Faktura bez VAT - jak wystawić w systemie MojeBiuro24?

Faktura bez VAT - wystawianie w systemie

Podatnicy zwolnieni z VAT mogą wystawić fakturę bez VAT przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ BEZ VAT.

Faktura bez VAT - wystawienie

W pojawiającym się oknie pierwszym wierszem do uzupełnienia jest NABYWCA, pole to można uzupełnić na trzy sposoby:

 • DODAJ NOWEGO - po kliknięciu tej opcji pojawi się okno do uzupełnienia danych kontrahenta, które po uzupełnieniu i zapisaniu zostaną automatycznie zapisane w katalogu kontrahentów,

 • POBIERZ Z GUS - po kliknięciu opcji pojawi się okno, w którym należy wpisać NIP kontrahenta według którego zostanie on wyszukany w bazie GUS, a dane uzupełnią się automatycznie; można je również uzupełnić samodzielnie klikając opcję WYPEŁNIJ RĘCZNIE a następnie zapisać,

 • SZUKAJ W KATALOGU - opcja ta służy do wyboru nabywcy który jest zapisany w katalogu kontrahentów.

Faktura bez VAT - nabywca

Wystawiając fakturę sprzedaży istnieje również możliwość dodania innego odbiorcy, w tym celu w wierszu NABYWCA należy rozwinąć strzałkę znajdującą się na końcu wiersza i wybrać opcję DODAJ INNEGO ODBIORCĘ

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie informacji podstawowych faktury:

 • Metoda płatności - gdzie użytkownik ma do wyboru takie metody jak: gotówka, przelew, kompensata, za pobraniem, karta płatnicza,

 • Serię - gdzie ustawiona jest domyślna seria numeracji faktury. Istnieje możliwość dodania nowej serii numeracji o czym więcej w artykule: Wybór serii numeracji,

 • Zapłacono - okno które należy zaznaczyć wówczas gdy wraz z wystawieniem faktury otrzymujemy zapłatę,

 • Data wystawienia - po uzupełnieniu tej daty system automatycznie uzupełni pole DATA SPRZEDAŻY oraz TERMIN PŁATNOŚCI, które można ręcznie zmodyfikować.

Faktura bez VAT - funkcje księgowe

Po przejściu do podzakładki KSIĘGOWE użytkownik uzyskuje dostęp do następujących funkcji:

 • Schemat księgowy - gdzie do wyboru są dwa schematy: ZWYKŁY lub ŚWIADCZENIE USŁUG W UE,

 • Skutek księgowy - do wyboru: KSIĘGUJ DO KPIR lub NIE KSIĘGUJ,

 • Opis w rejestrach - pole dotyczy opisu wpisów księgowych w rejestrach powiązanych z danym dokumentem,

 • Faktura do paragonu.

Faktura bez VAT - ksiegowe

Faktura bez VAT w obcym języku lub walucie

W podzakładce ZAAWANSOWANE można korzystać z opcji:

 • Waluta - gdzie z listy należy wybrać odpowiednią walutę w celu wystawienia faktury w walucie obcej,

 • Rachunek - można je przypisywać do wystawianych faktur (jeżeli podatnik posiada kilka rachunków),

 • Język - języki dostępne w systemie to: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, norweski, rosyjski, ukraiński i włoski,

 • Szablon wydruku,

 • Automatyczna wysyłka na adres e-mail.

Użytkownicy, którzy korzystają z pakietu rozbudowanego o moduł Magazyn dodatkowo będą mogli skorzystać z opcji WYWOŁAJ SKUTEK MAGAZYNOWY.

Faktura bez VAT - zaawansowane

Dodawanie towaru lub usługi do faktury

Towar lub usługę można wybrać z katalogu produktów lub wprowadzić ręcznie. Przy wybraniu produktu z katalogu wszystkie pola zostaną uzupełnione automatycznie. Natomiast przy ręcznym wpisywaniu pozycji należy uzupełnić pola: JEDNOSTKA MIARY, ILOŚĆ, CENA. Istnieje również możliwość przyznania rabatu (procentowo). Suma wartości faktury zostanie wyliczona automatycznie.

Jeśli na fakturze ma się znajdować więcej niż jedna pozycja należy kliknąć przycisk NOWY WIERSZ. Natomiast w celu usunięcia niepotrzebnie dodanego wiersza należy kliknąć X.

Faktura bez VAT - dodawane towaru

W przypadku gdy przedsiębiorca rozlicza się w formie ryczałtu, należy dodatkowo przy danym wierszu wybrać odpowiednią dla sprzedawanego produktu lub usługi stawkę zryczałtowanego podatku w kolumnie RYCZAŁT.

Faktura bez VAT - ryczałt

Dodatkowo dostępne jest jeszcze pole OPIS, w którym można umieścić opcjonalnie dodatkowe informacje które będą widoczne na fakturze.

Faktura bez VAT - opis

Automatyczne księgowanie faktury

W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » POWIADOMIENIA » E-MAIL można włączyć opcję DOŁĄCZ ODNOŚNIK DO FAKTURY, co pozwoli na automatyczne wysyłanie faktur do kontrahenta który również korzysta z systemu i po kliknięciu w link będzie on miał możliwość automatycznego zaksięgowania otrzymanej faktury w wydatkach.

Faktura bez VAT - automatyczne księgowanie faktury

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn