Dodawanie umowy o pracę

Umowa o pracę powinna zawierać ściśle określone w przepisach zapisy, dotyczące między innymi zajmowanego stanowiska, wynagrodzenia, czy miejsca wykonywania pracy. Umowa stworzona w systemie wFirma dla biur rachunkowych uwzględnia wszystkie te wymagania. Zobacz jakie łatwe jest dodawanie umowy o pracę w systemie.

Dodawanie umowy o pracę

Umowy dla konkretnych pracowników można dodawać z zakładki  KADRY » PRACOWNICY »WYSTAW » UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ

Dodawanie umowy o pracę - dodaj umowę

Dodawanie umowy o pracę

Umowy można także dodawać z poziomu zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ.

Dodawanie umowy o pracę - zakładka umowy

Następnie w oknie “Dodawanie umowy o pracę” wybieramy pracownika, dla którego umowę tworzymy. W kolejnych zakładkach okna “Dodawanie umowy o pracę” uzupełniamy informację takie jak:

1) Podstawowe informacje:

 • rodzaj umowy,
 • wymiar czasu pracy,
 • kalendarz jaki obowiązuje danego pracownika,
 • daty zawarcia i obowiązywania umowy,
 • kwotę wynagrodzenia,
 • miejsce pracy,
 • stanowisko.

Dodawanie umowy o pracę - podstawowe informacje

2) Podatek dochodowy:

 • ulga podatkowa,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • zwolnienie z PIT - w przypadku osób do 26. roku życia,
 • stopa procentowa podatku.

Dodawanie umowy o pracę w mb24.pl- podatek dochodowy

3) ZUS:

 • kod tytułu ubezpieczenia,
 • Fundusz Pracy,
 • FGŚP,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dodawanie umowy o pracę w mb24.pl ZUS

4) Inne warunki zatrudnienia - możliwość dopisania w umowie innych warunków zatrudnienia, których nie zawiera wzór umowy.

Dodawanie umowy o pracę w mb24.pl - inne warunki zatrudnienia

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, klikając “Zapisz” dodajemy umowę do systemu.

 Dodaną w systemie umowę można opublikować klientowi. Funkcja OPUBLIKUJ została opisana w artykule Funkcja opublikuj w module Kadry.

Podgląd warunków umowy o pracę

W zakładce KADRY » UMOWY po kliknięciu na numer umowy otworzy się okno gdzie w zakładce Podstawowe informacje można zweryfikować ustawienia wprowadzone podczas dodawania umowy. Po kliknięciu w strzałkę w dół zostaną rozwinięte szczegóły każdej z zakładek.

Dodawanie umowy o pracę - podgląd umowy

Drukowanie umowy o pracę

Po dodaniu umowy o pracę w celu jej wydrukowania należy zaznaczyć umowę i wybrać z górnego poziomego MENU opcję “Drukuj

Dodawanie umowy o pracę - druk

Aby nanieść lub wprowadzić nowe zapisy w umowie należy w oknie USTAWIENIA DRUKOWANIA zaznaczyć opcję “Tryb Edycji”.

Dodawanie umowy o pracę w mb24.pl tryb edycji

Tryb edycji” pozwala na otwarcie okna “Edycja dokumentu przed wydrukiem” - edytora, za pomocą którego można nanieść zmiany w dokumencie.

System wFirma dla biur rachunkowych pomoże Ci więc z łatwością w procesie generowania i tworzenia umów, co ważne dokumenty są zawsze tworzone w oparciu o aktualne przepisy i akty prawne. 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz