Deklaracja VAT 7 i VAT 7K klienta biura rachunkowego

System wfirma dla biur rachunkowych pozwala na wygenerowanie deklaracji VAT-7/VAT-7K dla klienta. Aby było to możliwe, w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT powinna zostać zaznaczona opcja: “płatnik VAT”. Dodatkowo należy zaznaczyć za jakie okresy będzie składana deklaracja: miesięcznie czy kwartalnie.

Generowanie deklaracji VAT

W celu wygenerowania deklaracji VAT klientów należy przejść na konto klienta i następnie do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 lub DEKLARACJA VAT-7K.

Deklaracja VAT - dodaj deklaracje

Kolejny krokiem jest wybór okresu oraz celu złożenia deklaracji.

Deklaracja VAT - cel złożenia

System automatycznie pobiera dane z rejestru VAT zakupów i sprzedaży.

Kwota do przeniesienia z poprzedniego okresu

W przypadku gdy po raz pierwszy generujemy deklarację VAT w serwisie, system wymusi uzupełnienie ewentualnej kwoty nadwyżki podatku z poprzedniej deklaracji. Wartość nadwyżki wprowadza się ręcznie do poz. 42 (wersja 17 deklaracji). Przy wystawianiu kolejnych deklaracji pozycje te będą wypełniane automatycznie, z pozostawioną możliwością modyfikacji.

Deklaracja VAT - kwota przeniesienia z poprzedniego okresu

Deklaracja VAT - wysyłka do urzędu skarbowego

W celu wysyłki deklaracji VAT klienta, biuro rachunkowe może skorzystać z dwóch sposobów:

 1. Bezpośrednio z konta biura rachunkowego z zakładki: START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, gdzie oznaczamy deklarację, którą chcemy wysłać i z paska menu wybieramy funkcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Deklaracja VAT - wyślij do urzędu skarbowe

 1. Bezpośrednio z konta klienta z zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie oznaczamy deklarację, którą chcemy wysłać i z paska menu wybieramy funkcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Deklaracja VAT - funkcja wysyłki deklaracji

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

 • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego).
 • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną

Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Deklaracja VAT - podpisanie deklaracji

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy danej deklaracji VAT pojawi się zielona koperta.

Deklaracja VAT - zielona koperta

Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

 • dana deklaracja w formacie XML,
 • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
 • wizualizacja UPO, którą należy podpiąć pod wydrukowaną deklarację.

Deklaracja VAT - pobierz UPO

Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Jeśli deklaracja została opłacona należy na koncie klienta odnotować ten fakt.

W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć odpowiednią deklarację i wybrać z górnego menu opcję ROZLICZ. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić datę zapłaty oraz kwotę uiszczonej opłaty. W przeciwnym wypadku zostanie ona uwzględniona w nieuregulowanych zobowiązaniach.

Podpinanie dokumentów do deklaracji VAT

W celu podpięcia dokumentów do deklaracji VAT np. potwierdzenia zapłaty należy przejść na konto klienta. Następnie należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy kliknąć na wybraną deklarację. W oknie podglądu deklaracji należy przejść do zakładki DOKUMENTY » DODAJ.

Deklaracja VAT - dodaj dokument

Wówczas pojawi się okno, gdzie można podpiąć różnego rodzaju dokumenty na podstawie:

 • szablonu,

 • pliku,

 • adresu URL.

Deklaracja VAT - dodawanie dokumentu

Informacja o aktualności deklaracji

Jeśli zostanie doksięgowany dokument do okresu, w którym została już wygenerowana deklaracja wówczas w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT pojawi się okienko ze strzałką informującą o nieaktualności deklaracji.

Deklaracja VAT - oznaczenie informacyjne

W tej sytuacji konieczne będzie sporządzenie korekty deklaracji.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska