Księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu

Podatnicy, wykorzystujący w działalności pojazd, co do zasady są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczeniowej. Poniższy artykuł przedstawia w jaki sposób zaksięgować obowiązkowe (OC) oraz dodatkowe (AC, GAP) ubezpieczenie pojazdu

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest wprowadzenie do systemu pojazdu, którego dany wydatek dotyczy, szczegółowe postępowanie wprowadzania pojazdu do systemu zostało opisane w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

Księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu (OC, AC) w KPiR uzależnione jest od metody rozliczania kosztów. W systemie domyślnie ustawiona jest metoda kasowa. W celu zmiany na metodę memoriałową należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » METODA ROZLICZANIA KOSZTÓW. Należy zaznaczyć odpowiednią metodę i wybrać ZAPISZ.

Księgowanie polisy ubezpieczeniowej - OC pojazdu

Wydatki związane z polisą ubezpieczenia samochodu osobowego (OC) wykorzystywanego w działalności są ujmowane w zależności od tego na jakich zasadach pojazd jest wykorzystywany w firmie, w przypadku:

  • firmowych (stanowiących środek trwały w firmie lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy) - rozliczana jest w pełnej wysokości (nie jest limitowana do 75%).
  • prywatnych (stanowiących majątek prywatny, lecz używanych także w działalności) - rozliczana jest do wysokości limitu 20%.

Tym samym polisę należy księgować w zależności od formy wykorzystywania pojazdu w działalności.

Podczas księgowania polisy, należy w polu RAZEM, wprowadzić całą wartość składki, niezależnie od tego czy płatność następuje w ratach. Wówczas po wyborze pojazdu, system automatycznie ujmie wydatek w KPIR zgodnie z obowiązującym limitem.

Pojazd prywatny (wykorzystywany w działalności)

Polisę ubezpieczeniową należy zaksięgować poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT)/ WYDATEK (w przypadku podatników zwolnionych z VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Jako numer dokumentu należy wprowadzić "polisa nr ...", natomiast w danych kontrahenta ręcznie należy wpisać dane ubezpieczyciela. Następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek i zapisać.

księgowanie polisy ubezpieczeniowej

Pojazd będący środkiem trwałym, używany na podstawie umowy leasingu lub najmu

Polisę ubezpieczeniową należy zaksięgować poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT)/ WYDATEK (w przypadku podatników zwolnionych z VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. Jako numer dokumentu należy wprowadzić "polisa nr ...", natomiast w danych kontrahenta ręcznie należy wpisać dane ubezpieczyciela. Następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek i zapisać.

księgowanie polisy ubezpieczeniowej

Księgowanie w systemie polisy ubezpieczeniowej AC, GAP

Ubezpieczenie AC oraz GAP, są ubezpieczeniami nie obowiązkowymi, mogą one stanowić koszt w pełnej wartości, jeżeli wartość pojazdu nie przekracza kwoty 150 tys zł. Jeżeli wartość pojazdu przekracza ten limit, wówczas do kosztów można zaliczyć wyłącznie wartość proporcjonalną.

Księgując polisę ubezpieczeniową w polu RAZEM, należy wprowadzić pełną wysokość polisy jeżeli wartość pojazdu nie przekracza kwoty 150 tys zł. lub wartość proporcjonalną jeśli wartość pojazdu przekracza 150 tys zł.

Pojazd prywatny (wykorzystywany w działalności)

Polisę ubezpieczeniową należy zaksięgować poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT)FAKTURA (BEZ VAT)/ WYDATEK (w przypadku podatników zwolnionych z VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Jako numer dokumentu należy wprowadzić "polisa nr ...", natomiast w danych kontrahenta ręcznie należy wpisać dane ubezpieczyciela, wypełnić pozostałe dane zgodnie z dokumentem polisy, a następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek i zapisać.

Pojazd będący środkiem trwałym, używany na podstawie umowy leasingu lub najmu

Polisę należy zaksięgować korzystając ze ścieżki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT)/FAKTURA (BEZ VAT)/ WYDATEK (w przypadku podatników zwolnionych z VAT). Jako numer dokumentu, należy wprowadzić "Polisa nr ...", natomiast jako kontrahenta wpisać dane towarzystwa ubezpieczeniowego. W polu RODZAJ WYDATKU, należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ oraz wypełnić pozostałe dane zgodnie z dokumentem polisy.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska