Członek rodziny przedsiębiorcy - jak go dodać w systemie?

System wFirma dla biur rachunkowych gwarantuje użytkownikom możliwość zarządzania danymi osobowymi członków rodzin przedsiębiorcy oraz wspólników spółek. Dzięki funkcjonalności dodawania członków rodziny do systemu, można w zautomatyzowany sposób generować deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczenia zdrowotnego. Dowiedz się, jak członek rodziny przedsiębiorcy może zostać wprowadzony do systemu!

Członek rodziny przedsiębiorcy - jak go wprowadzić do systemu?

Członek rodziny przedsiębiorcy może zostać wprowadzony do programu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » RODZINA. W wygenerowanym oknie należy kliknąć w opcję DODAJ.

Członek rodziny przedsiębiorcy - dodawanie członka rodziny

W oknie “dodawanie nowego członka rodziny” należy uzupełnić przynajmniej podstawowe dane dane o członku rodziny przedsiębiorcy.

System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia dodatkowo zdefiniowanie:

  • pokrewieństwa z daną osobą,
  • czy osoba została upoważniona do kontaktu,
  • czy osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

W przypadku, gdy w ramach przedsiębiorstwa występuje kilku właścicieli, bądź przedsiębiorca wprowadził do systemu osobę współpracującą, przy dodawaniu członka rodziny należy również wskazać z kim dana osoba jest powiązana.

Członek rodziny przedsiębiorcy - wprowadzenie danych

Należy pamiętać o zapisaniu wprowadzonych zmian w systemie.

Członek rodziny przedsiębiorcy a ZUS ZCNA

Wprowadzenie danych członka rodziny przedsiębiorcy do systemu umożliwia sprawne i automatyczne generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZCNA dla tej osoby. 

Przy generowaniu ZUS ZCNA system automatycznie wczytuje informacje o danym członku rodziny, które zostały ówcześnie do niego wprowadzone. W przypadku, gdy do systemu nie wprowadzono danych, które wymagane są do poprawnego wygenerowania ZUS ZCNA - użytkownik będzie zobligowany do ręcznego uzupełnienia wskazanych pól.

Wygenerowanie ZUS ZCNA dla członka rodziny przedsiębiorcy jest możliwe po jego wybraniu, a następnie kliknięciu w opcję GENERUJ » DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA ZUS ZCNA.

Członek rodziny przedsiębiorcy - generowanie ZUS ZCNA

System automatycznie oznacza pola, które należy uzupełnić odręcznie, aby ZCNA było wygenerowane prawidłowo.

Członek rodziny przedsiębiorcy- ZUS ZCNA

Wygenerowana deklaracja będzie widoczna w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE.

 Członek rodziny przedsiębiorcy - widok ZCNA

Tak utworzoną deklarację można wysłać bezpośrednio z systemu do ZUS, dzięki integracji z systemem elektronicznej wymiany dokumentów.

Dodatkowo deklarację taką można opublikować klientowi biura rachunkowego. Szczegóły dotyczące publikacji dokumentów dostępne są w artykule: Funkcja opublikuj w module Kadry.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska