Import usług spoza UE u podatnika zwolnionego z VAT

Import usług spoza UE u podatnika zwolnionego z VAT

Aby zaksięgować fakturę zakupu dotyczącą importu usług z krajów nienależących do Unii Europejskiej w przypadku podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK a następnie uzupełnić dane zgodnie z fakturą od dostawcy.

Import usług spoza UE - dodawanie wydatku

W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję IMPORT USŁUG. Dodatkowo istnieje możliwość wybrania waluty w jakiej faktura została wystawiona. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu Wartość netto oraz wybrać krajową stawkę VAT (zwykle 23%).

Import usług spoza UE - faktura w walucie obcej

Tak ujęta faktura zakupu po automatycznym przeliczeniu przez system na PLN trafi zarówno do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do KPIR.
Dodatkowo transakcja importu usług spoza UE u podatnika zwolnionego z VAT zostanie wykazana w deklaracji rozliczeniowej VAT-9M.

Ważne!
W celu ujęcia w kosztach zapłaconego podatku VAT wynikającego z transakcji importu usług przez podatnika zwolnionego z VAT należy rozliczyć deklarację VAT-9M w systemie. W związku z tym należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć deklarację, którą chcemy rozliczyć oraz z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ. Po zapisaniu rozliczenia zostanie automatycznie wygenerowany dowód wewnętrzny, który zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Import usług spoza UE gdy data wystawienia faktury różni się od daty powstania obowiązku podatkowego

W sytuacji gdy data wystawienia faktury zakupu dotyczącej importu usług spoza UE różni się od daty powstania obowiązku podatkowego, księgowania nie dokonujemy w zakładce WYDATKI, a bezpośrednio w ewidencjach.
W związku z tym należy przejść do zakładki:

  • dla celów VAT:
    • EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.) » ZAKUPY ZAGRANICZNE » DODAJ WPIS. W polu Wartość netto należy wprowadzić samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (wybierając właściwą krajową stawkę podatku VAT). Dodatkowo jako RODZAJ TRANSAKCJI należy zaznaczyć opcję IMPORT USŁUG.

Import usług spoza UE - bezpośrednio wpis w rejestrze VAT

  • dla celów PIT (KPiR):
    • EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. W kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki należy wprowadzić samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto.

Import usług spoza UE a KPiR

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz