Wezwanie do zapłaty - generowanie i wysyłka

System mojebiuro24.pl pozwala użytkownikowi na wysyłanie pojedynczych lub masowych wezwań do zapłaty dla kontrahentów, którzy nie uregulowali jeszcze swoich zobowiązań których wysyłka możliwa jest bezpośrednio z modułu WINDYKACJA.

Jak można wysłać wezwanie do zapłaty?

Aby wygenerować dokument wezwania do zapłaty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI » GENERUJ » WEZWANIE DO ZAPŁATY.

Wezwanie do zapłaty - ścieżka dla pojedynczych kontrahentów

Wezwanie do zapłaty z systemu mojebiuro24.pl można wysłać poprzez:

  • e-mail - system wygeneruje wezwanie w formie PDF i wyśle za pomocą e-maila na wskazany adres; 

Wezwanie do zapłaty - poprzez e-mail

  • pocztą - wezwanie będzie wygenerowane w formie papierowej i trafi do kolejki wysyłki w systemie Postivo.pl. Aby w pełni korzystać z tej opcji użytkownik po zarejestrowaniu w platformie Postivo.pl powinien zapisać dane potrzebne do zalogowania oraz wejść w zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » LISTY I PACZKI.

Wezwanie do zapłaty poprzez pocztę

  • SMS - wezwanie zostanie wysłane SMS-em, gdzie dłużnik zostanie poinformowany o numerze dokumentu, kwocie należności oraz o numerze rachunku bankowego, na który ma dokonać zapłaty. W celu poprawnego korzystania z tej opcji użytkownik powinien w pierwszej kolejności dokonać integracji z systemem SmsApi. W tym celu należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » WYSYŁKA SMS i zaznaczyć opcję WŁĄCZ MODUŁ SMSAPI

Wezwanie do zapłaty - poprzez sms

Jak można wysłać masowe wezwanie do zapłaty?

W naszym systemie istnieje możliwość wysłania wezwania do zapłaty w trybie masowym, aby dokonać takiej czynności należy kolejno skorzystać z zakładek PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY. W następnym kroku należy zaznaczyć interesujących nas kontrahentów, którzy zalegają z płatnościami i wybrać opcję GENERUJ » ZBIORCZE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Wezwanie do zapłaty - masowa funkcja wysyłki wezwań do zapłaty

Użytkownik, który wygenerował już wezwanie do zapłaty w zakładce może z systemu mojebiuro24.pl wysłać takie pismo do kontrahenta. W tym celu należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY, zaznaczyć dane dokument na liście, a następnie wybrać opcję WYŚLIJ i zaznaczyć jedną z dostępnych metod wysyłki:

Wezwanie do zapłaty - wysyłka dokumentów ponaglających

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz