Przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

Aby mieć dostęp do systemu wFirma dla Biur Rachunkowych i tym samym do funkcjonalności przeznaczonej dla biur rachunkowych konieczne jest posiadanie aktywnego pakietu. Przedłużanie kont odbywa się z 30-dniową częstotliwością i możliwe jest tylko przez użytkownika z uprawnieniami szefa biura rachunkowego. Klient biura rachunkowego nie ma możliwości przedłużania konta, jak również nie ma wglądu do cen za przedłużenie pakietu. Przedłużenia można dokonać dla kilku kont zbiorczo.

Przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

Aby przedłużyć pakiet dla jednego lub kilku kont, należy na panelu głównym oznaczyć firmy, dla których ma zostać przedłużony pakiet i skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ PAKIET O 30 DNI.

przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym

Wówczas pojawi się okno, w którym zostaną wyszczególnione dane takie jak:

 • nazwa firmy,
 • rodzaj pakietu - Księgowość online, Księgowość online + magazyn lub Kadry, płace i ubezpieczenie,
 • do kiedy zostanie przedłużony pakiet,
 • cena brutto.

Przedłużanie pakietów w biurze rachunkowym - Wyszczególnione dane

W wyżej wymieniony sposób możliwe jest również pojedyncze przedłużanie pakietów.

Gdzie znajdę fakturę za przedłużenie pakietu? 

Po zaksięgowaniu płatności zostanie wystawiona faktura za przedłużenie pakietów. W przypadku zbiorczego przedłużania kont wystawiona zostanie jedna faktura obejmująca zakup pakietów dla każdego z przedłużanych kont. Wystawiane przez nas faktury elektroniczne przesyłane są na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie wFirma dla Biur Rachunkowych.

W sytuacji, gdy wiadomość z fakturą nie przyszła na adres e-mail zalecamy, aby sprawdzić, czy nie trafiła ona do spamu.

Po wykupieniu pakietu, faktury są również dostępne z poziomu systemu wFirma dla Biur Rachunkowych w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » HISTORIA FAKTUR.

Jak przedłużyć pakiet na dłużej niż miesiąc?

Aby przedłużyć pakiet na więcej niż 1 miesiąc konieczne jest wykonanie akcji przedłużenia pakietu tyle razy, ile dany użytkownik chce, aby pakiet został przedłużony. Tak więc jeśli użytkownik chce przedłużyć pakiet na 10 miesięcy powinien 10 razy skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ PAKIET O 30 DNI.

W systemie wFirma dla Biur Rachunkowych istnieje możliwość przedłużenia konta wyłącznie z miesięczną częstotliwością ze względu na dopasowywanie płatności do obecnych potrzeb, tj. by nie ponosić z góry opłat za firmy, które mogą w przyszłych miesiącach dokonać zawieszenia lub likwidacji działalności.

Dlaczego warto posiadać aktywny pakiet dla biura rachunkowego?

Dzięki aktywnemu pakietu dla konta biura rachunkowego możliwe jest korzystanie z masowych akcji dostępnych w panelu głównym, takich jak:

 • przedłużanie masowe pakietów o 30 dni,

 • akcje masowe pozwalające na:

  • masowe wystawienie faktur za usługi cykliczne;

  • wysłanie informacji o podatkach i ZUS;

  • generowanie wydruków;

  • dodawanie zadań;

 • przypięcie czy odpięcie użytkowników,

 • masowe generowanie wyliczeń: PIT, PIT-4, PIT-8A, VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-UE, ZUS czy JPK_VAT / JPK_V7,

 • zmianę konta na nieaktywne,

 • wysyłkę powiadomień.

Dodatkowo w przypadku aktywnego pakietu dla konta biura rachunkowego można podejrzeć generowane na kontach klientów deklaracje i masowo je wysyłać za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego.

Wygaśnięcie pakietu a przedłużanie pakietów

W sytuacji, gdy dojdzie do wygaśnięcia pakietu, to użytkownik nie ma dostępu do płatnych narzędzi, dzięki którym można przeglądać i przetwarzać zawarte na koncie dane. Wówczas, aby uzyskać wgląd do konta konieczne jest przedłużenie pakietu.

Jeśli pakiet biura rachunkowego wygaśnie, to można go przedłużyć ścieżką USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET lub za pomocą przycisku PRZEDŁUŻ w zakładce USTAWIENIA » MÓJ PAKIET. Gdy zostanie przedłużony pakiet biura, możliwe będzie przedłużenie pakietów klientów za pomocą funkcji PRZEDŁUŻ PAKIET O 30 DNI na panelu głównym, dostępnym tuż po zalogowaniu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Najczęściej zadawane pytania
 • Nie mogę przedłużyć pakietu pojawia się informacja "Twoje biuro rachunkowe nie zostało jeszcze zweryfikowane"
  W takiej sytuacji prosimy o kontakt na adres e-mail: pomocdlabiurrachunkowych@wfirma.pl, gdzie opiekun dokona bezpośredniej pomocy w tym zakresie.
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska