JPK V7 - Jednolity Plik Kontrolny dla Rejestrów VAT

Od października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT są zobowiązani do comiesięcznej wysyłki do urzędu JPK V7. Platforma wFirma dla biur rachunkowych umożliwia wygenerowanie oraz wysyłkę JPK V7 bezpośrednio z systemu. Czynności te może wykonać wyłącznie opiekun i szef biura rachunkowego.

Jak wygenerować JPK V7?

Jednolity Plik Kontrolny JPK V7 może zostać wygenerowany w systemie z dwóch poziomów:

  1. Bezpośrednio na koncie klienta

W celu wygenerowania JPK V7 należy przejść na koncie klienta do zakładki START » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7. W kolejnym oknie należy wybrać okres oraz cel złożenia pliku.

JPK V7 - generowanie w systemie

  1. Poprzez masowe wygenerowanie JPK_V7 dla wybranych klientów

Aby wygenerować JPK V7 jednocześnie dla wybranych lub wszystkich klientów należy w panelu głównym, w zakładce FIRMY zaznaczyć firmy na liście a następnie z górnego paska menu wybrać opcję WYLICZENIA » GENERUJ JPK V7.

JPK V7 - generowanie z poziomu listy firm

Jak oznaczyć zwrot nadwyżki VAT w JPK V7 w 15, 25, 40, 60, 180 dni?

W momencie generowania pliku JPK opiekun lub szef biura może zawnioskować w imieniu klienta o zwrot nadwyżki VAT na rachunek bankowy lub rachunek VAT klienta. W tym celu w oknie generowania JPK_V7 na stronie 3 należy zaznaczyć opcję BANKOWY i wybrać TERMIN ZWROTU czyli 15, 25, 40, 60 lub 180 dni i wprowadzić wartość w polu KWOTA ZWROTU. Jeżeli klient nie zdecydował się na zwrot całej wartości nadwyżki to pozostała kwota do przeniesienia na kolejny okres będzie uzupełniona w poz. 62 Kwota do przeniesienia.

JPK VAT a zwrot nadwyżki VAT

Jeżeli klient zdecyduje się na zwrot nadwyżki VAT na rachunek VAT to należy zaznaczyć opcję VAT a system domyślnie wybierze termin zwrotu na 25 dni. 

JPK VAT - zwrot na rachunek VAT

Wysyłka JPK V7 do urzędu

System umożliwia bezpośrednią wysyłkę do urzędu wygenerowanego pliku. W tym celu należy przejść do zakładki START » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć wygenerowany plik JPK_V7 na liście i z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

JPK V7 - wysyłka do MF

Opiekun lub szef biura mają możliwość wysyłki JPK V7 za pomocą:

  • WŁASNY PODPIS

JPK V7 - podpisywanie własnym podpisem elektronicznym

  • BEZ PODPISU (kwotą przychodu) 

JPK V7 - podpisywanie kwotą przychodu

  • ePUAP.

JPK V7 - wysyłka poprzez ePUAP

Możliwa jest również masowa wysyłka plików JPK V7 klientów. W tym celu należy przejść na koncie biura rachunkowego do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, zaznaczyć na liście wygenerowane wcześniej JPK V7 klientów i z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLLIJ DO URZĘDU. Wysyłka możliwa jest z zakładki WŁASNY PODPIS czyli z podpisem należącym do biura rachunkowego.

JPK V7 - masowa wysyłka

Jak pobrać UPO po wysyłce JPK V7?

Po prawidłowej wysyłce JPK_V7 do urzędu obok pliku w danym miesiącu pojawi się ikona zielonej koperty. Oznacza to, że możliwe jest pobranie UPO. W tym celu należy zaznaczyć JPK_V7 na liście i z górnego paska menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

JPK V7 - UPO

Możliwe jest również masowe pobranie UPO dla wysłanych do urzędu plików JPK V7 klientów. W tym celu należy przejść na koncie biura rachunkowego do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, zaznaczyć na liście wygenerowane wcześniej JPK V7 klientów i z górnego paska menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

JPK V7 - masowe pobieranie UPO

Zapoznaj się z wszystkimi zmianami podatkowymi które weszły w 2020 roku, w tym największą dotyczącą nowego obowiązku oznaczania kodami GTU sprzedaży w JPK V7 

Automatyczna dekretacja deklaracji JPKV7 przy pełnych księgach rachunkowych

Podczas generowania pliku JPKV7 zawierającego część deklaracyjną na kontach z pełną księgowością pojawi się dodatkowa zakładka DEKRETACJA dzięki której system automatycznie podpowie księgowanie rozliczenia podatku VAT. W księgowaniu tym również uwzględnione zostały różnice groszowe jakie występują przy rozliczeniach podatku VAT z uwagi na to że kwoty podatku do zapłaty wobec budżetu są zaokrąglane do pełnych złotych.

JPK V7 - dekretacja

Schemat dekretacji deklaracji zdefiniowany jest w zakładce USTAWIENIA » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE.

W przypadku konieczności naniesienia ręcznych zmian na dekretacji należy odznaczyć okno [] automatyczne wyliczenie.

W przypadku gdy użytkownik nie chce aby dodało się polecenie księgowania odznacza opcję UTWÓRZ POLECENIE KSIĘGOWANIA.

Szybki podgląd sprawdzania rozliczenia VAT i księgowania różnic groszowych

Po zapisaniu deklaracji i kliknięciu na nią w podzakładce DEKRETACJA znajduje się podgląd dekretacji jak również informacja z zestawienia obrotów i sald pozwalająca na sprawdzanie rozliczenia VAT na kontach po zaksięgowaniu deklaracji. Zestawienie to dostępne jest dla kont korzystających z naszych wzorcowych planów kont.

JPK V7 - zestawienie VAT na kontach

W sytuacji gdy użytkownik korzysta z własnego planu kont to aby w sprawdzaniu kont VAT pojawiły się konta konieczne jest oznaczenie kont VAT jako "TYP: rozliczeniowe - VAT należny" lub "rozliczeniowe - VAT naliczony". W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » PLAN KONT » zaznaczamy konto i korzystamy z opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie które się pojawi zmieniamy TYP konta.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn