Korekta deklaracji DRA - jak ją wygenerować?

Zdarzają się sytuacje, kiedy deklaracja pierwotna przekazana do ZUS jest błędna lub wystąpiło zdarzenie (np. choroba przedsiębiorcy), które powoduje konieczność zmniejszenia składek ZUS. Należy wtedy wygenerować dokumenty korygujące. Korekta deklaracji DRA jest jedną z podstawowych funkcji oferowaną użytkownikom systemu wFirma dla biur rachunkowych.

Wprowadzenie zmian w systemie

W celu wygenerowania korekty deklaracji DRA w wFirma dla biur rachunkowych, w pierwszej kolejności należy wprowadzić zmiany w poszczególnych częściach systemu, w zależności od błędu, który musimy skorygować w deklaracji, np. wprowadzić zasiłek chorobowy przedsiębiorcy.

Korekta deklaracji DRA - generowanie w systemie

Korektę deklaracji można wygenerować w zakładce START » ZUS » ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Pojawi się okno, w którym należy wybrać miesiąc, w którym nastąpiły zmiany. 

Korekta deklaracji DRA - dodawanie deklaracji

Wygenerowanie korekty deklaracji DRA możliwe jest tylko pod warunkiem, że w systemie została wygenerowana deklaracja pierwotna.

W systemie pojawi się deklaracja z identyfikatorem 02, która będzie oznaczała korektę deklaracji pierwotnej.

Korekta deklaracji DRA - deklaracja z nr 02

Na złożenie korekty deklaracji DRA, płatnik składek ma 7 dni od daty zaistnienia okoliczności wpływających na konieczność utworzenia korekty.

Korektę deklaracji, podobnie jak deklaracje pierwotne, można wysłać bezpośrednio z wFirma dla biur rachunkowych

W sytuacji kiedy korekta deklaracji DRA spowodowana jest wysokością składek, w systemie powstanie nadpłata lub niedopłata, którą należy rozliczyć. Postępowanie dotyczące rozliczenia nadpłaty składek w systemie wFirma dla biur rachunkowych znaleźć można w artykule: Rozliczenie nadpłaty składek ZUS.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska