Praca na etacie i działalność gospodarcza

Jak praca na etacie i działalność gospodarcza wpływa na składki ZUS? Jeżeli przedsiębiorca łączy prowadzenie działalności gospodarczej z równoczesnym zatrudnieniem na umowie o pracę i z tego tytułu osiąga wynagrodzenie wyższe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku kalendarzowym, wówczas z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obowiązkowo będzie podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poznaj instrukcję generowania deklaracji oraz rozliczania składek za takiego klienta!

Praca na etacie i działalność gospodarcza a wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Po rozpoczęciu zatrudnienia na etacie przez przedsiębiorce w pierwszej kolejności należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych, poprzez złożenie w ZUS deklaracji wyrejestrowującej ZUS ZWUA. Deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA).

Następnie należy wybrać osobę, dla której ma być wygenerowana deklaracja.

W rubryce “wyrejestrowanie od dnia”  należy wpisać daty rozpoczęcia umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Praca na etacie i działalność - formularz wyrejestrowania

Dokładną instrukcję wypełnienia deklaracji można znaleźć w artykule Jak wypełnić ZUS ZWUA. Wygenerowaną deklarację należy przekazać do ZUS.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Po wygenerowania deklaracji ZUS ZWUA należy utworzyć deklarację zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA.Deklarację należy wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (ZUS ZZA).

 Praca na etacie i działalność - zgłoszenie na ZZA

Deklarację ZWUA i ZZA należy wysłać nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy o pracę. Obie deklaracje można wysłać do ZUS bezpośrednio z naszego systemu. Aby zostały przekazane w odpowiedniej kolejności należałoby przekazać je w zestawie, co wyjaśnione zostało w opracowaniu: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS.

Deklaracja rozliczeniowa DRA

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Praca na etacie i działalność - naliczenie składek proporcjonalnie

Jeśli umowa o pracę zacznie obowiązywać w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji ZUS DRA należy skorzystać z opcji częściowe składki w celu proporcjonalnego naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W okienko częściowe składki należy wprowadzić liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt) do momentu zawarcia umowy o pracę, czyli ilość dni za które przedsiębiorca powinien opłacić składki społeczne.

Proporcjonalnie można pomniejszyć jedynie składki społeczne i Fundusz pracy. Składka zdrowotna jest niepodzielna i zawsze należy ją opłacać w całości.

Praca na etacie i działalność gospodarcza - zmiana schematu opłacania składek

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji rozliczeniowej DRA za okres, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu społecznemu, należy dokonać zmiany schematu opłacania składek w systemie poprzez USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

Praca na etacie i działalność - zmiana schematu składek

schemacie składek należy wybrać opcję: "Tylko zdrowotne", a jeśli przedsiębiorca ma prawo do opłacania preferencyjnych składek, wybiera opcję z dopiskiem "2-letnia ulga dla nowych firm", natomiast osoby korzystające ze składek od dochodu "Tylko zdrowotne - Składki od dochodu".

W ten sposób w kolejnych miesiąca, w deklaracji DRA zostanie wyliczona jedynie składka zdrowotna.

W systemie Wfirma dla biur rachunkowych dopełnisz wszystkich formalności związanych z przerejestrowaniem klienta z tytułu podjęcia pracy na etacie. Co więcej, system naliczy proporcjonalnie wartość składek w przypadku rozpoczęcia umowy w trakcie miesiąca.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz