Jak zaksięgować łączny raport okresowy?

Rozliczam klientów prowadzących sprzedaż na kasie fiskalnej jak również korzystających z drukarki fiskalnej zintegrowanej z systemem w wFirma dla Biur Rachunkowych. Proszę o informację w jaki sposób zaksięgować łączny raport okresowy z kasy fiskalnej i z drukarki fiskalnej?

Marzena, Wrocław

 

Przedsiębiorcy rejestrujący sprzedaż na kasie fiskalnej lub za pomocą drukarki fiskalnej mają obowiązek wykazania z nich przychód w ewidencjach. Przychód z kasy wprowadza się do ewidencji na podstawie dobowych lub miesięcznych raportów z kasy fiskalnej.

Jak zaksięgować przychody z kasy fiskalnej?

Aby zaksięgować dokument potwierdzający sprzedaż jakim jest łączny raport okresowy z kasy lub drukarki fiskalnej w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Łączny raport okresowy - jak dodać w wFirma dla Biur Rachunkowych?

W oknie dodawania nowego przychodu, w polu NABYWCA należy kliknąć w opcję BRAK KONTRAHENTA oraz w pozycji NUMER DOKUMENTU należy nadać mu odpowiedni numer (np. ŁRO numer porządkowy/miesiąc/rok). Pozostałe dane należy uzupełnić zgodnie z danymi na wydruku raportu fiskalnego. 

Łączny raport okresowy - jak go ująć w systemie?

W przypadku przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT w zakładce ZAAWANSOWANE jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać oznaczenie "RO".

Łączny raport okresowy - oznaczenie RO

W przypadku ryczałtowców dodatkowo należy wybrać odpowiednią stawkę ryczałtu.

Po zapisaniu przychód zostanie ujęty w kolumnie 7 - Wartość sprzed. towarów i usług w KPIR lub Ewidencji przychodów (pod odpowiednią  stawką ryczałtu) oraz Rejestru sprzedaży VAT (w przypadku czynnych podatników VAT).

Pełna księgowość a raport okresowy z kasy fiskalnej

Wystawianie paragonów fiskalnych w systemie i księgowanie ŁRO - jak nie zdublować płatności?

Paragon fiskalny wystawiany bezpośrednio w systemie mimo braku księgowania posiada rozliczenie płatności oraz dekret z rozrachunkiem. Aby nie dublować wcześniejszych rozliczeń podczas księgowania łącznego raportu okresowego w polu metody płatności należy wskazać NIE PODLEGA ROZLICZENIU. Wówczas system nie będzie dekretował takiego wpisu w informacjach o płatnościach (rozliczeniach).

Łączny raport okresowy - metoda płatności

Wystawianie paragonów fiskalnych w systemie i księgowanie ŁRO- wzorcowe schematy księgowe

W przypadku używania wzorcowego planu kont i wzorcowych schematów księgowych podczas księgowania łącznego raportu okresowego należy dodatkowo przejść do zakładki DEKRETACJA w celu wyboru prawidłowego schematu księgowego dedykowanego raportowi z kasy (przy kontach z działalnością wyłącznie usługową będzie widoczny raport dedykowany sprzedaży usług - konto 701 a przy działalności produkcyjnej lub handlowej do wyboru sprzedaż towarów 730 lub sprzedaż usług 701).

Wzorcowe schematy działają domyślnie - jeśli włączona jest funkcja automatycznego księgowania paragonów fiskalnych to schemat wzorcowy przeksięgowuje w księdze handlowej sam VAT. Natomiast jeżeli funkcja księgowania pojedynczych paragonów jest wyłączona to schemat księgowania ŁRO dekretuje przychód jak i przeksięgowuje VAT z tytułu wykazania go w JPKV7 dla konkretnego okresu.

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn