Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki

Wystawianie dowodów wewnętrznych  

W celu wystawienia dowodu wewnętrznego kosztowego należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki - wystawianie DW

Pole SCHEMAT KSIĘGOWY umożliwia wybranie jednego z dostępnych schematów spośród:

 • koszty prowadzenia działalności,
 • zakup towarów handlowych,
 • wydatki związane z użytkowaniem pojazdu.

Dodatkowo poprzez funkcję DODAJ POZYCJĘ można dodać kolejne pozycje. Opcjonalnie można zmienić również serię numeracji dokumentu.

Przechodząc do zakładki ZAAWANSOWANE, można wybrać sposób opisu w ewidencjach. Jeśli wybrana zostanie opcja INNY, pojawi się dodatkowe okno gdzie należy wprowadzić odpowiedni tekst.

Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki - wprowadzenie danych DW

Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu

Wybierając schemat księgowy wydatki związane z użytkowaniem pojazdu użytkownik ma możliwość przypisania pojazdu do  wydatków z nim związanych, od których nie może odliczyć podatku VAT np. paragony za autostradę.

Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki a wydatki związane z pojazdem

Automatyczne dowody wewnętrzne

Pracownicy biura mogą sobie ułatwić i znacznie usprawnić pracę dzięki automatycznemu zdefiniowaniu dowodów wewnętrznych.

W celu zdefiniowania automatycznego dowodu wewnętrznego należy przejść do zakładki: WYDATKI » AUTOMATYCZNE » DODAJ DOWÓD AUTOMATYCZNY.

W oknie które się pojawi definiujemy:

 • nazwę - pod jaką ma się księgować,

 • metodę płatności - do wyboru: gotówkę, przelew, kompensatę, za pobraniem i kartę płatniczą,

 • dzień miesiąca - w jaki dzień miesiąca będzie wystawiane DW,

 • ważny od - data włącznie od której rozpocznie się proces automatycznego wystawiania DW,

 • serię - serię numeracji, o czym więcej w artykule: Wybór serii numeracji dokumentów,

 • schemat księgowy - do wyboru: koszty prowadzenia działalności (kol.13 KPIR) i zakup towarów handlowych (kol. 10 KPIR),

 • co ile miesięcy - co ile miesięcy będzie DW wystawiane,

 • ważny do - data włącznie do której będą wystawiane DW (pole te można pozostawić puste)

Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki - automatyczne DW

Wpisujemy nazwę wydatku oraz jego wartość. Zapisujemy.

Tak, zaprogramowane DW będzie wystawiane i ujmowane w KPIR w  zgodnie z wprowadzonymi parametrami oraz będzie widoczne w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE lub EWIDENCJE » KPIR.

Drukowanie dowodów wewnętrznych

Wszystkie dowody wewnętrzne są widoczne w zakładce EWIDENCJE » KPIR. Można je stamtąd wydrukować, poprzez kliknięcie w numer odpowiedniego DW i w oknie podglądu wybraniu z menu górnego DRUKUJ. Drukowanie DW możliwe jest również bezpośrednio podczas wystawiania dowodu w zakładce WYDATKI poprzez opcję “Zapisz i drukuj” lub też poprzez zaznaczenie wygenerowanego DW i wybraniu z menu górnego opcji DRUKUJ.

Jednakże modyfikacja możliwa jest wyłącznie dowodów wewnętrznych utworzonych ręcznie w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE poprzez zaznaczenie DW i wybraniu z menu górnego MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Na wydruku przychodowego dowodu wewnętrznego pojawi się adnotacja o typie dowodu: Typ: Wydatek.

Dodawanie załączników

Do dowodów wewnętrznych istnieje możliwość dodania załącznika np z dokumentem źródłowym. Daną operację można wykonać podczas dodawania dowodu, poprzez kliknięcie u dołu okna w “Załącz plik”.

 Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki - dodawanie załączników

W przypadku jeśli użytkownik chce dodać załącznik dokumentu do istniejącego już dowodu sprzedaży, należy przejść do okna szczegółów dokumentu. Następnie należy przejść do zakładki DOKUMENTY i kliknąć DODAJ.

 Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki - dodawanie załączników

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn