Księga Przychodów i Rozchodów w wFirma dla Biur Rachunkowych

Księga Przychodów i Rozchodów w wFirma dla Biur Rachunkowych posiada wiele funkcji, z którymi użytkownik powinien się zapoznać. Księgując transakcje w systemie z wykorzystaniem schematów księgowych, zostają one automatycznie ujęte w odpowiedniej kolumnie KPiR. Dodatkowo istnieje możliwość m.in. powielania dodanych wpisów, drukowanie bilansu, podsumowania KPiR oraz pobrania JPK_PKPiR.

Księga Przychodów i Rozchodów

Aby przejść do Księgi Przychodów i Rozchodów należy kliknąć w zakładkę EWIDENCJE » KPIR. Znajdują się tutaj wpisy dodane automatycznie do odpowiedniej kolumny po zaksięgowaniu poszczególnych operacji w systemie.

Księga przychodów i rozchodów a system

Wpisy ręczne do KPiR

W systemie istnieje również możliwość wprowadzania do KPiR pozycji ręcznie poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Dodany wpis zostanie ujęty w wybranej przez użytkownika kolumnie KPiR.

księga przychodów i rozchodów

Dzięki tej funkcji można również dodać np. wartość, która powinna znaleźć się w kol. 17 KPiR - Uwagi. W celu dodania takiego wpisu, należy w oknie Dodawania wpisu do KPiR, w polu KONTRAHENT zaznaczyć opcję Brak kontrahenta. W polu NUMER DOWODU należy wprowadzić spację, a w polu UWAGI należy wpisać wartość lub tekst, który ma znaleźć się w kolumnie 17 KPiR.

 księga przychodów i rozchodów dodawanie wpisu

Dodawanie załączników do bezpośrednich wpisów w KPiR

Do każdego dokumentu z listy wpisów w KPiR można załączyć dokument. W tym celu, należy najechać kursorem na wybrany wiersz a następnie kliknąć ikonkę sprzączki, która znajduje się w ostatniej kolumnie KPiR RAZEM WYDATKI. 

księga przychodów i rozchodów

Powielanie ręcznych wpisów w KPiR

Dodane wpisy w KPiR użytkownik może powielić bezpośrednio z poziomu KPiR. W tym celu po wybraniu z listy dokumentu należy z górnego paska menu wybrać opcję POWIEL. Dzięki temu pojawi się okno dodawania wpisu z uzupełnionymi danymi z poprzedniego dokumentu.

 Księga przychodów i rozchodów - powielanie

Selekcjonowanie wpisów dodanych bezpośrednio do KPiR

W KPiR można modyfikować i usuwać tylko te wpisy, które zostały dodane ręcznie, bezpośrednio do ewidencji. Po kliknięciu w opcję PRZEŁĄCZ ZADANIA, która znajduje się w lewym górnym rogu tabeli jako ikona strzałek, można w szybki sposób odszukać z listy dodane wpisy. Zostaną one automatycznie zaznaczone, a po naciśnięciu opcji POKAŻ utworzy się lista wpisów ręcznych.

Księga przychodów i rozchodów - przełącz zaznaczenie

Tryb pełnoekranowy wyświetlania KPiR

Istnieje także możliwość wyświetlania KPiR w trybie pełnoekranowym. Wystarczy kliknąć w ikonkę śrubek znajdującą się w prawym górnym rogu tabeli a następnie wybrać z listy opcję Tryb pełnoekranowy.

księga przychodów i rozchodów

Wydruki w KPiR

System umożliwia wydrukowanie bezpośrednio z poziomu KPiR dokumentów takich jak:

  • KPiR za wybrany okres
  • bilans
  • podsumowanie KPiR

Księga przychodów i rozchodów - drukowanie

Drukowanie KPiR

Aby wydrukować Księgę Przychodów i Rozchodów za dany miesiąc należy wejść w zakładkę EWIDENCJE » KPIR a następnie z górnego paska menu wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ KPiR.

Drukowanie podsumowania KPiR

W celu wydrukowania podsumowania Księgi Przychodów i Rozchodów. Na początku należy wejść w zakładkę EWIDENCJE » KPIR, ustawić filtr na odpowiedni miesiąc i wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ PODSUMOWANIE.

Po wydrukowaniu dokument ten przedstawiony jest w formie dwóch tabel. W pierwszej znajduje się podsumowanie z danego miesiąca, natomiast w drugiej przedstawione są wartości narastająco od początku roku obrotowego.

Drukowanie bilansu

W celu wydrukowania bilansu należy wejść w zakładkę EWIDENCJE » KPIR, ustawić filtry na odpowiedni okres, a następnie kliknąć w opcję DRUKUJ » DRUKUJ BILANS.

Uwaga!
Wydrukowany bilans będzie zawierał dane narastająco od początku roku. Nie ma możliwości wygenerowania w systemie bilansu za jeden miesiąc.

Drukowanie amortyzacji środków trwałych

Aby wydrukować zestawienie miesięcznej amortyzacji środków trwałych w danym okresie bezpośrednio z KPiR należy kliknąć w wiersz dotyczący amortyzacji. Dzięki temu pojawi się okno szczegółowego widoku wpisu w którym należy z górnego paska menu wybrać opcję DRUKUJ MIESIĘCZNĄ AMORTYZACJĘ.

księga przychodów i rozchodów

Miesięczną amortyzację wraz z planem amortyzacji i zestawieniem środków trwałych można wygenerować z poziomu kartoteki środków trwałych o czym więcej w artykule: Ewidencja Środków Trwałych i WNiP

JPK PKPiR

W systemie można także wygenerować dokument JPK PKPiR w formacie XML. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KPIR i z górnego paska menu wybrać opcję POBIERZ JPK KPiR.

Księga przychodów i rozchodów - generowanie JPK

JPK PKPiR można wygenerować również z poziomu zakładki START » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK DOCHODOWY, gdzie po kliknięciu w okres zaliczki w oknie które się pojawi należy z górnego paska menu wybrać opcję POBIERZ JPK KPiR.
Więcej informacji w kwestii JPK KPiR w artykule: JPK KPiR - Jednolity Plik Kontrolny dla Księgi Przychodów i Rozchodów

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka