Zmiana stawki PIT dla pracowników i zleceniobiorców

W systemie możliwa jest zmiana stawki PIT, wg której naliczane są zaliczki za pracowników. Takie rozwiązanie przydatne może być w kilku przypadkach. Poniżej przykłady jak ustawić odpowiednią stawkę.

Zmiana stawki PIT w umowie o pracę

Aby ustawić stawkę podatku dochodowego przy naliczaniu wynagrodzenia z umowy o pracę należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY i wybrać DODAJ » UMOWA O PRACĘ lub jeśli umowa jest już dodana odszukać ją, a następnie zaznaczyć ją i z górnego paska wybrać MODYFIKUJ. Po pojawieniu się okna Modyfikowanie umowy o pracę wystarczy w PODATEK DOCHODOWY przy polu Stawka podatku określić odpowiednią wartość, przy czym:

  • automatyczna - przy wyborze tej opcji system będzie pilnował wartości progu podatkowego - do granicy 85 528 zł naliczy stawkę od 17%, a po przekroczeniu ograniczenia podatek będzie liczony od 32%;
  • 17% - obowiązuje od 1 października 2019 roku. Po zaznaczeniu tej stawki system nie pilnuje przekroczenia progu podatkowego, może ona być stosowana w sytuacji, gdy przykładowo pracownik składka oświadczenie o rozliczaniu się z małżonkiem i zaniechaniu naliczania zaliczek od wyższej stawki 32%.
  • 17,75% - mogła być stosowana na wniosek pracownika od 1 października do 31 grudnia 2019 roku. Była ona stosowana na cele rozliczenia zeznania rocznego - teraz jest nieaktualna i nie powinno się jej wybierać;
  • 18% - stawka ta jest właściwa dla dochodów osiągniętych do 30 września 2019 roku - teraz jest nieaktualna i nie powinno się jej wybierać;
  • 32% - stawka dla pracowników, którzy przykładowo przychodzą do pracy w trakcie roku, a u poprzedniego pracodawcy przekroczyli już pierwszy próg podatkowy.

Koszty uzyskania przychodu oraz ulga podatkowa są automatycznie uwzględniane podczas wyliczania wynagrodzeń.

Zmiana stawki PIT dla umów o pracę

Zmiana stawki PIT w umowie o dzieło i zlecenie

Zmiana stawki PIT w umowie zlecenie wygląda analogicznie jak w umowie o pracę - należy przejść do KADRY » UMOWY. W nowej umowie (DODAJ) lub po otwarciu już dodanej umowy należy wybrać MODYFIKUJ. Wówczas w zakładce PODATEK DOCHODOWY pojawi się możliwość wyboru stawki podatku. Stawkę podatku można w ten sam sposób zmienić również przy umowie o dzieło.

Zmiana stawki PIT dla umów o pracę

Należy mieć na uwadze, że w przypadku umów cywilnoprawnych system nie pilnuje przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Pracodawca powinien pobierać zaliczki od wyższej stawki tylko i wyłącznie na wniosek zleceniobiorcy. Użytkownik dostanie powiadomienie w sytuacji, gdy system wykryje przekroczenie kwoty 85 528 zł w ciągu roku. Konieczne jest wówczas zmodyfikowanie umowy i wybór właściwej, wyższej stawki podatkowej.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska