Schemat składek ZUS przedsiębiorcy w systemie

Po dodaniu nowej firmy do systemu wFirma dla biur rachunkowych aby w prawidłowy sposób generować deklaracje rozliczeniowe, w pierwszej kolejności powinny zostać wprowadzone informacje dotyczące tytułów ubezpieczenia przedsiębiorcy i odpowiedni schemat składek ZUS.

Poprawne skonfigurowanie ustawień, pozwala na szybkie wyliczanie składek każdego miesiąca i przekazanie tej informacji klientowi biura. Dodatkowo system pilnuje okresów zakończenia ulgi na start i składek preferencyjnych, co znacznie ułatwia pilnowanie ważnych terminów.

Schemat składek ZUS 

Dane dotyczące ZUS wprowadza się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE, wybierając odpowiedni schemat składek ZUS, z uwzględnieniem przysługujących preferencji.

System posiada następujące schematy do wyboru:

  • Zwykły - schemat wliczający składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i Fundusz Pracy. Po wyborze automatycznie zostanie ustawiony kod tytułu ubezpieczeń 05 10.
  • Składki od przychodu - schemat składek obwiązujący od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. skierowany do przedsiębiorców, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Po wybraniu tego schematu, należy w zakładce "Podstawy składek od przychodu" uzupełnić dane, w celu poprawnego wyliczenia podstawy składek. Po wyborze tego schematu zostanie ustawiony kod ubezpieczenia 05 90.
  • Składki od dochodu -  schemat składek obowiązuje od 1  lutego 2020 roku. skierowany do przedsiębiorców, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 120 tys. zł i korzystają z ulgi Mały ZUS Plus. Po wybraniu tego schematu, należy w zakładce PODSTAWA MAŁEGO ZUS uzupełnić dane, w celu poprawnego wyliczenia podstawy składek. Po wyborze tego schematu zostanie ustawiony kod ubezpieczenia 05 90. 
  • 2-letnia ulga dla nowych firm - schemat, w którym składki ubezpieczenia społecznego opłacane są od preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące. Po wyborze automatycznie zostanie ustawiony kod tytułu ubezpieczeń 05 70.
  • Tylko zdrowotne - schemat dla osób, które są na przykład zatrudnione na etat i dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą. Schemat taki również przewidziany jest dla osób, które pobierają emeryturę lub rentę rodzinną oraz zasiłek macierzyński. Osoby takie mają obowiązek opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego. Po wyborze automatycznie zostanie ustawiony kod tytułu ubezpieczeń 05 10.
  • Tylko zdrowotne - 6-miesięczna ulga na start - różnica w porównaniu poprzednim schematem polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą na start mogą przez pół roku od rozpoczęcia działalności opłacać wyłącznie składkę zdrowotną, a wtedy konieczna jest rejestracja z kodem 05 40.
  • Tylko zdrowotne - 2-letnia ulga dla nowych firm - różnica w porównaniu poprzednim schematem polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą dla nowych firm są zarejestrowane w ZUS z kodem 05 70.
  • Tylko zdrowotne - Składki od przychodu - jest to schemat obwiązujący od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. dla osób są zarejestrowanych w ZUS z kodem 05 90, które mają obowiązek opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Tylko zdrowotne - Składki od dochodu - jest to schemat  obowiązuje od 1 lutego 2020 roku dla osób są zarejestrowanych w ZUS z kodem 05 90, które mają obowiązek opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego i korzystają z ulgi Mały ZUS Plus.
  • Brak składek - schemat dla osób, które nie muszą odprowadzać składek ZUS w Polsce, gdyż są ubezpieczone poza granicami naszego kraju. Składek ZUS nie opłaca również przedsiębiorca, który jest ubezpieczony w KRUS.

Schemat składek zus ustawienie

Dzięki ustawionemu schematowi składek zostaje automatycznie ustawiony kod tytuły ubezpieczenia, który obowiązuje przy danej uldze. 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i Fundusz Pracy

Po wybraniu schematu: Zwykły lub 2-letnia ulga dla nowych firm, jeśli klient zdecydował się na opłacanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, w polu Dobrowolne chorobowe zaznacza się opcję TAK.

Kolejny krok to wybór opcji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego oraz Funduszu Pracy.

Schemat składek zus - chorobowe

Podstawa naliczania składek oraz kod tytułu ubezpieczenia

Następnie należy wybrać odpowiedni kod tytułu ubezpieczeń, podstawy ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Kod tytuły ubezpieczeń ustawiany jest automatycznie w zależności od wybranego schematu składek, jednak zalecane jest każdorazowe weryfikowanie ustawionego kodu.

W przypadku podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne domyślną jest podstawa standardowa. Jednak można ją zmienić na indywidualną.

Schemat składek zus - indywidualne składki

Stawka ubezpieczenia wypadkowego i płatnik zasiłków

Domyślnie system przyjmuje standardową składkę wypadkową w wysokości 1,67%. Możliwa jest jednak jej zmiana na jej indywidualną wysokość.

Schemat składek zus - wypadkowa

Jeżeli firma jest płatnikiem zasiłków wówczas w tym miejscu zaznacza się także checkbox przy opcji FIRMA JEST PŁATNIKIEM ZASIŁKÓW.

Po wprowadzeniu i zapisaniu ustawień dotyczących schematów składek ZUS, deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, generowane w systemie, będą automatycznie uwzględniały powyższe informacje. Usprawni to comiesięczne generowanie deklaracji rozliczeniowych i przysłanie ich do ZUS.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska