Rejestr VAT transakcji zagranicznych dla podmiotu zwolnionego z VAT

Rejestr VAT transakcji zagranicznych prowadzą podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT i zawierają transakcję z kontrahentami zagranicznymi.

Rejestr VAT transakcji zagranicznych

Rejestr VAT transakcji zagranicznych znajduje się w zakładce EWIDENCJE. Do rejestru tego trafiają automatycznie faktury, które dokumentują wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług z art. 28b, a także faktury WNT, import usług dokonany przez podatników zwolnionych z krajowego VAT.

Rejestr VAT transakcji zagranicznych - w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych

Bezpośrednie dodawanie wpisów do rejestru VAT transakcji zagranicznych

Przedsiębiorcy mogą dodawać do rejestru VAT transakcji zagranicznych wpisy ręczne bezpośrednio w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.). Rejestr VAT podzielony jest na dwie podzakładki dotyczące:

  • świadczenia usług w UE

  • zakupów zagranicznych

Świadczenie usług w UE

Przedsiębiorca, który świadczy usługi w UE (art. 28b), może dodać bezpośredni wpis do Rejestru korzystając z zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.) » ŚWIADCZENIE USŁUG W UE » DODAJ WPIS.

Rejestr VAT transakcji zagranicznych a świadczenie usług w UE

Przy dodawaniu bezpośredniego wpisu do rejestru VAT transakcji zagranicznych, dotyczącego transakcji sprzedaży usług art. 28b automatycznie ustawiana jest stawka NIE PODL. UE.

Zakupy zagraniczne

Przedsiębiorca będący nievatowcem, który dokonuje importu usług czy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów może skorzystać z ręcznego wpisu do Rejestru transakcji zagranicznych dla podatku zwolnionego z VAT. Aby to zrobić należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.) » ZAKUPY ZAGRANICZNE » DODAJ WPIS.

Rejestr VAT transakcji zagranicznych a zakupy zagraniczne

W pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola oraz wybrać RODZAJ TRANSAKCJI.

Rejestr VAT transakcji zagranicznych a rodzaj transakcji

Podpinanie dokumentów do wpisów w rejestrze transakcji zagranicznych

W celu podpięcia dokumentów do wpisów w rejestrze VAT transakcji zagranicznych np. fakturę zaliczkową, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.) a następnie wybrać odpowiedni rejestr - ŚWIADCZENIE USŁUG W UE lub ZAKUPY ZAGRANICZNE, gdzie po najechaniu na wpis, obok kwoty brutto, pojawi się ikona “spinacza”. Należy na nią kliknąć.

Rejestr VAT transakcji zagranicznych a podpisanie dokumentu

Wówczas, pojawi się okno DOKUMENTY POWIĄZANE Z WIERSZEM, w którym należy kliknąć opcję DODAJ DOKUMENT.

Rejestr VAT transakcji zagranicznych - dokument

W kolejnym kroku pojawi się okno, gdzie można podpiąć różnego rodzaju dokumenty na podstawie:

  • szablonu,
  • pliku,
  • adresu URL 

Powielanie wpisów w Rejestrze transakcji zagranicznych

W Rejestrze VAT transakcji zagranicznych można dodać ten sam wpis (np. w kolejnym miesiącu) bez konieczności ponownego uzupełniania tych samych danych, pod warunkiem, że jest to bezpośredni wpis do Rejestru. Aby powielić wpis należy zaznaczyć dokument, który chcemy powielić, a następnie wybrać opcję POWIEL.

W wygenerowanym oknie należy wpisać jedynie faktyczną datę dokumentu, bez potrzeby ingerowania w inne dane.

Drukowanie rejestru VAT transakcji zagranicznych

Aby wydrukować Rejestr VAT transakcji zagranicznych należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.) » ŚWIADCZENIE USŁUG UE lub ZAKUPY ZAGRANICZNE. 

Przed wydrukowaniem dokumentu należy ustawić odpowiedni okres, następnie z paska menu wybrać opcję DRUKUJ.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka