E-deklaracje - wysyłka elektroniczna deklaracji

W systemie wfirma dla biur rachunkowych możliwa jest szybka wysyłka elektroniczna deklaracji. W celu wysłania przez biuro rachunkowe deklaracji do urzędu skarbowego w formie elektronicznej należy przejść do zakładki START » PODATKI.

Wysyłka deklaracji niewymagających podpisu elektronicznego

W przypadku deklaracji VAT-7/VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, VAT-26, VAT-9M, VAT-8, PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R (dotyczy osób fizycznych) oraz zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego.

Po wygenerowaniu odpowiedniej deklaracji można ją wysłać przy użyciu akcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka elektroniczna deklaracji z konta klienta

W zakładce BEZ PODPISU należy zweryfikować podstawowe dane i dodatkowo wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu z zeznania podatnika oraz kliknąć przycisk WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka elektroniczna deklaracji - bez podpisu

Jak wygląda przebieg wysyłki deklaracji zostało szczegółowo opisane w artykule pomocy: Kody wysyłki przy komunikacji z serwerem urzędu skarbowego.

Wysyłka deklaracji z podpisem elektronicznym

W serwisie mojebiuro24.pl istnieje również możliwość wysłania deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, VAT-8, VAT-9M) oraz sporządzonego zeznania rocznego w systemie przy użyciu podpisu kwalifikowanego biura.

Dotyczy to również deklaracji PIT-8AR, PIT-4R, PIT-11, VIU-R, VIU-D, VAT-R oraz dodatkowo w przypadku spółek cywilnych VAT-7/VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27, VAT-26, VAT-9M, VAT-8, PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R w przypadku których obowiązkowe jest posiadanie podpisu kwalifikowanego w celu elektronicznej wysyłki deklaracji. Aby dokonać wysyłki, należy skorzystać z zakładki WŁASNY PODPIS.

Wysyłka elektroniczna deklaracji - własny podpis

Jeśli chodzi o biuro rachunkowe, to ma ono możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Właściciel biura rachunkowego posiadający podpis elektroniczny może na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta składać w jego imieniu deklaracje do urzędu w formie elektronicznej, podpisując je za pomocą własnego podpisu elektronicznego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym druku UPL – pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgłoszenia rejestracyjne VIU-R

Należy pamiętać, że do zgłoszeń rejestracyjnych VIU-R do procedury szczególnej MOSS powinno być złożone pełnomocnictwo w trybie art. 137 Ordynacji podatkowej oraz dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Kopię wniesienia opłaty skarbowej należy podpiąć pod pełnomocnictwo. Złożenie pełnomocnictwa umożliwia wypełnianie, podpisywanie i składanie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych VIU-R.

Więcej w temacie zgłoszenia VIU-R w artykule: Zgłoszenie VIU-R

Masowa wysyłka deklaracji przez biuro rachunkowe

W systemie możliwa jest również masowa wysyłka deklaracji przez biuro za pomocą podpisu kwalifikowanego. Aby tego dokonać, należy przejść do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, zaznaczyć odpowiednie deklaracje i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. Przechodzimy do zakładki WŁASNY PODPIS i podpisujemy deklaracje.

Wysyłka elektroniczna deklaracji - własny podpis

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz