Koniec okresu preferencji, czyli przejście na duży lub mały ZUS

Wraz z końcem okresu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach należy zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać także o zmianie ustawień w systemie, aby w kolejnych deklaracjach składki wykazywane były z odpowiednim kodem i w odpowiedniej wysokości. Koniec okresu preferencji w systemie wFirma dla biur rachunkowych nie będzie skomplikowany po lekturze naszego artykułu.

Kiedy następuje koniec okresu preferencji?

Działalność prowadzona na preferencyjnych warunkach trwa przez 24 pełne miesiące.

W sytuacji, gdy rozpoczęcie tego okresu przypada pierwszego dnia miesiąca np. działalność rozpoczęta 1 lutego 2021 r. to koniec preferencyjnych warunków datowany będzie na dzień 31 stycznia 2023 r.

Natomiast, gdy działalność założona zostaje w trakcie miesiąca i osoba zostaje zgłoszona z kodem 05 70 np. 5 lutego 2021 r. to okres preferencyjnego opłacania ZUS trwać będzie do końca lutego 2023 r., zgodnie z zasadą 24 pełnych miesięcy okresu preferencji.

Więcej na temat okresu obowiązywania ulgi preferencyjny ZUS znajdziesz w artykule: Kiedy kończy się preferencyjny ZUS?

Wyrejestrowanie z preferencyjnych składek - ZUS ZWUA

O końcu okresu preferencji należy poinformować ZUS składając odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe. W pierwszej kolejności należy dokonać wyrejestrowania z dotychczasowych ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

Koniec okresu preferencji - wyrejestrowanie

W następnym kroku należy wskazać za kogo będzie generowana deklaracja zgłoszeniowa.

Koniec okresu preferencji - jak przejść na nowe składki - wybór ubezpieczonego

W otwartym oknie Dodawania zgłoszenia należy w rubryce “wyrejestrowanie od dnia” wpisać dzień następny po dniu zakończenia okresu preferencyjnych warunków opłacania składek. Wyrejestrowanie następuje z kodem ubezpieczenia 05 70 X X, a kod przyczyny wyrejestrowania to 600 czyli inna przyczyna wyrejestrowania. 

Koniec okresu preferencji - szczegóły deklaracji

Ponowna rejestracja w ZUS zakończonym okresie preferencji

Po wyrejestrowaniu się z ubezpieczeń należy ponownie zgłosić się do ubezpieczeń:

  • na deklaracji ZUS ZUA, jeżeli przedsiębiorca zgłasza się do wszystkich ubezpieczeń, lub
  • na druku ZUS ZZA, jeżeli zgłoszenie obejmuje wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne, z nowym kodem ubezpieczeń.

Deklaracje te można wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Koniec okresu preferencji - deklaracje zgłoszeniowe

W następnym kroku należy wskazać za kogo będzie generowana deklaracja zgłoszeniowa.

Koniec okresu preferencji - jak przejść na nowe składki - wybór ubezpieczonego

Po kliknięciu “Dalej” otworzy się okno, w którym w miejscu "data powstania obowiązku ubezpieczenia" należy wprowadzić pierwszy dzień podlegania pod standardową wysokość składek ZUS (będzie to ten sam dzień, z którym nastąpiło wyrejestrowanie po zakończonym okresie preferencji). Kod tytułu to:

  • 05 10 albo 05 12 (zgłoszenie do dużego ZUS) lub
  • 05 90 albo 05 92 (składki od dochodu). Z czego zgłoszenia do małego ZUS plus mogą dokonać tylko Ci przedsiębiorcy, którzy spełniają odpowiednie warunki.

Przedsiębiorca może również dokonać na tym druku zgłoszenia do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.

Koniec okresu preferencji - generowanie deklaracji zgłoszeniowej

Data wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i data zgłoszenia, czy to druku ZUS ZUA czy ZUS ZZA, muszą być takie same, aby nie nastąpiła przerwa w podleganiu ubezpieczeniu.

Wygenerowane deklaracje zgłoszeniowe należy przekazać do ZUS. Co ważne, w pierwszej kolejności należy przesłać ZWUA, a dopiero po jej przyjęciu wysłać ZUA/ZZA, aby deklaracje zostały przetworzone w odpowiedniej kolejności. W systemie można sporządzić zestaw deklaracji, w którym oznacza się kolejność deklaracji. W tym celu proszę zaznaczyć obie deklaracje a następnie z paska opcji wybrać WYŚLIJ DO ZUS i kliknąć WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS. W konsekwencji otworzy się okno, w którym za pomocą przeciągnięcia będzie możliwe dokonanie zmiany kolejności deklaracji w zestawie. Z poziomu tego okna należy zdefiniować nazwę zestawu. A następnie wybrać DALEJ i go wysłać.

Zmiana schematu składek ZUS a koniec okresu preferencji

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji rozliczeniowej DRA z ujęciem preferencyjnych składek ZUS, należy zmienić schemat opłacania składek. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

Koniec okresu preferencji - ustawienia składek

Po pojawieniu się okna w części ZUS » OGÓLNE w polu schemat składek należy wybrać schemat zgodny z przysługującymi preferencjami. Schemat:

  • “Duży ZUS” wybiera się jeżeli przedsiębiorca będzie opłacał wszystkie składki,
  • “Tylko zdrowotne” jeżeli z tytułu prowadzonej działalności opłacać będzie wyłącznie składkę zdrowotną,
  • "Mały ZUS Plus" w przypadku, gdy przedsiębiorca spełnił warunki i korzysta z ulgi mały ZUS plus,
  • "Tylko zdrowotne - mały ZUS Plus" jeżeli przedsiębiorca zgłoszony jest do ulgi mały ZUS plus ale jednocześnie ma prawo opłacać tylko składkę zdrowotną.

Wybrany i zapisany w tym miejscu schemat składek będzie determinował wyliczenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA w systemie.

Koniec okresu preferencji - zmiana schematu

Deklaracja ZUS DRA po zmianie schematy składek

Po wybraniu odpowiedniego schematu składek można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA, gdzie będzie wykazany nowy kod ubezpieczeniowy oraz zmieni się podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Można ją wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Koniec okresu preferencji - deklaracja rozliczeniowa

Tak wygenerowaną deklarację użytkownik biura rachunkowego może opublikować swojemu klientowi.

Koniec okresu preferencji - opublikuj

Funkcja OPUBLIKUJ daje możliwość przedsiębiorcy jedynie podglądu dokumentów i ich wydruku. Opublikowanie dokumentów nie pozwala na modyfikację i wprowadzanie zmian!

Dzięki systemowi wFirma dla biur rachunkowych użytkownik może w szybki i sprawny sposób przejść przez pełen proces przerejestrowania w ZUS w przypadku zakończenia obowiązywania okresu preferencji przedsiębiorcy.

Powiadomienia o zakończeniu ulgi

Aby klientowi nie przychodziły powiadomienia o zakończeniu ulg w ZUS musi po zalogowaniu się na swoje konto (użytkownik: Przedsiębiorca) przejść do START » TERMINARZ z menu AKCJE po prawej stronie wybrać PRZYPOMNIENIA i odznaczyć opcję PODATKI.

Koniec okresu preferencji - kalendarz

Wtedy nie będzie otrzymywał automatycznych wiadomości dotyczących zakończenia ulg w ZUS, podatków i opłacania składek. Co ważne, w dalszym ciągu przedsiębiorca będzie otrzymywał powiadomienia o podatkach i składkach wysłane przez biuro rachunkowe (nie będą wysyłane jedynie automatyczne wiadomości systemowe).

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn