Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta

Faktura dla zagranicznego kontrahenta - jak wystawić?

Aby wystawić fakturę dla zagranicznego kontrahenta należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - wystaw fakturę

Uzupełniamy dane i następnie należy dokonać wyboru odpowiedniej STAWKI:

  • 23%, 8% i 5% - stawki VAT stosowane w transakcjach na terenie kraju (używane również w przypadku braku aktywnego numer VAT kontrahenta z obszaru UE),

  • nie podl. UE - oznaczenie stosowane przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług na rzecz kontrahenta Unii Europejskiej będącego podatnikiem VAT. Na fakturze pojawia się informacja - odwrotne obciążenie. Istotne jest podanie numeru VAT UE odbiorcy z przedrostkiem kraju podatnika (np. CZ dla Czech).

  • nie podl. - stawka VAT stosowana w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej. Na fakturze pojawia się dodatkowa informacja - odwrotne obciążenie;

  • 0% WDT - stawka VAT stosowana w przypadku WDT, czyli sprzedaży towarów na terenie UE. Użycie tej stawki jest możliwe gdy, podatnik, jak i jego kontrahent, są zarejestrowani jako podatnicy VAT UE i posiadają aktywny numer VAT, a sprzedawca posiada dokumenty potwierdzające wywóz towarów z Polski. Konieczne jest podanie numeru VAT UE odbiorcy z przedrostkiem kraju podatnika (np. CZ dla Czech).

  • 0% Exp. - stawka VAT stosowana w przypadku eksportu towarów. Sprzedawca może zastosować tę stawkę jedynie, gdy posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z kraju.

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - stawka

Po zapisaniu, faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta zostanie ujęta w KPiR w kolumnie 7 - Wartość sprzed. towarów i usług lub Ewidencji Przychodów oraz w Rejestrze VAT ( w przypadku czynnych podatników VAT).

Uwaga!
Wybór stawki 0% WDT, Nie podl. UE lub Nie podl. spowoduje, że na wydruku faktury przed numerem NIP sprzedawcy pojawi się prefiks PL.

Jak dodać zagranicznego kontrahenta?

Chcąc dodać nabywcę na fakturze należy kliknąć w strzałkę znajdującą się przy polu NABYWCA i z wyświetlonej listy wybrać opcję DODAJ NOWEGO, a następnie uzupełnić wymagane pola (nazwę, adres, numer NIP).

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - dodawanie kontrahenta

Dodawanie zagranicznego kontrahenta UE

Dane kontrahenta (nazwa pełna, adres oraz kod pocztowy) z kraju UE należy wprowadzić ręcznie. Kraj natomiast można wybrać z listy.

Następnie należy kliknąć w pole NIP i zmienić wybór na VAT-UE oraz wpisać numer identyfikacji poprzedzony prefiksem unijnym np. DE. (W systemie VIES można sprawdzić aktywność numeru identyfikacji podatkowej).

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - VAT UE

Dodawanie kontrahenta spoza UE

Chcąc dodać kontrahenta spoza Unii Europejskiej należy wypełnić podstawowe informacje dotyczące nazwy kontrahenta, adresu oraz kraju. Opcję NIP należy zmienić na INNY.

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - identyfikator INNY

Szczegółowe informacje o dodawaniu nowego kontrahenta można znaleźć w artykule: Dodawanie nowego kontrahenta.

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta - zmiana waluty i języka

Po wprowadzeniu podstawowych danych na fakturze, należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie można dokonać ustawień waluty i języka. WALUTĘ można wybrać z rozwijanej listy w pozycji "waluta". Analogicznie można w polu JĘZYK zmienić język w jakim ma zostać faktura wystawiona.

Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta w obcym języku

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz