Nota odsetkowa - jak wystawić?

Jak wystawić notę odsetkową?

W celu wystawienia noty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWĄ i w wyświetlonym oknie uzupełnić wymagane dane. Następnie należy wybrać opcję Dodaj fakturę do obliczenia odsetek i wybrać z listy dokument dotyczący dłużnika.

Wysokość odsetek zostanie wyliczona w systemie automatycznie. Jeśli wysokość odsetek została ustalona indywidualnie, ich procent można wprowadzić ręcznie. Aby było to możliwe należy odznaczyć opcję USTAWOWE

Nota odsetkowa - wystawianie w systemie

Ważne!
Opcja wystawienia noty odsetkowej jest możliwa tylko dla dokumentów, które zostały opłacone po terminie. Jeśli kontrahent nie zapłacił faktury, to w tym celu należy wystawić Wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek.

Nota odsetkowa - wysyłka do dłużnika

Istnieje także możliwość bezpośredniej wysyłki utworzonej noty do dłużnika. W tym celu należy w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać opcję WYŚLIJ.

Nota odsetkowa - jak wystawić?

Wpływ należności z tytułu uzyskanych odsetek wprowadza się poprzez zaznaczenie dokumentu i wybór opcji DODAJ PRZYCHÓD. Dzięki temu, system automatycznie wygeneruje dowód wewnętrzny i ujmie przychód w ewidencji.

Nota odsetkowa w systemie mb24

Zbiorcza nota odsetkowa

Jeśli jeden kontrahent ma kilka niezapłaconych dokumentów istnieje możliwość wygenerowania zbiorczej noty odsetkowej. Opcja ta jest dostępna w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY - na liście znaleźć i zaznaczyć kontrahenta, a następnie wybrać opcję GENERUJ » ZBIORCZA NOTA ODSETKOWA.

Nota odsetkowa - jak wysłać do dłużnika?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz