Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

W systemie wFirma dla biur rachunkowych istnieje możliwość utworzenia zestawu deklaracji zgłoszeniowych do ZUS dla biura rachunkowego i dla firmy, która jest przez nie zarządzana. Deklaracje, które mogą stanowić pozycje wspomnianego zestawu to ZUA, ZZA oraz ZWUA. Funkcjonalność pozwala na samodzielne ułożenie kolejności, w której deklaracje zostaną przyjęte przez ZUS. Zestaw zawierać może deklaracje przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika. Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych to znaczne ułatwienie w procesie wymiany informacji z ZUS, Dzięki któremu praca będzie odbywać się znacznie płynniej i nie będzie konieczności z korzystania z programów zewnętrznych.

Dodawanie deklaracji

Deklaracje zgłoszeniowe w systemie można dodać z poziomu zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE »  DODAJ DEKLARACJĘ. W przypadku pracowników czynność tę można wykonać także przechodząc do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych a dodanie deklaracji

Tworzenie zestawu deklaracji

Po uprzednim wygenerowaniu deklaracji możliwe jest utworzenie zestawu. W tym celu należy przejść do zakładki START »  ZUS »  DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE (lub » zaznaczyć wybrane deklaracje ZUA, ZZA lub ZWUA, a następnie nakierować kursor na opcję WYŚLIJ/ EKSPORTUJ i kliknąć WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS.

Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych do ZUS

W konsekwencji otworzy się okno, w którym za pomocą przeciągnięcia będzie możliwe dokonanie zmiany kolejności deklaracji w zestawie. Z poziomu tego okna należy wprowadzić nazwę zestawu. Po kliknięciu Dalej przejdzie się do procesu wysyłki


Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych a nazwa

Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych

Utworzony zestaw można przesłać do ZUS po uprzednim podpisaniu go własnym podpisem kwalifikowanym. W tym celu należy przejść do zakładki WŁASNY PODPIS  i kliknąć PODPISZ DEKLARACJĘ. Następnie po podpisaniu zestawu będzie można przekazać go do ZUS klikając WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych w programie

 

Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych po ich podpisaniu

Z poziomu zakładki PODGLĄD XML możliwy jest podgląd zestawu w formacie XML.

Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych a XML

Zestaw deklaracji wysłany do ZUS

Przy deklaracjach wchodzących w skład zestawu, po ich uprzednim wysłaniu będzie widoczna szara ikona oznaczająca, że dokument został dodany do kolejki wysyłki i wkrótce nastąpi jego przekazanie do ZUS.

Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych szara ikona

W sytuacji, gdy zestaw zawierać będzie prawidłowo wypełnione deklaracje wówczas przy każdej z nich pojawi się zielona ikona, która oznacza prawidłowe przyjęcie dokumentów przez ZUS. Zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w temacie komunikacji z serwerem ZUS jest możliwe z poziomu zakładki START » ZUS» DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » kliknięcie nazwy zestawu » HISTORIA KOMUNIKACJI.

Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych - historia

Prawidłowe przyjęcie zestawu deklaracji jest jednoznaczne z możliwością pobrania z systemu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. UPO można wygenerować z systemu wyświetlając szczegóły zestawu i klikając opcję POBIERZ UPO. W przypadku zestawu UPO generowane jest dla całego zestawu, a nie dla poszczególnych deklaracji stanowiących jego pozycje.

Przy deklaracjach, które nie zostały przyjęte do ZUS widnieć będzie czerwona ikona. Błąd w nawet jednej deklaracji powoduje odrzucenie całego zestawu deklaracji. Sprawdzenia, która z deklaracji z zestawu jest nieprawidłowo wypełniona można dokonać klikając w nazwę zestawu. Przy błędnej deklaracji będzie widoczna ikona. Po kliknięciu w nią zostanie wyświetlony szczegółowy opis, co należy poprawić. Po dokonaniu korekty błędnej deklaracji możliwa jest ponowna wysyłka zestawu poprzez kliknięcie opcji WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS. Możliwe jest również usunięcie z zestawu wybranej deklaracji poprzez jej zaznaczenie i wybranie opcji USUŃ Z ZESTAWU. Po wykonaniu tej czynności usunięta deklaracja nie będzie stanowić części zestawu i będzie możliwa do samodzielnej wysyłki. Szef biura ma możliwość wysyłki deklaracji w zestawie zarówno dla biura rachunkowego jak i dla firm pod nie podpiętych.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka