Jak księgować rozliczenia ze wspólnikiem na pełnej księgowości?

Przepływ kapitału bądź środków pieniężnych w spółce może odbywać się pomiędzy wspólnikami/udziałowcami. W systemie wFirma.pl dla biur rachunkowych na dokonywane transakcje ze wspólnikami powstały odpowiednie schematy i miejsce ich uzupełnienia.

Jak dodać w systemie wspólnika?

W celu dodania wspólnika należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE, gdzie za pomocą opcji DODAJ UDZIAŁOWCA można dodać:

  • UDZIAŁOWCA OSOBĘ FIZYCZNĄ,
  • UDZIAŁOWCA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ.

rozliczenia ze wspólnikiem

Wówczas do dodanych udziałowców utworzone zostaną analityki, które później wykorzystane są przy koncie “Należne wpłaty na poczet kapitału”.

Wpłata na kapitał podstawowy 

Wprowadzenie wpłaty na kapitał podstawowy odbywa się za pomocą dokumentu PK (Polecenie księgowania) PRZYCHODY  » INNE PRZYCHODY  »  DODAJ INNY PRZYCHÓD » POLECENIE KSIĘGOWANIA wprowadzając zapis na koncie rozrachunkowym wspólników po stronie WN i po stronie MA konto Kapitału podstawowego (801 we wzorcowym planie kont). 

Natomiast pokrycie zadeklarowanego wkładu kapitałowego przez udziałowców/wspólników ujmujemy za pomocą:

  • Dokumentu KP - jeżeli była to wpłata gotówkowa - START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY » DODAJ PRZYCHÓD KP, w polu KONTRAHENT wskazać INNY i wprowadzić imię i nazwisko wspólnika po czym w polu ZA CO? wybrać INNE i wprowadzić opis operacji. Po uzupełnieniu kwoty należy przejść do zakładki DEKRETACJA i tam ręcznie uzupełnić brakujące konta.

rozliczenia ze wspólnikiem

  • Dokumentu WB - jeżeli była to wpłata z wyciągu bankowego - STRAT » BANK zaznaczyć wpływ  » ROZLICZ w  polu ZA CO? wybrać INNE i wprowadzić opis operacji. Po uzupełnieniu kwoty należy przejść do zakładki DEKRETACJA i tam ręcznie uzupełnić brakujące konta.

Pozostałe rozrachunki z udziałowcami

W celu pozostałych rozliczeń z udziałowcami jak np. zwrot zapłaty za wydatek firmowy finansowany z prywatnych środków w pierwszej kolejności należy wprowadzić udziałowca/wspólnika do katalogu pracowników: KADRY  » PRACOWNICY  » DODAJ. Dzięki temu będzie możliwe wykorzystanie automatycznej analityki przy koncie “pozostałe rozrachunki z udziałowcami” (248-[pracownik]).

W systemie możliwe jest zautomatyzowane księgowanie rozrachunków przy dodawaniu wydatku, którego płatnikiem był wspólnik/udziałowiec. W tym celu podczas wprowadzania wydatku: WYDATKI  » ZAKSIĘGOWANE  » DODAJ można wskazać poza kontrahentem z faktury dodatkowo płatnika tej faktury DODAJ INNEGO PŁATNIKA:
rozliczenia ze wspólnikiem

rozliczenia ze wspólnikiem

Dzięki temu dekretacja rozrachunku zostanie przeksięgowana ze sprzedawcy na faktycznego płatnika:

rozliczenia ze wspólnikiem

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn