Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Użytkownicy MojeBiuro24 mają możliwość wystawiania faktur z adnotacją “mechanizm podzielonej płatności” dla transakcji objętych obowiązkowym split payment od 1 listopada 2019 roku.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności przy sprzedaży

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy dokonujący krajowej sprzedaży są zobowiązani do wystawiania faktury z adnotacją “mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli:

  • na fakturze znajduje się co najmniej jedna pozycja zawarta w załączniku nr 15 ustawy o VAT (lista obejmuje dostawy towarów i świadczenia usług, które przed 1 listopada 2019 r. były rozliczane przez odwrotne obciążenie),
  • kwota brutto z faktury wynosi co najmniej 15.000 zł,
  • sprzedaż dokonywana jest między podatnikami - B2B (bez względu na to czy nabywcą jest podatnik zwolniony z VAT czy czynny),
  • data wystawienia faktury, obowiązek obowiązek podatkowy oraz dostawa towarów lub świadczenie usług miała miejsce 1 listopada 2019 r. lub później.

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności zostały opisane w artykule: Obowiązkowy split payment - od listopada 2019? Jak się przygotować?

Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT korzystający z systemu MojeBiuro24 przy wystawianiu faktury mają możliwość skorzystania ze schematu księgowego, zgodnie z którym na fakturze znajdzie się adnotacja “mechanizm podzielonej płatności”. Schemat ten obejmuje zwykłe krajowe faktury VAT oraz pro formy - na podstawie, których użytkownik wystawi także faktury zaliczkowe i końcowe ze wskazaną adnotacją.

W celu wystawienia faktury VAT z mechanizmem podzielonej płatności należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w oknie dodawania faktury należy uzupełnić podstawowe dane dotyczące sprzedaży.

Mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić fakturę?

Następnie należy przejść do podzakładki KSIĘGOWE, gdzie w pozycji SCHEMAT KSIĘGOWY należy zaznaczyć opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ.

Mechanizm podzielonej płatności przy sprzedaży towarów

Po wybraniu danego schematu na wydruku faktury pod tabelą zostanie dodana adnotacja "mechanizm podzielonej płatności".
Po zapisaniu faktura zostanie ujęta w KPiR w kolumnie 7 - Sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji przychodów (w przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu) oraz w rejestrze VAT sprzedaży.

Zastosowanie schematu księgowego PODZIELONA PŁATNOŚĆ na wystawionej fakturze powoduje także automatyczne zaznaczenie pola TAK w pozycji 69 w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wygenerowanej w systemie MojeBiuro24 za okres, w którym faktura zostanie ujęta w rejestrze sprzedaży VAT.

Mechanizm podzielonej płatności w deklaracji VAT-7

Mechanizm podzielonej płatności a usługi budowlane

W celu prawidłowego udokumentowania sprzedaży usług budowlanych, do których stosuje się obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie wystawienia faktury należy uzupełnić podstawowe informacje a następnie w podzakładce KSIĘGOWE wybrać SCHEMAT KSIĘGOWY jako USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

Mechanizm podzielonej płatności przy usługach budowlanych

Po zapisaniu przychód zostanie wykazany w kolumnie 7 (Sprzedaż towarów lub usług) KPiR lub Ewidencji przychodów oraz w rejestrze VAT sprzedaży zgodnie z datą wystawienia faktury. Natomiast na wydruku faktury zostanie umieszczona adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”. Podglądu faktury można dokonać poprzez kliknięcie na liście w numer danej faktury i przejście w oknie podglądu do zakładki PODGLĄD FAKTURY.

Wystawienie zgodnie ze schematem księgowym USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY faktury także automatycznie spowoduje zaznaczenie pola TAK w pozycji 69 na wygenerowanej w systemie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za okres, w którym faktura zostanie ujęta w rejestrze sprzedaży.

Mechanizm podzielonej płatności w deklaracji VAT-7

Wystawienie pro formy z adnotacją podzielona płatność

Jeżeli podatnik przed dokonaniem dostawy towaru lub świadczeniem usług do których stosuje się obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności otrzyma część lub całość należności to powinien wystawić fakturę zaliczkową i ewentualnie fakturę końcową na których powinna również znaleźć się adnotacja “mechanizm podzielonej płatności”. Fakturę zaliczkową jak i końcową w systemie MojeBiuro24 wystawia się na podstawie pro formy wystawionej na całą wartość zamówienia.

W zawiązku z tym, w celu prawidłowego wystawienia faktury zaliczkowej i końcowej z mechanizmem podzielonej płatności należy zastosować odpowiedni schemat księgowy już przy wystawianiu pro formy przez zakładkę PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE, gdzie należy uzupełnić wszystkie dane zamówienia.

Mechanizm podzielonej płatności na pro formie

Następnie w celu wybrania odpowiedniego schematu księgowego należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie w pozycji SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać opcję PODZIELONA PŁATNOŚĆ lub USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

Mechanizm podzielonej płatności - wybór schematu

Wówczas na podstawie pro formy użytkownik będzie miał możliwość wystawienia faktury zaliczkowej lub końcowej. Szczegóły wystawienia faktury zaliczkowej i końcowej w systemie wyjaśniają artykuły:

Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności- jak wystawić?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz