliwe jest również dokonanie masowej wysyłki deklaracji dzięki modułowi DEKLARACJE KLIENTÓW. W celu wysłania przez biuro rachunkowe deklaracji do urzędu skarbowego/ZUS w formie elektronicznej należy przejść do zakładki START » PODATKI/ZUS.

Wysyłka deklaracji niewymagających podpisu elektronicznego

W przypadku deklaracji JPK V7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-26, VAT-9M, VAT-8, PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R (dotyczy osób fizycznych) oraz zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

Po wygenerowaniu odpowiedniej deklaracji można ją wysłać przy użyciu akcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka elektroniczna deklaracji z konta klienta

W zakładce BEZ PODPISU należy zweryfikować podstawowe dane i dodatkowo wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu z zeznania podatnika oraz kliknąć przycisk WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka elektroniczna deklaracji - bez podpisu

Jak wygląda przebieg wysyłki deklaracji zostało szczegółowo opisane w artykule pomocy: Kody wysyłki przy komunikacji z serwerem urzędu skarbowego.

Wysyłka deklaracji z podpisem elektronicznym

W serwisie wFirma.pl istnieje również możliwość wysłania deklaracji (JPK V7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M) oraz sporządzonego zeznania rocznego w systemie przy użyciu podpisu kwalifikowanego biura.

Dotyczy to również deklaracji PIT-8AR, PIT-4R, PIT-11, VIU-R, VIU-DO, VAT-R oraz dodatkowo w przypadku spółek cywilnych JPK V7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-26, VAT-9M, VAT-8, PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R w przypadku których obowiązkowe jest posiadanie podpisu kwalifikowanego w celu elektronicznej wysyłki deklaracji. Aby dokonać wysyłki, należy skorzystać z zakładki WŁASNY PODPIS.

Wysyłka elektroniczna deklaracji - własny podpis

Jeśli chodzi o biuro rachunkowe, to ma ono możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Właściciel biura rachunkowego posiadający podpis elektroniczny może na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta składać w jego imieniu deklaracje do urzędu w formie elektronicznej, podpisując je za pomocą własnego podpisu elektronicznego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym druku UPL – pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Masowa wysyłka deklaracji przez biuro rachunkowe

Aby nie wchodzić do każdego z klientów odrębnie w celu wysłania deklaracji podatkowych/ZUS możliwe jest szybkie zbiorcze wysłanie deklaracji podatkowych/ZUS. Wysyłka deklaracji odbywa się za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Aby dokonać masowej wysyłki deklaracji, należy przejść do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE/ZUS, zaznaczyć odpowiednie deklaracje i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. Przechodzimy do zakładki WŁASNY PODPIS i podpisujemy deklaracje.

Wysyłka elektroniczna deklaracji - własny podpis

Po wysyłce można zweryfikować czy wszystko zostało wysłane. Taka weryfikacja następuje poprzez przeglądnięcie deklaracji na liście. Przy wysłanej deklaracji pojawi się koperta, natomiast przy tych pominiętych nie będzie koperty. Jeśli wysyłane są różne deklaracje można je wyfiltrować poprzez dodatkowe filtry. Wówczas w stosunku do aktualnie widocznych w tabeli deklaracji w filtrze TYP można wyfiltrować deklaracje po rodzaju.

wysyłka elektroniczna deklaracji

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn