Partie magazynowe w rozbudowanym magazynie

W systemie wfirma dla Biur Rachunkowych partie magazynowe tworzone są każdorazowo przy przyjmowaniu produktów na podstawie dokumentów magazynowych.

W systemie możemy wyróżnić :

  1. Katalog produktów, który jest dostępny w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY (przy wyłączonym na koncie firmy module magazyn w zakładce USTAWIENIA w oknie INNE » MAGAZYN). W katalogu produktów jest możliwość ręcznej zmiany stanu produktów (nie jest wyliczany zysk, a także nie powstają partie magazynowe). 
  2. Magazyn rozbudowany (włączony moduł magazynowy na koncie firmy w zakładce USTAWIENIA w oknie INNE » MAGAZYN) operujący według metody FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło) lub metodą FEFO (jeśli zostały włączone daty ważności partii), gdzie stany zmienia się wyłącznie w oparciu o dokumenty magazynowe. Wszelkie przyjęcie produktów (PW, PZ, faktura zakupu, MM) wprowadza nowe partie magazynowe. Moduł MAGAZYN dostępny jest wyłącznie w pakiecie: “KSIĘGOWOŚĆ ONLINE + ROZBUDOWANY MAGAZYN”.

Partie magazynowe w rozbudowanym magazynie - opis działania:

  1. Produkt do magazynu może być dodany jedynie w walucie PLN. Wybór waluty obcej będzie możliwy w trakcie przyjęcia towaru na podstawie PZ lub faktury zakupu. W następstwie tego działania cena powstałej partii magazynowej przeliczana jest na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia PZ/faktury zakupu.
  2. Każde przyjęcie magazynowe (dokument PZ, PW lub faktura zakupu MM,) stwarza nową partię produktu z rzeczywistą ceną z danego przyjęcia (w celu sprawdzenia partii danego produktu należy w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY kliknąć nazwę produktu, następnie w pojawiającym się oknie przejść do zakładki MAGAZYN, wówczas w tabeli PARTIE PRODUKTÓW będą widoczne wszystkie partie związane z danym produktem), niezależnie od katalogowej ceny zakupu uzupełnionej podczas dodawania/modyfikowania produktu.
  3. W czasie tworzenia konkretnej partii magazynowej brana jest pod uwagę fizyczna data dodania dokumentu przyjęcia, a nie data wystawienia wprowadzona na dokumencie.
    Poprawne działanie rozbudowanego magazynu podczas rozliczania poszczególnych partii towarów jest uwarunkowane zachowaniem chronologii wpisów. W celu skontrolowania dat wprowadzenia do systemu należy przejść do zakładki MAGAZYN, następnie kliknąć na nazwę produktu i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki MAGAZYN, wówczas w kolumnie dokumenty magazynowe będą widoczne ułożone chronologicznie dokumenty.
  4. Magazyn działa na podstawie metody FIFO lub FEFO (dla produktów dla których stosowana jest funkcja dat ważności). Utworzone w czasie przyjęć magazynowych partie magazynowe uwzględniane są podczas liczenia zysku na fakturze sprzedaży (cena sprzedaży minus cena przyjęcia według partii).
  5. Gdy ilość wcześniejszej partii magazynowej będzie zerowa to system weźmie pod uwagę cena z kolejnej partii.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn