Rekompensata kosztów windykacji 40/70/100 euro

Zgodnie z obowiązującym prawem, wierzycielowi, który nie otrzymał płatności w terminie, przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów windykacji od kontrahenta. Dlatego też w systemie wFirma.pl dostępna jest funkcja za pomocą której rekompensata kosztów windykacji 40/70/100 euro może być naliczona.

W artykule Jak naliczać 40 Euro rekompensaty za opóźnienie w płatności znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci na właściwe i skuteczne korzystanie z tej opcji w systemie wFirma.pl.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - jak doliczyć rekompensatę kosztów windykacji?

W celu doliczenia rekompensaty kosztów windykacji w ostatecznym wezwaniu do zapłaty rekompensaty należy wygenerować omawiane wezwanie schematem: PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI GENERUJ » OSTECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY i następnie w oknie które się otworzy zaznaczyć opcję "Informacja o dodaniu rekompensaty 40/70/100 euro".

Rekompensata kosztów windykacji

Funkcja "Informacja o dodaniu rekompensaty 40/70/100 euro" powoduje, że system sprawdza wartość faktur i dla faktur o wartości:

  • do 5.000 złotych nalicza 40 euro rekompensaty,
  • od 5.000 złotych do 50.000 złotych nalicza 70 euro rekompensaty,
  • od 50.000 złotych nalicza 100 euro rekompensaty.

Wygenerowany dokument zapisze się w zakładce: PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY, gdzie w każdym momencie można podglądnąć dokument, dokonać jego wysyłki, podpisania bądź wydrukowania.

Wezwanie do zapłaty z odsetkami - jak doliczyć rekompensatę kosztów windykacji?

Wygenerowanie wezwania do zapłaty z naliczeniem rekompensaty razem z odsetkami jest możliwe wyłącznie dla faktur, które nie zostały jeszcze opłacone lub rozliczone. Aby wygenerować wskazane wezwanie należy postąpić zgodnie ze schematem: PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI » GENERUJ » WEZWANIE DO ZAPŁATY Z NALICZENIEM ODSETEK. W oknie, które się otworzy konieczne jest zaznaczenie opcji "Informacja o dodaniu rekompensaty 40/70/100 euro", aby system obliczył wysokość rekompensaty kosztów windykacji.

Rekompensata kosztów windykacji

Wygenerowany dokument zapisze się w zakładce: PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY, gdzie w każdym momencie można podglądnąć dokument, dokonać jego wysyłki, podpisania bądź wydrukowania.

Informacje o automatycznie wyliczonych rekompensatach znajdziesz zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI w kolumnie WARTOŚĆ REKOMPENSATY.

Rekompensata kosztów windykacji - rozliczenie bądź umorzenie 

W przypadku, gdy zostanie wygenerowane wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek, system automatycznie uwzględni wartość rekompensaty. Aby dokonać rozliczenia otrzymanej rekompensaty wraz z wartością faktury oraz odsetkami, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, po zaznaczeniu wierzytelności możliwe jest rozliczenie otrzymanej rekompensaty razem z wartością faktury oraz odsetkami poprzez funkcję ROZLICZ. Wówczas po skorzystaniu z tej akcji pojawi się okno, w którym możliwe jest oznaczenie opcji ROZLICZ ODSETKI i wpisanie ich wartości w polu ODSETKI oraz opcji ROZLICZ REKOMPENSATĘ i wpisanie jej wartości w polu REKOMPENSATA.

Rekompensata kosztów windykacji

Dzięki rozliczeniu tego typu, system wFirma.pl automatycznie generuje dokument:

- w przypadku uproszczonej księgowości - w postaci DW w zakładce: EWIDENCJE » KPIR/EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE.

- w przypadku pełnej księgowości - w postaci PK w zakładce: EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY.

Co ważne, w każdej chwili wierzyciel może odstąpić od naliczania rekompensaty. Funkcja umorzenia rekompensaty dostępna jest dla faktur, do których wygenerowano wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek z poziomu: PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, zaznaczając wierzytelność i wybierając opcję ROZLICZ, gdzie w oknie które się pojawi korzystamy z akcji UMÓRZ REKOMPENSATĘ.

Rekompensata kosztów windykacji

Doliczenie rekompensaty kosztów windykacji na nocie odsetkowej

Istnieje również możliwość naliczenia rekompensaty kosztów windykacji za pomocą noty odsetkowej. W tym celu należy skorzystać z opcji "Informacja o dodaniu rekompensaty 40/70/100 euro" w podzakładce ZAAWANSOWAE podczas wystawiania noty odsetkowej za pomocą schematu: PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWĄ. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest uwzględnienie naliczenia rekompensaty wraz z danymi do noty odsetkowej.

Rekompensata kosztów windykacji

Za pomocą akcji DODAJ PRZYCHÓD można zaksięgować zaznaczoną notę odsetkową w formie DW/PK i tym samym przychód trafi do zakładki:

  • w przypadku uproszczonej księgowości -  EWIDENCJE » KPIR/EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE.
  • w przypadku pełnej księgowości - w postaci PK w zakładce: EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka